Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Zbor članov odbora Domžale

Datum: 14.03.2013

Avtor/Vir: Tone Habjanič

14. marca 2013 smo se na občnem zboru zbrali člani PVD Sever Ljubljana, Odbor Domžale.

V uvodnih besedah je navzoče člane in goste pozdravil predsednik odbora g. Maksimiljan Karba. Z minuto molka smo se spomnili dveh umrlih članov v preteklem letu Jožeta Gredarja in Janeza Cotmana. Po predlaganem dnevnem redu smo poslušali poročilo o delu v preteklem letu in dogajanjih, ki so za nami. V nadaljevanju je besedo prepustil predsedniku PVD Sever Ljubljana Emeriku Peterki, ki je dejal: » v preteklem letu smo dobili nekaj novih članov, nekaj jih je izstopilo iz društva, na žalost pa nekaj tudi umrlo. Nekaterim članom smo po svojih močeh tudi finančno pomagali, da bi lažje prebrodili vsakodnevno krizo. Bilo je več spominskih svečanosti, katere so bile številno obiskane, vrsto športnih srečanj in tekmovanj, na katerih so naši člani osvojili številne uspehe«. Poudaril je, da bomo v povezovanju z ZVVS v bodoče še bolj močni in dejavni.

Za tem je nanizal program dela za leto 2013 s številnimi prireditvami, odkritji spominskih obeležij ter športnih dogajanj. Nabavili naj bi tudi nekaj novih društvenih praporov in nekaj veteranskih uniform. Navzoče je pozval še k večji udeležbi na prireditvah.

Z nekaj besedami nas je pozdravil tudi predsednik OZVVS Domžale, g. Janez Gregorič, ki je dajal, da je medsebojno sodelovanje v zadnjem obdobju zelo dobro. Boriti se moramo proti nepoštenosti, prav bi bilo, da bi prišlo do določenih sprememb, upam na boljše.

Maksimiljan Karba nas je seznanil z nabavo novega prapora Odbora Domžale. Nekaj sredstev je že zagotovljenih, upamo še na preostali del. Izrazil je željo, da bi se večkrat srečevali ob prijetnih priložnostih in manjkrat na pogrebih.

Zahvalil se je za udeležbo, zaželel še lepši in boljši jutri, ter prijetno večerno druženje.


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024