Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Dodatno zdravstveno zavarovanje - obvestilo

Datum: 17.12.2015

Avtor/Vir: Emerik Peterka

S 1. 1. 2016 je vrnjena pravica do dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki je bila odvzeta pred leti z ZUJF-om. Člani Združenja Sever, ki so upravičeni do zgoraj omenjenega zdravstvenega varstva so tisti, ki imajo urejen status vojnega veterana in so dopolnili 55 let in sicer:. 

 

  1. člani, ki so vojni veterani in dobivajo veteranski dodatek ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev veteranskega dodatka;
  2. člani, ki so vojni veterani, ter uveljavijo pravico do predčasne, starostne, poklicne ali invalidske pokojnine;
  3. člani, ki so vojni veterani, ki so brezposelni in vpisani v evidenco brezposelnih oseb.
Pravica se uveljavlja tako, da člani posamezno izpolnijo Zahtevo za priznanje pravice do zdravstvenega varstva (obrazec v prilogi). Da se vam bo pravica priznala že s 1.1.2016 jo morate še ta mesec posredovati na upravno enoto.V nasprotnem primeru se vam bo pravica priznala prvi naslednji mesec po oddaji zahteve.

Z vrnitvijo pravice za priznanje do zdravstvenega varstva smo z aktivnostmi v Združevnju Sever in ZVVS dosegli pomembo zmago v boju za pravice veteranov.

Predlagam, da v skladu z možnostmi o pravici do uveljavitve dodatnega zdravstvenega zavarovanja obvestite tudi druge policijske veterane in jih hkrati povabite, da se včlanijo v naše društvo.

Istočasno pozivamo vse člane, da redno poravnavate letno članarino in s tem podprete delovanje društva, saj brez naše aktivnosti te pravice ne bi pridobili.

Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024