Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Pobuda za spremembo zakona o volitvah v državni zbor

Datum: 30.01.2013

Avtor/Vir: Anton Pozvek

Na 18. seji Upravnega odbora Združenja Sever smo podprli pobudo Zveze društev upokojencev Slovenije za vložitev predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor.

Po mnenju ustavnopravnih strokovnjakov je predlog ZDUS uresničljiv, ker ne zahteva spreminjanja ustave. Namen zakona je:
- zagotoviti odločilen vpliv volilcev na izvolitev poslancev;
- zagotoviti pravično teritorialno pokritost vseh volilnih območij s poslanci;
- omogočiti uresničitev večje uravnoteženosti sestave Državnega zbora po spolu;
- omejiti nadmoč strank nad poslanci (»strankokracijo«) in pojave »glasovalnega stroja« v delu Državnega zbora;
- okrepiti odgovornost poslancev volivcem.

Predsednik Državnega zbora dr. Virant je že razpisal rok za zbiranje podpisov v podporo pobudi volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor, ki ga je v postopek vložila ZDUS. Kot prvi dan 60-dnevnega roka za zbiranje 5000 podpisov je določil sredo 23. 1. 2013. 

Svojo podporo lahko člani Združenja Sever in drugi državljani izrazimo tako, da na matični Upravni enoti ali krajevnem uradu izpolnimo ustrezni obrazec, ki nam ga morajo tam tudi overiti. Še bolje je obrazec, ki je priložen temu obvestilu, natisniti in izpolniti že doma (v pomoč bo priloženi vzorec izpolnjenega obrazca), na upravni enoti pa ga samo overiti. Izpolnjene in overjene obrazce je treba nato poslati po pošti na sedež:  Zveze društev upokojencev Slovenije ( ZDUS), Kebetova 9, 1000 Ljubljana. 

Na ZDUS je začela delovati operativna skupina v sestavi: Anton Donko - vodja, Milan Zabavnik - član in Kaja Kljun - član/tajnica, ki bo spremljala in usmerjala akcijo zbiranja podpisov podpore in vam bo na voljo za vsa eventualna nejasna vprašanja vse do zaključka akcije, ko bodo v skladu zakonsko določenim rokom zbrane podpise vložili v DZ. 
Tel.: 01/ 519-5086, GSM.: 031/333-727, E- naslov :  tajnistvo@ZDUS-ZVEZA.SI

Na ZDUS so prepričani, da je v interesu tudi našega članstva vsestranska podpora predlogu dopolnil omenjenega, in da se bomo vojni veterani z veseljem pridružili skupni akciji in geslu: "S SPREMEMBO VOLILNEGA ZAKONA DO ODLOČILNEGA GLASU VOLIVCEV".   Pri tem nam želijo obilo uspeha in nas lepo pozdravljajo.

 


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024