Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

28. zasedanje Generalne skupščine Svetovne veteranske federacije

Sopot, Poljska
Datum: 05.01.2016

Avtor/Vir: Anton Pozvek

Med 31. avgustom in 4. septembrom 2015 je v Poljskem Sopotu potekala 28. generalna skupščina svetovne veteranske federacije (v nadaljevanju WVF).

Slovensko delegacijo so sestavljali: Silva Črnugelj (ZZB za vrednote NOB), Mitja Jankovič (ZVVS), Janez Podržaj (ZDVIS) in  Božo Truden (Združenje Sever).

Pokroviteljstvo nad generalno skupščino je prevzel vladni Urad za vojne veterane in žrtve vojnega zatiranja poljske vlade pod vodstvom  Jana Stanislawa Ciechanowskega, ki je bil tudi osebno prisoten na otvoritveni svečanosti in kasnejšem sprejemu za vse delegate zasedanja. Tudi sicer je poljska vlada posvetila generalni skupščini veliko pozornosti, saj so se ga udeleževali visoki predstavniki raznih rodov vojske, ministrstva za obrambo in poljskih veteranskih organizacij. Organizatorji so nam predstavili nekatere pomembne dogodke iz poljske zgodovine.

Na otvoritveni dan smo delegati obiskali Gdansk, kjer smo pred spomenikom v spomin na štrajk v ladjedelnici Gdansk leta 1980 položili vence, si ogledali muzej sindikalnega gibanja Solidarnost in obnovljeni, med drugo svetovno vojno porušeni stari del mesta. Venec smo položili  tudi pred spomenikom padlim mornarjem v mestu Gdynia. Med komemorativnimi slovesnostmi je potrebno izpostaviti polaganje venca na obzidju Westerplate, na katerega je nemška križarka izvršila napad 1. septembra 1939 in obeležuje prvi oboroženi spopad med nemško in poljsko vojsko.

Uradne otvoritve zasedanja se je udeležil tudi Robert Krmelj, akreditirani veleposlanik Republike Slovenije na Poljskem. Obisk najvišjega predstavnika RS ja za našo delegacijo pomenil veliko čast in zadovoljstvo, saj do sedaj na generalnih skupščinah nismo bili deležni takšnega sprejema. Generalne skupščine se je udeležilo 44 delegacij z vsega sveta, razen iz območja severne in južne Amerike. V uvodu kongresa je bila opravljena žalna seja za letos umrlim Hamidom Ibrahimom, predsednikom svetovne veteranske organizacije.

Plenarno zasedanje se je pričelo z zapletom pri glasovanju za nove člane WVF-a. Nekaj delegacij je izrazilo zaskrbljenost in smiselnost sprejema novih članov glede na njihovo številčnost (od 102 do 198 članov), predvsem pa so bili izraženi pomisleki glede zmožnosti plačevanja članarine novih pristopnic. Nekatere so v svoji prošnji za članstvo celo zapisale, da nimajo dovolj sredstev za plačilo, druge pa celo, da bo članarino za njih poravnala največja veteranska organizacija v državi. Le ta pa ni predložila nobene garancijske izjave, da bodo obveznost tudi izvršili. Pojavil se je problem org. iz Severnega Cipra, ki ni mednarodno priznana država. Pri glasovanju o pristopu novih članic smo najprej glasovali samo za pristop organizacije Severnega Cipra, za ostale pa v paketu, kar se naši delegaciji ni zdelo korektno in po pravilih. Žal predsedujoči ni upošteval nobenih pripomb in izvedel glasovanje, kjer so bile vse prošnje za članstvo potrjene.

Prav tako je predstavnik VB Joseph Falzon izrazil ogorčenje zaradi neupoštevanja pripomb, ki so jih poslali na besedilo poslovnika in niso bila upoštevana. Pripombe so se nanašale predvsem na način glasovanja ter na izbor generalnega sekretarja organizacije.

Izvršilni odbor je predstavil poročila o delovanju v obdobju med leti 2012-2015. Največ zanimanja in razprave je bilo deležno finančno poročilo, ki razkriva zelo slabo poslovanje WVF-a. S težavami na finančnem področju se WVF sooča že več kot desetletje. Poraba sredstev je mnogo višja od prilivov. V letu 2014 so bili sprejeti nekateri ukrepi, kot je na primer prodaja prostorov v Parizu in selitev na novo lokacijo ter upokojitev dveh zaposlenih. V skladu s francoskimi zakoni je bilo potrebno za obe upokojitvi izplačati cca. 76.000 € odpravnine.  Večina denarja se porabi za delovanje pisarne in sekretariata in zelo malo za druge aktivnosti in srečanja. V letu 2014 je bil iz navedenih razlogov ustvarjen deficit v višini 400.089 €. Tudi trend plačevanja članarine WVF je že nekaj let v rahlem padcu. Na letnem nivoju bi s članarino lahko zbrali cca. 245.000 €, dejanska vplačana članarina za leto 2014 pa je bila cca. 106.000 €. Kumulativni manko neplačane članarine skozi vsa leta presega 600.000 €. V letu 2014 je od 94 držav članarino redno poravnalo 45, 19 držav poravnava članarino občasno, 30 pa jih sploh ne poravna svojih obveznosti. Zanimivo je dejstvo, da zakladnik ugotavlja, da je med sedežem WVF in članicami premalo komunikacije. Glavna ugotovitev iz finančnega poročila za predhodno obdobje ter tudi projekcija izdatkov za naslednje triletno obdobje je, da predvideni deficit predstavlja resno grožnjo za  delovanje WVF. V finančnem načrtu je predvideno, da bo letni deficit znašal cca. 200.000 €. Nekaj prihodkov je bilo ustvarjenih z prodajo prostorov WVF v višini 1.2 mio.€. do Leta 2018 se predvideva vsakoletni deficit od 223.000 € do 272.000 €. Leta 2018 WVF ne bo imela več sredstev za svoje delovanje. Iz navedenih razlogov WVF poziva vse članice, da skušajo pridobiti donatorje za delovanje WVF. Na pobude o zmanjšanju števila zaposlenih in preselitvi sedeža v finančno ugodnejšo državo s strani upravnega odbora, ni bilo zaznati velikega navdušenja. Odločitev o delovanju sekretariata bo prepuščena novo imenovanemu generalnemu sekretarju. Ocenjujemo, da iz navedenih razlogov svojega mandata ni želel podaljšati dosedanji zakladnik upok. general Remco Seijin iz Nizozemske. Kljub negativnim trendom so delegati potrdili finančno poročilo za preteklo obdobje in finančni načrt 2015-2018.

V sklopu finančne konsolidacije je bil predstavljen projekt World Veterans Voice, ki bi bil računalniška platforma za izmenjavo informacij med članicami. Omogočal bi tudi komercialne objave, ki bi jih plačevali oglaševalci. S tem projektom bi se oglaševanje komercialnih storitev za veterane izvajaloe na globalni ravni. Del sredstev bi z objavami dobivala WVF, članice pa bi za objave plačevale določeno pristojbino, ki pa še ni bila določena oz. predstavljena.

Na posebnem zasedanju se je sešel stalni komite za evropske zadeve (v nadaljevanju SCEA). Iz poročila, ki ga je podal predsednik Dan Viggo Bergtun (Norveška) je razvidno, da je članarino poravnalo 23 od 25 evropskih članic. Prav tako je 80% vseh aktivnosti znotraj WVF izvedel evropski odbor. V sklopu evropskega komiteja delujejo tudi podskupine in Slovenci smo člani podskupine za jugovzhodno Evropo. Trenutno delo podskupine koordinira Črna Gora, ki bi sama želela predati vodenje Turčiji. V skladu s pogovori, ki smo jih opravili pred zasedanjem generalne skupščine menimo, da bi bilo vredno razmisliti o prevzemu vodenja s strani Slovenije. S tem bi lahko v prihodnosti pripravili pot za kadrovanje slovenskega predstavnika v SCEA ali celo v upravni odbor WVF-a. V tem primeru bi bilo potrebno tudi sodelovanje uradnih institucij RS (Vlada, Mors, SV…). Izvoljen je bil novi predsednik SCEA, ki je postal upok. gen. Stanislaw Wozniak (Poljska), ki je bil tudi edini kandidat. Z izvolitvijo je postal tudi stalni član upravnega odbora WVF.

Na zasedanju se je odločalo o  številnih resolucijah in najpomembnejša med njimi je bila, da se generalni sekretar WVF po novem imenuje in ne voli. Resolucijo je že na prejšnjem zasedanju WVF-a predlagala Velika Britanija. Nekatere države so skušale zadevo umakniti iz dnevnega reda, ker naj bi bilo isto besedilo predstavljeno in zavrnjeno že na 27. generalni skupščini. Predlog ni bil umaknjen, ker v pravilih ni nikjer zapisano, da enake resolucije ne bi smeli predlagati večkrat. S podporo večinoma evropskih predstavnikov je bila tokrat resolucija sprejeta in volitve za generalnega sekretarja niso bile izvedene. S tem je potekel tudi dosedanji mandat staremu generalnemu sekretarju g. Mohammedu Benjelloun-u.

Delegacija Slovenije je skupaj s predstavniki Črne Gore, Hrvaške in Srbije pripravila apel, ki glede na trenutne zaostrene mednarodne razmere poziva k reševanju konfliktov na miren način in s političnim dialogom vseh vpletenih. Poziv je skupščina sprejela. Celotno besedilo apela je sestavni del tega poročila.

Slovenska delegacija je v imenu ITF-Mednarodne ustanove – fundacija za razminiranje in pomoč žrtvam min iz Ljubljane prevzela priznanje, ki ji ga je dodelila WVF na predlog veteranskih organizacij Slovenije.

Na 28. generalni skupščini WVF je bilo izvoljeno novo vodstvo organizacije. Novi predsednik WVF-a je postal g. Dan Viggo Bergtun (Norveška). Za člane izvršnega odbora so bili izvoljeni: Tansri Mohd Anwar (namestnik predsednika, Malezija), Stanislaw Wozniak (podpredsednik, Poljska), Alfred Fuller (podpredsednik, Kamerun), Chung-Yuan Kao (podpredsednik, Taivan), Geirhild Snidal-Engen (komite za ženske, Finska). Novi zakladnik je postala Inge Nedergaard iz Danske.

Novi predsednik je v sklepnem govoru napovedal intenzivno delo, z več komunikacije in povezovanja. Posebna skrb bo posvečena razreševanju finančnih težav in iskanju novih finančnih virov. Poskusiti je potrebno tudi s pridobivanjem članstva z vseh treh Amerik.

Člani delegacije sodimo, da:

  • je poslanstvo WVF v zadnjem času vse pomembnejše;
  • da se veterani čutijo kot del svetovne organizacije in gibanja za ohranitev miru;
  • da je potrebno premisliti notranjo organiziranost ustanove, zlasti aktivnosti sekretariata, da ne bi postal sam sebi namen;
  • da morajo veteranske organizacije v Sloveniji okrepiti svojo vlogo pri delovanju WVF.                                                                                           

 


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024