Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

2. seja kolegija predsednika PVD Sever Ljubljana

Datum: 18.08.2023

Avtor/Vir: Mag. Darko Repenšek

Dne  16. 8. 2023 so se na 2. kolegiju predsednika PVD Ljubljana mag. Darka Repenška sestali člani najožjega vodstva društva, ki ga poleg predsednika tvorijo še vsi trije podpredsedniki društva Emerik Peterka, Ivan Škulj in Tomaž Pečjak, sekretar Gojislav Kern  in blagajnik Sašo Šraj. Zaradi širše pomembnosti obravnavane vsebine je predsednik na tokratni kolegij povabil tudi predsednika Zveze policijskih veteranskih društev Sever dr. Tomaža Časa in generalnega sekretarja Antona Pozveka, ter predsednika odbora Kamnik-Komenda Janka Brinovca. Kolegij predsednika je operativno posvetovalno-svetovalno telo predsednika društva, ki ga predsednik sklicuje po potrebi in lastni presoji.

Ključne obravnavane vsebine o katerih je tekla razprava na tem kolegiju so bile vezane na aktivnosti PVD Sever Ljubljana po katastrofalnih poplavah, odločitev glede strokovna ekskurzije v Zgornjo Savinjsko dolino, ki je bila načrtovana za v sredini septembra, in presoja možnosti izvedbe 3. državnega prvenstva ZPVD Sever v tenisu 8. septembra v Komendi, ki je bila v tem letu zaupana PVDS Ljubljana, igrišča v Komendi  pa so bila v neurju popolnoma uničena.

 

 

Ugotovitve in sprejete odločitve

 

V zvezi z vodno ujmo, ki je v minulem tednu zajela pretežni del osrednje, severne in SV Slovenije je predsednik odbora Kamnik-Komenda, katerega območje je bilo na območju delovanja društva najbolj prizadeto, poročal o stanju na terenu in o prizadetosti naših članov iz tega območja. Ugotovljeno je bilo,  da trenutno ni mogoča objektivna in realna presoja stanja prizadetosti in potrebne pomoči.  Pričakovati gre, da bo prišlo do prošenj za pomoč (tako v opremi kot denarju) z zamikom. Na poziv predsednika vsem članom društva, predvsem pa tistih, ki se jih je nesreča najbolj dotaknila, da tudi na društvo sporočijo stanje in stopnjo prizadetosti, je do seje prispela ena vloga. Doslej tudi potrebe po dodelitvi razvlaževalnikov niso bile izpostavljene. Če bo tako ostalo tudi v bližnji prihodnosti je bila sprejeta odločitev, da se razvlaževalnika iz kontingenta petnajstih, ki so bili interventno nabavljeni s strani ZVVS in ZPVDS za v pomoč v ujmi prizadetim vojnim veterankam in veteranom, in sta bila dodeljena našemu društvu,  preusmerita društvom na  najbolj prizadetih območjih, t.j. PVDS za Koroško in PVDS za celjsko območje, odbor Mozirje.

 

Ob odločitvi za zagotovitev dela sredstev društva v humanitarni namen za konkretne prizadete člane je bilo odločeno, da se ta do njih kanalizirajo preko Fundacije Franca Rozmana - Staneta, ki deluje pod okriljem veteranskih in domoljubnih organizacij.

 

Ugotovljeno je bilo, da so bili številni naši člani v minulih dneh in so še vključeni v izvajanje pomoči (čiščenje) prizadetim na terenu, potreba po društveno-organiziranih aktivnostih niti ni bila izražena niti ni smiselna, saj aktivnosti dovolj dobro potekajo preko drugih organizacij in služb.

 

Aktivnosti odbora Kamnik-Komenda, katerega člani so vključeni v varovanje trenutno zapuščenih objektov in drugih nepremičnin ter premoženja na prizadetem območju, ki so v teh dneh še posebej izpostavljeni nepridipravom, ocenjujemo za izjemne. Pristop k izvajanju nalog in način izvajanja le-teh je treba predstaviti širši javnosti, za kar bo pripravljena posebna informacija s slikovno podporo.

 

Glede na situacijo v državi je bila sprejeta odločitev, da se člani PVD Sever Ljubljana ne bomo udeležili srečanja veteranov v Velenju. Podoben odziv je tudi iz vrst policije, ki s tehniko in moštvom tam tudi ne bo prisotna. Glede na to izvedbe dogodka tudi ne podpiramo in predlagamo, da predsednik dr. Čas s predsednikom ZVVS deluje v  smer odpovedi prireditve.

 

Za 14. septembra predvideni izlet oz. strokovna ekskurzija članov društva v Zgornjo Savinjsko dolino ni izvedljiva, saj je to območje neprevozno in med najbolj prizadetimi. Sprejeta je bila odločitev, da se ekskurzija v ta konec Slovenije prestavi v prihodnje leto. Ekskurzija pa se izvede 25. oktobra na ptujsko območje,  ko bo na  Ptuju priložnostna svečanost v sklopu obeležitve odhoda zadnjega vojaka JA iz Republike Slovenije.

 

Kot je poročal predsednik odbora Kamnik-Komenda Janko Brinovec bo 3. DP ZPVDS v Komendi mogoče organizirati in izvesti v predvidenem terminu (petek, 8. 9.), čeprav so bila igrišča v vodni ujmi dobesedno uničena. Sprejeta je bila odločitev, da se z aktivnostmi nadaljuje skladno z usmeritvami, kot jih je kolegu Brinovcu dal predsednik društva, hkrati predsednik komisije za šport pri ZS. Že pripravljeni razpis se nemudoma pošlje generalnemu sekretarju v objavo.

 

Ostale obravnavane vsebine

 

Obravnavana je bila smiselnost postavitve spominskega obeležja v Zdihovi. Gre za strogo varovano vojaško območje, kjer je dostop do kraja, kjer naj bi bila spominska tabla nameščena, mogoč zgolj po predhodni najavi vojski itd., zato se pri izdaji soglasja predvideva s strani MORS kar nekaj težav. Ne glede na to se z aktivnostmi nadaljuje, odziv pa naj bo sproten glede na razmere.

 

Glede Pohoda za mir, ki bo 21. septembra v Ljubljani je  podpredsednik Pečjak izpostavil, da vodi aktivnosti, ko naj bi bili na dogodku ob policijskih vojnih veteranih v večjem številu prisotni tudi pripadniki policije, tudi GPU, saj gre za pohod pod okriljem Svetovne veteranske organizacije in OZN ter nima nobene politične apd. konotacije. Aktivnosti v to smer izjemno pozdravljamo in podpiramo.


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024