Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Podpora ZDUS k sporočilu socialnim partnerjem o pokojninski reformi

Datum: 10.10.2012

Avtor/Vir: Zveza društev upokojencev Slovenije

V celoti se pridružujemo opozorilu, ki ga zapisalo Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (dopis št. 001-7/12) v Sporočilu socialnim partnerjem o pokojninski reformi, in se nanaša na nesprejemljivost takoimenovanega čiščenja pokojninskega zavarovanja, kot ga predvideva 408. člen predloga zakona o pokojninskem zavarovanju.

Prvi odstavek 408. člen predloga zakona, določa, da se  s posebnimi zakoni v roku enega leta od uveljavitve tega zakona določi pogoje za pridobitev in odmero pravice ter način zagotavljanja sredstev za pravice, pridobljene na podlagi posebnih pogojev in ugodnejše odmere, izplačane na podlagi 161. člena tega zakona. Menimo, da tako določilo lahko pomeni revizijo pravic, saj bi v nasprotnem primeru zakon konkretno in nedvoumno  določil, da bodo sredstva in pravice, pridobljene na podlagi posebnih pogojev ostale nespremenjene. Še najmanj, kar bi pripravljavec zakona lahko storil in s tem v zvezi dal upravičencem zaupanje v namen sprejema zakona, bi bilo v predložitvi in hkratnem sprejemanju  teh posebnih  zakonov, ki so navedeni v 408. členu. 

Brez posebnega določila v zakonu, da ostajajo pravice, pridobljene na podlagi posebnih zakonov v nadalje nespremenjene oziroma hkratne predložitve teh posebnih zakonov v sprejem, iz katerih bi bile razvidne nespremenjene pravice, žal ne verjamemo v dober namen zakonodajalca.

Kot tudi že izhaja iz sporočila socialnim partnerjem o pokojninski reformi, ki ga je posredovala Zveza združenj borcev za vrednote NOB, ne verjamemo, da gre le za tehnični prenos zagotovitve sredstev na posamezna vsebinsko pristojna ministrstva, ampak za ponoven poseg v pridobljene pravice upokojencev, ki jih ni dopustno spreminjati za nazaj in  jo odvzemati samo nekaterim kategorijam. 

S takim primerom smo se nedavno srečali pri uveljavitvi 143. člena ZUJF-a, zaradi česar je Varuhinja človekovih pravic vložila zahtevo za oceno ustavnosti tega člena. Varuhinja je v zahtevi med razlogi, zaradi katerih meni, da so določbe 143. člena ZUJF ustavno sporne, navedla tudi:
- kršitev pravice do socialne varnosti in pravice do pokojnine iz 50. člena ustave,
- kršitev enakosti pred zakonom in prepovedi diskriminacije iz 14. člena ustave,
- kršitev zagotovil iz Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.

Ljubljana, 2. 10. 2012

B. Kastelic


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024