Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Varuhinja vložila na ustavno sodišče zahtevo za oceno ustavnosti 143. člena ZUJF

Datum: 22.08.2012

Avtor/Vir: spletna stran VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) lahko na podlagi 23.a člena Zakona o ustavnem sodišču z zahtevo začne postopek za oceno ustavnosti predpisa, ki “nedopustno posega v človekove pravice ali temeljne svoboščine”. Varuhinja je danes na Ustavno sodišče RS vložila zahtevo za oceno ustavnosti 143. člena (usklajevanje pokojnin in drugih nadomestil ter prejemkov) Zakona za uravnoteženje javnih financ  (ZUJF).

Za vložitev zahteve se je varuhinja odločila na podlagi pobud, ki jih je prejela od Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS), Zveze policijskih veteranskih društev Sever, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije, Sindikata upokojencev KS 90 Slovenije, Združenja žrtev okupatorjev 1941-1945 Kranj, Klub upokojenih delavcev MNZ "Maksa Perca" Maribor, Društva izgnancev Slovenije 1941-1945 ter več kot 130 ogorčenih upokojencev, ki so se obrnili na Varuha, ker menijo, da je prišlo do globoko krivičnega in protiustavnega posega v njihovo pravico do pokojnine.

Varuhinja v zahtevi utemeljuje naslednje razloge zaradi katerih meni, da so določbe 143. člena ZUJF ustavno sporne:  

- Ustavno sporen način sprejemanja ZUJF
- Kršitev načela jasnosti in določnosti predpisov iz 2. člena Ustave Republike Slovenije (v nadaljevanju ustava)
- Kršitev ustavnega načela vezanosti državnega zbora na referendumsko odločitev iz 90. člena ustave 
- Kršitev človekovega dostojanstva
- Kršitev pravice do socialne varnosti in pravice do pokojnine iz 50. člena ustave 
- Kršitev enakosti pred zakonom in prepovedi diskriminacije iz 14. člena ustave
- Kršitev zagotovil iz Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
- Kršitev načela zaupanja v pravo in kršitev pričakovalnih pravic
- Kršitev pravice do pravnega sredstva (25. člen ustave) in načela o pravnomočnosti odločb (158. člen ustave)

Po mnenju varuhinje gre za poseg, ki se sicer sklicuje na legitimen cilj varčevanja države v pogojih ekonomske krize, vendar je bil uveljavljen tako, da je boleče, diskriminatorno in nesorazmerno posegel v človekovo dostojanstvo prizadetih, jim naložil nesorazmerno breme pri reševanju ekonomske krize, resno poslabšal njihov ekonomski položaj in krši vrsto človekovih pravic, določenih v ustavi, temeljni ustavni listini, v Evropski konvenciji o človekovih pravicah in drugih mednarodnih pogodbah, ki obvezujejo  Republiko Slovenijo, ter posega v načela pravne in socialne države.

Varuhinja predlaga tudi, da ustavno sodišče zadrži izvrševanje 143. člena ZUJF do končne odločitve o tej zahtevi. Zadržanje utemeljuje z razmerami, ki so nastale zaradi napačne razlage, ob katerih pogojih in po kakšnem postopku učinkuje ta določba na višino pokojnin.

Po tem, ko je ustavno sodišče v zadnjih sklepih, na podlagi vloženih ustavnih pritožb, že povedalo, da 143. člen ZUJF ne učinkuje neposredno na višino pokojnin, temveč je treba prej izdati upravne odločbe, je postalo očitno, da bo treba posege v višino pokojnin urediti na novo in na drugačen način. S tem bi preprečilo številne nepotrebne sodne spore in veliko dodatnega dela številnih državnih organov. Visoki stroški in dodatna preobremenitev sodišč s tisoči novih sporov bi vodili do nepopravljivih posledic, ki jih lahko ustavno sodišče bistveno zmanjša z začasnim zadržanjem.

Varuhinja predlaga in pričakuje, zaradi velikega števila prizadetih upokojencev, tudi absolutno prednostno obravnavo te zahteve.


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024