Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Družabno srečanje PVD Sever Ljubljana, odbor Kočevje - Ribnica

Datum: 15.05.2015

Avtor/Vir: Franc Novak

V petek 15.5.2015 s pričetkom ob 18.30 uri je potekal sestanek in družabno srečanje članov PVD Sever Ljubljana, Odbor Kočevje – Ribnica, in sicer v gostišču Tri zvezde, Pri Unionu 32 v Kočevju. Na srečanju se nas je zbralo, skupaj s povabljenimi gosti, okoli 50.

Predsednik odbora Franc Novak je uvodoma pozdravil vse prisotne, še posebej podžupana Občine Kočevje g . Predraga Bakovića, ki je hkrati tudi član odbora, predsednika ZB za vrednote NOB Kočevje g. Jožeta Oberstarja, predsednika OZVVS Kočevje g. Antona Vovka z delegacijo, predsednika OZVVS Ribnica g. Franca Miheliča z delegacijo in podpredsednika PVD Sever Ljubljana g. Bojana Arha. Prisotne je seznanil, da sta se župana občin Ribnica in Sodražica opravičila zaradi drugih že prej predvidenih svečanosti, ki potekajo na območjih njihovih občin.

Predsednik odbora Novak se je zahvalil vsem za zares številno udeležbo, saj se je vabilu na sestanek in srečanje odzvala večina članov. V nadaljevanju je predstavil dnevni red in hkrati prisotne seznanil, da je potrebno izvoliti novo vodstvo odbora (predsednika in podpredsednika). Glede na to, da so volitve predvidene pod točko 5 dnevnega reda, je prisotne zaprosil, da v času sestanka razmislijo kdo bi lahko zamenjal predsednika, saj kot je dejal sam ne namerava več prevzeti te vloge. Poudaril je, da je predsednik odbora že vse od ustanovitve Združenja sever, in sicer od leta 1994, torej polnih 21 let. Glavni razlog zakaj ne namerava več biti predsednik, pa so njegove zdravstvene težave, o katerih pa ne želi javno govoriti. Obrazložil je, da bo imelo bodoče vodstvo bistveno lažje delo, kot ga je imel sam, saj so bila v tem času postavljena kar 4 spominska obeležja, nabavljena sta bila dva prapora (svečani in pohodni), nabavljenih je bilo več veteranskih uniform, odbor pa ima tudi dva praporščaka, dva pa sta na žalost že pokojna. Poleg naštetega pa je bil z Občino Ribnica dosežen sporazum, da odboru vsako leto nakaže 1000 € in, da prav po zaslugi Občine Ribnica zadnja leta lahko nemoteno deluje. Pojasnil je tudi, da se je društvo prijavilo na razpis Občine Kočevje, vendar je komisija vlogo zavrnila, češ, da društvo nima sedeža na območju občine Kočevje. Na podžupana g. Predraga Bakovića je apeliral, da poskuša z županom doseči dogovor o odobritvi določenih finančnih sredstev. Dodal je še, da bo sam še naprej aktivni član društva in v kolikor bo novo vodstvo želelo, bo le – temu tudi pomagal pri delu.

Besedo je nato dal gostom. Vsi so pohvalili dobro sodelovanje z Odborom Kočevje – Ribnica in izrazili željo, da bi se takšno sodelovanje nadaljevalo tudi pod novim vodstvom. Podžupan Občine Kočevje g. Baković je obljubil, da bo v bodoče odbor prejemal sredstva tudi od Občine Kočevje, in sicer najmanj v takšni višini kot od Občine Ribnica. V kolikor je težava v pravilniku, ki določa, da občina financira samo društva, ki imajo sedež na območju občine, se bo pač spremenilo pravilnik.

Novak je v nadaljevanju predstavil poročilo odbora Kočevje – Ribnica za leto 2014, na kar je dal besedo podpredsedniku PVD Sever Ljubljana g. Bojanu Arhu, ki je predstavil poročilo društva za leto 2014 in plan za leto 2015. Med drugim je poudaril tudi nekatere spremembe statuta in hkrati obrazložil zakonsko dikcijo glede dodatnega zdravstvenega zavarovanja za člane, ki so napolnili 50 let starosti.

Besedo je potem prevzel predsednik odbora Novak in dodatno obrazložil spremembo statuta in to, da je sedaj lahko polno-pravni član združenja vsak, ki spoštuje vrednote, ki jih zastopa Združenje Sever. Obrazložil je tudi, da je bilo v marcu, v dogovoru z vodstvom PU Ljubljana, izvedeno predavanje na temo osamosvojitvenih procesov za vse policiste in kriminaliste. Odziv slušateljev je bil zelo dober, ter da se bo predavanje nadaljevalo za vse policiste in kriminaliste v Sloveniji.

Predstavil je plan dela odbora za leto 2015 in seznanil z aktivnostmi, ki jih je društvo že izvedlo v tem letu.

Sledila je razprava o kandidatih za novo vodstvo. Dosedanji podpredsednik g. Jože Poštrak je predlagal za novega predsednika obora g. Petra Ješelnika, izrazil pa je tudi pripravljenost, da bo sam še naprej podpredsednik. Predsednik Novak je poudaril, da bi bila to zelo dobra izbira, saj je bil g. Peter Ješelnik že predsednik Odbora Ljubljana in ima na tem področju že dobre izkušnje. Po krajši razpravi se je g. Peter Ješelnik strinjal s kandidaturo, zato je predsednik Novak dal predlog, da g. Peter Ješelnik postane predsednik, g. Jože Poštrak pa še naprej ostane podpredsednik, na glasovanje. Bila sta enoglasno potrjena, Novak pa je dejal, da bo novega predsednika, v skladu s statutom društva, na prvem naslednjem IO potrdil še IO.    

Član odbora g. Bojan Grabrovec se je v imenu vsega članstva zahvalil dosedanjemu predsedniku Francu Novaku za 21 let uspešnega predsedovanja Odboru Kočevje – Ribnica.

 

Po sestanku je sledila večerja in druženje članov.

Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2023