Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Aktivnosti ZPIZ za odpravo neupravičenega zmanjšanja pokojnin vojnim veteranom 91

Informacija
Datum: 02.08.2012

Avtor/Vir: Anton Pozvek

18.7. smo na ZPIZ naslovili naslednji vprašanji:
- Ali lahko konec meseca julija 2012 že pričakujemo prve ugodno rešene ugovore policijskih vojnih veteranov zoper obvestilo o uskladitvi oz. novi odmeri pokojnine?
 
- Kakšna bo dinamika in postopek odpravljanja zmanjšanja pokojnin vojnih veteranov, ki so vam ali vam še bodo posredovali ugovor?

24.7. smo na Združenje Sever prejeli naslednji odgovor ZPIZ:

"Spoštovani, pojasnjujemo vam, da je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje obravnaval že številne ugovore, podane zoper prejeta obvestila o uskladitvi pokojnin po Zakonu o uravnoteženju javnih financ (v nadaljevanju ZUJF). V kolikor je bilo pri obravnavi ugovora ugotovljeno, da je le-ta utemeljen, bo Zavod z dopisom zavarovancu pojasnil, da za izvedeno uskladitev po 143. členu ZUJF ni bilo podlage. Dopisi se bodo pošiljali po 26. juliju, ti zavarovanci pa bodo za mesec julij prejeli nezmanjšano pokojnino, skupaj z razliko v višini njenega zmanjšanja za mesec junij 2012.

Prav tako se bodo še nadalje obravnavali preostali ugovori oziroma novo prejeti ugovori zavarovancev in tudi le-tem bo na enak način pojasnjeno, da za izvedeno uskladitev po 143. členu ZUJF ni bilo podlage, v kolikor bo ugotovljeno, da so utemeljeni. Sicer pa bo Zavod glede na sklep Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-162/12 in Up-626/12-5 z dne 12.7.2012, objavljenega v Uradnem listu RS št. 55/12 z dne 20.7.2012, vsem tistim uživalcem, ki so prejeli obvestilo o uskladitvi pokojnine po 143. členu ZUJF v zakonsko določenem roku oziroma v mesecu septembru po uradni dolžnosti izdal odločbe o višini pokojnine, razen tistim prejemnikom obvestil, za katere je bilo po obravnavi ugovora ugotovljeno, da so utemeljeni.

Ker bo torej Zavod o uskladitvi po 143. členu ZUJF izdal odločbe, lahko vsi tisti, ki še niso vložili ugovora, počakajo na izdajo odločbe in potem zoper njo vložijo ugovor oziroma redno pravno sredstvo. Preostali ugovori, ki do tedaj še ne bodo obravnavani, pa se bodo šteli za pritožbo zoper izdano odločbo, lahko pa se bodo tudi dopolnili, o čemer pa bodo zavarovanci oziroma uživalci pokojnine opozorjeni."

NAŠ NASVET!

Ne čakajte z ugovorom. Pošljite tudi listinska dokazila o priznanem statusu vojnega veterana, da bodo ugovori na ZPIZ čimprej pozitivno rešeni, vam pa bo vrnjen neupravičeno zmanjšan del pokojnine.

Tisti, ki nimate urejenega statusa vojnega veterana ali iz statusa ni razvidno, da ste sodelovali v obrambnih aktivnostih 91 kot policisti, operativni delavci kriminalistične službe ali obveščevalno varnostne službe, pošljite na ZPIZ ugovor popriloženem vzorcu:
 


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024