Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Zaključek zbiranja podpisov podpore zakonodajni pobudi

Datum: 02.09.2013

Avtor/Vir: Anton Pozvek

V četrtek, 4. julija ob 12. uri sta generalna sekretarja Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Združenja Sever predala
podpise podpore za spremembo 101. člena ZUJF-a v Državni zbor.
Število zbranih podpisov je krepko preseglo potrebno število 5.000 podpisov, kolikor jih za zakonodajno pobudo predpisuje Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi. Z množičnostjo in organiziranostjo obveščanja, zbiranja in distribucije podpisov smo dokazali, da veterani še vedno zmoremo in znamo stopiti skupaj in se boriti za svoje pravice, kot tudi za pravice drugih sodržavljanov. Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve je bilo v času od 8. 5. do 6.7.2013 pred pristojnimi organi evidentiranih 6799 podpor volivk in volivcev.

Velika zahvala gre vsem tistim, ki ste na kakršen koli način sodelovali v omenjeni akciji zbiranja podpisov. Še posebej gre zahvala vsem volivkam in volivcem, ki so prispevali svoj podpis k pobudi za vložitev predloga za začetek zakonodajnega postopka. Ni vas bilo malo, ki ste aktivirali cele družine, prijatelje in znance. To nas navdaja s ponosom in nam daje veliko moč, da se še naprej zavzemamo za pravice vojnih veteranov.

Upamo, da bodo tudi predstavniki ljudstva upoštevali jasno izraženo voljo ljudi in potrdili predlagano zakonodajno spremembo.

Generalna sekretarja ZVVS Mitja Janklovič in Združenja Sever Anton Pozvek sta v četrtek, 4. julija ob 12. uri pristojni službi Državnega zbora predala 6231 pisnih podpor volivk in volivcev. Za predajo je bilo veliko zanimanja tudi javni mediji. 

Pristojne službe Državnega zbora so ovoje s podpisi odprle isti dan ob 13. uri in v prisotnosti obeh sekretarjev ugotovile, da sta predstavnika volilcev izročila vsaj 5400 pravilno izpolnjenih obrazcev z overjenimi podpisi volivk in violivcev v podporo navedenemu predlogu zakona. Pregledani in nepregledani obrazci so bili zapečateni in dani v hrambo pristojni službi Državnega zbora. Štetje je bilo zaključeno ob 14. uri.  

 


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024