Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

NENAČELNI POSLANCI DRŽAVNEGA ZBORA

JAVNO PISMO
Datum: 05.02.2013

Avtor/Vir: Združenje Sever in ZVVS

Sprejem Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) je potekal brez sodelovanja civilne družbe vsaj v delu, ki zadeva vojne veterane. Kljub večkratnim pozivom ministru za delo družino in socialne zadeve smo bili vojni veterani prezrti in izključeni pri pripravi in sprejemu tega zakona.

ZUJF je tako posegel v pridobljene pravice vojnih veteranov z dvigom starostne meje za uveljavitev pravic po Zakonu o vojnih veteranih iz 50 na 55 let starosti, ukinjena je bila pravna podlaga za uveljavitev pravice do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja, zaostrili pa so se tudi pogoji za uveljavitev pravice do zdravstvenega varstva. Zlasti ukinitev plačila premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je prizadelo vse vojne veterane, saj je bila to edina materialna pravica, ki so jo imeli vsi vojni veterani, ki so ta status pridobili v skladu z določili zakona o vojnih veteranih.

Zaradi številnih pobud in zahtev vojnih veteranov, da je potrebno doseči spremembo zakona, ki je nesorazmerno posegel v pridobljene pravice, sta Zveza policijskih veteranskih društev Sever in Zveza veteranov vojne za Slovenijo poskušali to doseči po legalni poti v Državnem zboru. Pripravili smo predlog sprememb in dopolnitev 101. člena ZUJF, ki so ga poslanci DS in PS vložili v parlamentarno proceduro. Predstavniki obeh veteranskih organizacij so opravili razgovore v vseh poslanskih skupinah, razen v poslanski skupini NSi, kjer za razgovor niso bili pripravljeni. Po predstavitvi mnenja vojnih veteranov in predlogu, da se plačevanje dodatnega zdravstvenega zavarovanja uvrsti med začasne ukrepe za čas trajanja krize in to določilo ZUJF preneha veljati v letu po dvigu BDP za 2,5 %, je bilo dobljeno zagotovilo večine poslanskih skupin, da bodo to spremembo podprli. Samo v poslanski skupini DeSUS so takšno možnost odklonili z obrazložitvijo, da so koalicijska stranka in so zavezani koalicijski pogodbi. Torej v vseh ostalih poslanskih skupinah so predstavniki veteranskih organizacij dobili podporo. V prepričanju, da so poslanci ljudje, ki ne snedejo besede, smo vojni veterani upravičeno pričakovali sprejem predloga zakona o spremembah in dopolnitvah ZUJF, ki so ga vložili poslanci SD in PS. Ob razpravi o spremembah zakona v državnem zboru pa smo doživeli presenečenje. Tudi tisti poslanci, ki so na razgovorih dajali podporo spremembam zakona, so ravnali nenačelno in spremembe zakona, ki v ničemer ne pomeni dodatnega finančnega bremena za Republiko Slovenijo za ves čas trajanja krize, niso podprli. Tudi pri glasovanju se je ta milo rečena nenačelnost potrdila, saj je ob prisotnosti 86 poslancev spremembo zakona podprlo 38 poslancev poslanskih skupin Socialnih demokratov in Pozitivne Slovenije, 47 poslancev ostalih poslanskih skupin pa je bilo proti, ena poslanka pa se je glasovanja vzdržala. 

In v čem je dvoličnost in nenačelnost poslancev? Nimajo niti toliko obraza, da bi svoja stališča in mnenja, dana predstavnikom zainteresirane civilne družbe, zagovarjali in glasovali v skladu s tem. Svoja stališča so spremenili in glasovali v skladu s stališčem Vlade RS in strankarsko disciplino. Kako naj takim ljudem zaupamo v bodoče, saj je očitno, da eno govorijo, drugo pa delajo. Pri vojnih veteranih ste poslanci, ki ste tako ravnali, izgubili svoj obraz. Ne bi vam zamerili, če bi ob razgovorih zavrnili možnost spremembe zakona. Da pa svoja mnenja in stališča spreminjate in nam lažete v obraz, je skrajno ponižujoče in nevredno  poslanca Državnega zbora. Zato tudi vaše leporečenje in izrekanje zahval in priznanja vojnim veteranom za samostojno Slovenijo v vaših razpravah v Državnem zboru, nimajo nobene veljave in jim tudi ne moremo verjeti. S takšno dvoličnostjo ste izgubili naše zaupanje. Upravičeno lahko pričakujemo, da boste tudi to leporečenje spremenili, ko bodo tako naročili v vrhovih strank.

Če pa je to kazen za naše jasno stališče glede družbenih razmer in za to, da smo se postavili na stran prizadetih in razžaljenih, jo bomo z veseljem in ponosom  sprejeli.

                         Miha Molan l.r.                                                                                                  Ladislav Lipič l.r.

              predsednik Združenja Sever                                                                                         predsednik ZVVS


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024