Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Podpis listine o podpori Programu Svit

Datum: 31.01.2013

Avtor/Vir: Anton Pozvek

10. januarja je bila v hotelu Union v Ljubljani novoletna čajanka Programa Svit.

Na slovesnosti je predstavnik Združenja Sever podpisal Listino o podpori Programu Svit, s katero se je Združenje Sever zavezalo, da bodo njegovi člani in članice podpirali Program Svit in njegove cilje in po svojih močeh pomagali širiti zavedanje o bremenu raka na debelem črevesu in danki. Spodbujali bodo k dejavni udeležbi v presejalnem programu, k skrbi za lastno zdravje in k manjšanju
bremena raka v Sloveniji. S to izjavo se je Združenje Sever pridružilo prizadevanjem za ohranjanje zdravja in življenja prebivalcev Slovenije.

O Programu Svit

Moškim in ženskam, starim od 50 do 69 let, je namenjen državni program Svit - to je program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki.

Ko boste povabljeni v program, je vsekakor modro, da na povabilo odgovorite in se vključite v program. 

Program Svit omogoča odkrivanje prikritih krvavitev v blatu in po potrebi še natančnejšo preiskavo črevesa, ki pojasni vzrok prikrite krvavitve in načrtuje takojšnje učinkovito zdravljenje odkritih bolezenskih sprememb. Program Svit lahko na leto reši življenje najmanj 200 prebivalcem Slovenije, mnogim pa prihrani veliko trpljenja, ki ga povzroči zahrbtna bolezen. Zaradi pravočasne  odstranitve polipov v debelem črevesu in danki bo vsako leto v Sloveniji vsaj 300 obolelih za to obliko raka manj.

Uspeh Programa Svit je odvisen od vključitve čim večjega števila povabljenih v program in njihovega aktivnega sodelovanja.

Kako lahko pomagate Svitu

Program Svit zajema okrog 560.000 prebivalcev Slovenije. Gre za presejalni program, ki od vsakega udeleženca zahteva dejavno osebno udeležbo. Mnogi udeleženci programa bodo pri tem potrebovali pomoč:morda spodbudo, morda strokovni nasvet zdravstvenih delavcev, morda pomoč pri obisku osebnega zdravnika…

Kako lahko prostovoljci pomagajo programu svit?

Na mnogo načinov! Predvsem je dragoceno spodbujanje vseh, ki bodo v program povabljeni, naj v njem tudi res sodelujejo! Program Svit je zasnovan v skladu z najsodobnejšimi medicinskimi spoznanji o raku na debelem črevesu in danki in z evropskimi smernicami za kakovostno izvajanje presejalnih programov. Toda vse prizadevanje zdravstvenih delavcev, ki sodelujejo v programu, ne bo doseglo načrtovanega cilja, če se povabljeni v program ne bodo vključevali.

Rak na debelem črevesu in danki je zelo resen zdravstven problem, saj v Sloveniji vsako leto okoli 1400 ljudi zboli za to obliko raka, žal 700 ljudi na leto tudi umre. Predvsem zato, ker v večini
primerov bolezen odkrijemo zelo pozno. Dolgo se namreč razvija v telesu brez izrazitih bolezenskih znakov.

PRESEJALNI PROGRAM JE DEJANSKO NAJBOLJ UČINKOVITO OROŽJE ZA ZGODNJE ODKRIVANJE IN TUDI PREPREČEVANJE TE BOLEZNI.

Raka na debelem črevesu ali danki lahko zelo uspešno zdravimo, če bolezen odkrijemo zgodaj. Pa ne le to. Tega raka lahko preprečimo s tem, da pravočasno odkrijemo in odstranimo predrakave
spremembe – polipe.

PROGRAM SVIT REŠUJE ŽIVLJENJA! Če se bodo povabljeni v program vključili v dovolj velikem številu (željena 70% udeležba), bo v Sloveniji vsako leto umrlo 200 ljudi manj, 300 ljudi pa za rakom na debelem črevesu ali danki ne bo zbolelo. Mnogim ljudem bo torej prihranjenega veliko trpljenja, ki ga sicer povzroča ta zahrbtna bolezen.

POMAGAJTE PROGRAMU SVIT PRI REŠEVANJU ŽIVLJENJ!

Številne nevladne organizacije so se s posebno Svečano listino o podpori programu zavezale, da bodo njihovi člani s prostovoljnim delom pomagali Programu Svit. Prav vsak lahko pomaga Programu Svit s tem, da svoje bližnje spodbudi k sodelovanju v programu, ko bodo prejeli vabilo za sodelovanje.

Pomagate pa lahko tudi preko svoje nevladne organizacije oziroma društva:

VOJNI VETERANI:

  • Poskrbite, da bodo v vaših društvenih prostorih viseli plakati Programa svit in da bodo na voljo zloženke o programu
  • V okviru društva in odborov imenujete poverjenike za Program Svit
  • Spodbudite vodstvo vašega društva, da za svoje člane in ostalo javnost organizira Svitov Dan s predstavitvijo modela debelega črevesa
  • Spodbudite člane društva, da se udeležijo predstavitev Programa Svit, ki jih po Sloveniji organizirajo zdravstveno vzgojni centri in Zavodi za zdravstveno varstvo v sodelovanju z drugimi organizacijami

Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024