Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Potek zakonodajne pobude za spremembo 101. člena ZUJF

Datum: 18.10.2013

Avtor/Vir: Anton Pozvek

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-B), ki sta ga vložili Združenje Sever in Zveza veteranov vojne za Slovenijo, bo na 18. seji Državnega zbora, v torek 22.oktobra, deležen druge obravnave. Seje se bomo udeležili tudi veterani, v imenu obeh predlagateljev (ZS in ZVVS) pa bo pobudo na začetku obravnave dodatno obrazložil Miha Molan, predsednik Združenja Sever.

Žal že danes vemo, da je Odbor za finance in monetarno politiko, kot matično telo Državnega zbora, na svoji 20. redni seji, 8. oktobra, sprejel sklep, da naš Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZUJF, EPA 1308 - VI, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Odbor je takšno odločitev sprejel na podlagi Mnenja o noveli ZUJF, ki ga je Vlada RS sprejela na svoji seji 25. julija 2013 (glej priloženo mnenje).  

V zvezi z omenjeno 20. sejo matičnega odbora DZ, za katero je bila udeležba predstavnikom obeh združenj onemogočena, smo 9. oktobra poslali gospodu Bojanu Starmanu, predsedniku tega odbora, pisno pojasnilo naše neudeležbe in protestirali nad načinom obravnave naše zakonodajne pobude (glej priloženo pismo). Pismo smo s spremnim dopisom (glej priložen dopis) 18. oktobra poslali v vednost še predsedniku Republike, predsednici Vlade, predsedniku Državnega zbora ter ministrom za notranje zadeve, za obrambo in za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Po informacijah, s katerimi razpolagamo, bi naj vlada na svoji seji 25. julija zadolžila ministrstvo za delo, družino..., da pripravi pravno korekten Predlog zakona sprememb in dopolnitev Zakona o vojnih veteranih, ki bi v celoti povzel vsebino zakonodajne pobude ZS in ZVVS . Ministrstvo bi naj nalogo realiziralo in predlog zakona medresorsko uskladilo. Žal ga vlada ne more posredovati v parlamentarno obravnavo, zaradi nasprotovanja ene od koalicijskih strank - po naših informacijah poslanskega kluba Državljanske liste.


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024