Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Redna letna skupščina PVD Sever Ljubljana

Datum: 19.03.2024

Avtor/Vir: Mag. Darko Repenšek

Delegati devetih odborov Policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana so se v torek 19. marca v M-hotelu v Ljubljani zbrali na redni letni skupščini društva. Tokrat še po sistemu veljavnega statuta, že v prihodnje pa bodo veljale določbe novega statuta, ki je bil sprejet na tej skupščini in prinaša kar nekaj novitet.

Zbor se je pričel z intoniranjem  himne, ki so jo izvedli člani sestava pihalnega okteta Orkestra slovenske policije. Prisotne  je uvodoma pozdravil predsednik društva mag. Darko Repenšek. Sledila je podelitev znakov osamosvojitve novim članom društva za sodelovanje v osamosvojitvenih aktivnostih v letih 1989-1991. Priznanja sta podelila predsednik društva in dr. Tomaž Čas, predsednik Združenja Sever.

Bronasti znak osamosvojitve sta prejela Mladen Golub  in Marjan Kregar iz odbora Kamnik, srebrni znak osamosvojitve je prejel Darko Golob  iz odbora Ljubljana.  Silvo Marolt iz odbora Domžale je prejel bronasti znak Sever.

Poročilo o delu društva v letu 2023 je podal predsednik društva Repenšek, o finančnem poslovanju je poročal blagajnik Sašo Šraj, nadzorni odbor, ki ga vodi Anton Pozvek, pa pri nadziranju dela društva preko celega leta in pri nadzoru ni zaznal nepravilnosti, ugotovljeno je bilo, da društvo poslovalo  v skladu z zakonodajo. Častno razsodišče v letu 2023 ni obravnavalo nobene zadeve, poročilo je podal predsednik Janko Koprivšek. Poročilo komisije za statutarna, finančna, kadrovska in organizacijska vprašanja je podal predsednik društva. Komisija je v letu 2023 opravila pomembno delo, ki se je nanašalo na pripravo izhodišča za spremembe in dopolnitve statuta društva, kar je bilo obravnavano v nadaljevanju.

 

Delegati so soglasno sprejeli vsa poročila kot tudi programa dela in finančni načrt za leto 2024.

 

Ker je izvršni odbor skladno s svojimi pristojnostmi koncem leta 2023 posegel v organizacijo društva, ki ukinja pododbore in združuje odbora MNZ in Ljubljana v enovit odbor Ljubljana je bilo s statutom potrebno urediti delegatski sistem in sestavo skupščine.  Za lažjo operativno delovanje odborov so opredeljene pristojnosti in način dela odborov. Ključna je implementacija določb Zakona o varovanju osebnih podatkov v temeljni akt društva. Ta sedaj tudi bolj natančno določa kandidacijski postopek in uvaja možnost podelitve naziva »častni član« tudi članu društva in IO dodaja možnost sprejetja dveh konkretnih aktov društva, tj. pravilnik o priznanjih društva in pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih in zaupnih podatkov.

 

Ker je pred časom kot član komisije za statutarna, finančna, kadrovska in organizacijska vprašanja odstopil  Aladar Belec so bile izvedene tudi nadomestne volitve člana komisije, v katero  je bil soglasno izvoljen Konrad Krašek.

 

Po končanih volitvah so skupščino s krajšimi nagovori pozdravili Tomislav Omejec, mag., direktor PU Ljubljana, dr. Martin Premk, podpredsednik MO ZB za vrednote NOB Ljubljana, sicer pa poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije,  Dušan Presetnik, predsednik OZVVS Ljubljana in dr. Tomaž Čas, predsednik ZPVD Sever.

 

Velja ocena, da je bilo v letu 2023 postorjenega veliko, prav tako pa sprejeti program dela za leto 2024 pred članstvo postavlja številne aktivnosti in izzive. Med drugim tudi primerno obeležitev 30-letnice delovanja društva.


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024