Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

MINISTRI ZAVAJAJO JAVNOST

javno pismo medijem
Datum: 28.12.2012

Avtor/Vir: Miha Molan

Ob koncu leta so ministri Janševe ekipe kar tekmovali, kdo bo bolj zavajal javnost in poniževal vojne veterane. Pa pojdimo po vrsti.

Minister Vizjak je ob odgovoru na poslansko vprašanje v Državnem zboru med drugim povedal tudi to: "Naravnost neverjetno je, kako so se doslej financirale veteranske organizacije v tej državi namreč vsaka veteranska organizacija je imela svojo proračunsko postavko. Tukaj se niso financirali programi, niso se financirale vsebine temveč je imela vsaka veteranska organizacija svojo proračunsko postavko in potem je sledil podpis neposredne pogodbe in izplačilo denarja… In zdaj, ko govorimo o sedanjem letošnjem letu, naj vas spomnim na to, da ko sem prevzel posle ministra za delo, družino in socialne zadeve bil soočen s tem, da je moj predhodnik podpisal pogodbo za pol leta z veteranskimi organizacijami za polovico sredstev, da smo v rebalansu sklestili preostalo polovico na pol in da smo v jeseni, sem tudi sam podpisal te pogodbe, vendar je sledil tudi sklep, da smo morali del sredstev nameniti v rezervo, da smo sploh lahko izvajali proračun naprej. To se je zgodilo in zato do realizacije teh pogodb ni prišlo". In v čem je tu zavajanje javnosti?

Vse veteranske organizacije so bile do sedaj sofinancirane iz proračuna za izvajanje nalog v javnem interesu, saj jim je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve priznalo ta status. Vsako leto so morale ministru predložiti program dela. Na osnovi tega je nato minister sklenil pogodbo s posamezno veteransko organizacijo in ji dodelil sredstva določena v proračunu. Tak način financiranja je potekal že od vsega začetka in tudi v prvem mandatu Janševe vlade 2004-2008. S takim načinom financiranja se v veteranskih organizacijah nismo strinjali in smo ves čas zahtevali od vsakokratnega ministra, da se v skladu z določbo Zakona o vojnih veteranih (sprejet je bil v letu 1995 in nato še trikrat noveliran) sprejme pravilnik, ki bo opredeljeval kriterije in način delitve sredstev, namenjenih veteranskim organizacijam. Vse ministrske ekipe v 17 letih niso uspele spisati tega pravilnika, kar že samo po sebi kaže na nivo spoštovanja sprejetih zakonov. Veterani smo ves čas od sprejema zakona opozarjali na nujnost sprejetja pravilnika, vendar neuspešno. Pred tremi leti je bil na našo pobudu pripravljen osnutek pravilnika, in so pri usklajevanju teksta pravilnika
sodelovale vse veteranske in domoljubne organizacije, ki sodelujemo v Koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS). Ministrstvo je februarja 2010 obljubilo, da bo pravilnik sprejet in da se bodo sredstva za leto 2011 delila v skladu z njegovimi določili. Torej nikakor ni pri veteranskih organizacijah nobene napake in tudi ne nobenega nenamenskega trošenja dodeljenih sredstev. Vsa sredstva so se porabila za naloge in programe opredeljene v pogodbi, ki jo je sklepal vsakokratni minister s posamezno veteransko organizacijo. Sprašujem se, ali je minister res vsemogočen in nad odločitvijo Državnega zbora. V proračunu za leto 2012 je bil v postavki za izvajanje vojne zakonodaje določen znesek za veteranske organizacije, katerega pa minister noče nameniti naslovnikom. Ali ne gre v tem primeru za kršitev pozitivne zakonodaje in za samovoljo ministra, da deli sredstva glede na kriterij: kdor je naš jih dobi, drugi pa ne.

Glede na izjavo ministra Vizjaka, da je podpisal pogodbe jeseni, je Združenje Sever od ministrstva zahtevalo izvod podpisane pogodbe. Glej ja zlomka. Odgovor je bil kratek in jasen: na ministrstvu ni nobene podpisane pogodbe in zato je ne morejo poslati. Kdo tu laže?

Drug primer zavajanja sta si privoščila ministra Gorenak in Pličanič, ki sta na tiskovni konferenci zatrdila, da sta veteranski organizaciji Združenje Sever in Zveza veteranov vojne za Slovenijo organizatorici vseslovenske vstaje dne 21. decembra. To sta namreč ugotovila na spletu, kjer »sta« ti organizaciji pozivali članstvo, da se udeleži protestov. Od ministra, še zlasti, če se ta kiti z akademskim nazivom, bi pričakoval, da vsaj pozna zakonodajo, ki ureja področje javnega zbiranja. Zakon o javnih zbiranjih v 4.členu določa kdo je organizator in sicer: "organizatorka oziroma organizator shoda oziroma prireditve (v nadaljnjem besedilu: organizator) je fizična ali pravna oseba, za račun katere se izvede shod oziroma prireditev, in vsak, ki se javno razglaša za organizatorja ali kot organizator nastopa pred državnim organom,". Teh zakonskih kriterijev za organizatorja ni izpolnila nobena od veteranskih organizacij in gre v tem primeru za poskus zastraševanja in odkritih groženj, verjetno z namenom, da se vojni veterani ne bi udeležili protestov. Tudi kasnejša proglasitev udeležencev protestov, med katerimi smo bili tudi vojni veterani, za zombije na spletni strani vladajoče stranke, je za veterane skrajno ponižujoča in žaljiva. Verjetno se obema ministroma in še komu iz vladne koalicije kolca po zloglasnem 133. členu, saj bi jim sedaj, ko so na oblasti, še kako prav prišel, da bi utišali kritično javnost.

Da je mera polna, so se nad vojnimi veterani znesli še ob svečani seji Državnega zbora 22. decembra. Na to svečano sejo je predsednik Državnega zbora povabil tudi predstavnike vojnih veteranov, kar je bil običaj ob vseh državnih praznikih doslej in so imeli predstavniki veteranskih organizacij na balkonu Državnega zbora tudi častno mesto v prvi vrsti. Letos sta bila predstavnika obeh veteranskih organizacij po uvodnem zapletu posedena v zadnjo vrsto in to na pomožna sedeža. Seveda je v prvi vrsti sedel predstavnik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, ki je v teh časih edina organizacija »zaslužna« za osamosvojitev Slovenije. Pokorne sluge je potrebno pač nagraditi, nesprejemljive in militantne levičarske organizacije (po Gorenaku) pa kaznovati.

Sporočam vam, da nas lahko žalite in ponižujete, zavračate vse naše prošnje za razgovor in nas ignorirate, vendar našega ponosa nam ne morete vzeti. Vojni veterani smo ponosni na naš prispevek v osamosvojitvenih procesih in si tega ponosa ne dovolimo odvzeti tudi od vladajoče klike ne. Mi bomo preživeli to vlado, nisem pa siguren, da bodo oni dočakali konec mandata. Vse se vrača in vse se plača. Kaj nam preostane drugega, kot da svoja stališča in mnenja povemo na javnih protestih.

Miha Molan
Predsednik Združenja Sever


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024