Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Program dela 2010

Datum: 01.02.2010

PROGRAM DELA PVD SEVER LJUBLJANA
ZA LETO 2010

Program dela PVD Sever Ljubljana za leto 2010 temelji na določilih statuta društva, programih dela odborov, sklepih izvršnega odbora in pregledu nerealiziranih nalog iz leta 2009.
1.    ORGANIZACIJSKE IN KADROVSKE ZADEVE
 • Sproti bomo obnavljali in dopolnjevali evidenco članov in evidenco dobitnikov priznanj društva in združenja Sever;

                      Nosilec: Kern Gojislav in predsedniki odborov

 • Aktivno si bomo prizadevali za pridobitev čim večjega števila novih članov, zlasti tistih, ki so bili aktivni udeleženci osamosvojitvenih procesov

                      Nosilec: vodstvo društva in vsi predsedniki odborov

 • Prenovili bomo spletno stran društva;

                      Nosilec: Kern Gojislav

 • Proučili bomo možnost izločitve pododbora Grosuplje iz Odbora Kočevje-Ribnica-Grosuplje in njegovo formiranje kot samostojnega odbora;

                       Nosilec: Novak Franc

 • Izvedli bomo aktivnosti za delovanje odborov Ljubljana in MNZ, ter njunih pododborov;

                       Nosilec: Ščavničar Vlado in Burilov Mihael

 • Vse člane, ki  ne plačujejo društvene članarine bomo pozvali, da se izjasnijo ali še želijo biti člani društva in poravnajo svoje obveznosti,

                 Nosilec: Kern Gojislav in člani IO

 • Sodelovali bomo pri oblikovanju nove veteranske obleke Združenja Sever;

                       Nosilec: Pozvek Anton

 • Predstavnik društva se bo udeležil seminarja o aktualnem finančnem poslovanju društev v kolikor bo tako usposabljanje organizirano.

                       Nosilec: Peterka Emerik

 • Pričeli bomo z aktivnostmi za evidentiranje možnih kandidatov za prevzem vodstvenih funkcij v društvu, saj se v letu 2011 izteče mandat izvršnemu odboru društva.

Nosilec: izvršni odbor

 • Izdajali bomo interno glasilo Novice.

 

 

2. NORMATIVNA DEJAVNOST

 

 • Z GPU bomo sodelovali pri pripravah vsebin novele Zakona o policiji in ZVCP;

                       Nosilec: Vodstvo društva

 • Sodelovali bomo v procesih morebitnega  spreminjanja vojne zakonodaje in v procesu sprejemanja aktov združenja Sever;

                      Nosilec: Vodstvo društva in člani IO

 • Pripravili bomo še druge akte, za katere bomo ocenili, da so potrebni za delovanje društva;

                      Nosilec: Vodstvo društva in člani IO

 

 

3. MATERIALNI POGOJI DELOVANJA DRUŠTVA

 

 • V okviru finančnih možnosti bomo nabavili nekaj nujne pisarniške opreme in inventarja za potrebe društva;

                          Nosilec: Peterka Emerik

 • Nadaljevali bomo z zbiranjem sredstev za nabavo kombija za potrebe društva;

                          Nosilec: Peterka Emerik in člani IO

 • V skladu s finančnimi možnostmi bomo nabavili oz. sofinancirali veteranske obleke

                          Nosilec: Kern Gojislav

 

 

4. ORGANIZACIJA IN UDELEŽBA NA SVEČANOSTIH PROSLAVAH IN KOMEMORACIJAH

 

 • Organizirali bomo redno letno skupščino društva – 23. februar

                       Nosilec: IO

 • Organizirali bomo zbor članov Odbora Domžale – februar;

Nosilec: Karba Maks

 • Organizirali bomo zbor članov Odbora Litija ;

Nosilec: Juvan Jože

 • Organizirali bomo zbor članov Odbora Vič - december;

Nosilec: Šraj Sašo

 • Organizirali bomo zbor članov Odbora Kočevje-Ribnica-Grosuplje ;

Nosilec: Novak Franc

 • Organizirali bomo zbor članov Odbora Kamnik – april ali maj;

Nosilec: Ravnikar Matjaž

 • Organizirali bomo zbor članov Odbora Vrhnika-Logatec – maj;

Nosilec: Godnjavec Zdravko

 • Organizirali bomo društveno proslavo ob dnevu Policije in Dnevu državnosti – maj ali junij;

Nosilec: IO in odbori

 • Organizirali bomo proslavo z odkritjem spominskega obeležja v spomin na dogodke v Gotenici – junij ali oktober;

Nosilec: IO in odbor Kočevje-Ribnica-Grosuplje.

 • Organizirali bomo proslavo z odkritjem spominskega obeležja v Gasilski brigadi Ljubljana;

Nosilec: odbor GBL.

 • V Kamniku na Maistrovi ulici bomo poleg spominskih plošč sorodnih veteranskih organizacij postavili tudi spominsko ploščo ZS;

Nosilec: Ravnikar Matjaž in vodstvo PVD

 • Organizirali bomo delegacije za polaganje cvetja na grob Plohl Stanislava, ob spominski plošči padlega policista Strašek Stanka  in na pokopališčih;

Nosilec: IO in odbori

 • 10. maja bomo sodelovali na prazniku občine Vrhnika v Cankarjevem domu na Vrhniki.

                             Nosilec: Odbor Vrhnika-Logatec

 • Udeležili se bomo vseh proslav ob dnevu državnosti, ki bodo organizirane v posameznih občinah delovanja našega društva.

                             Nosilec: Vodstvo PVD in odborov;

 • 2. julija  bomo sodelovali na proslavi ob obletnici zavzema skladišča JLA v Brezovici pri Borovnici

                 Nosilec: Obor Vrhnika-Logatec;

 • 25. septembra se bomo udeležili proslave ob obletnici odhoda zadnjega vojaka z Vrhnike.

                             Nosilec: Obor Vrhnika-Logatec;

 • Udeležili se bomo komemoracij ob dnevu mrtvih na Žalah, Urhu, Dravljah, Kamniku, Gramozni jami, Vrhniki in drugih krajih, kjer bodo komemoracije organizirane;

Nosilec: IO in odbori

 • Udeležili se bomo vseh svečanosti ob Dnevu samostojnosti v Ljubljani in vseh drugih občinah, kjer bodo slovesnosti organizirane;

Nosilec: IO in odbori

 • Sodelovali bomo na drugih svečanostih, ki jih organizirajo Združenje SEVER ali druge veteranske organizacije.

Nosilec: IO in odbori

 • Skrbeli bomo za vzdrževanje spominskih obeležij in okolice spomenikov, ki jih je postavilo naše društvo;

Nosilec: IO in odbori

 

 

5. DRUŽABNE, ŠPORTNE IN REKREACIJSKE PRIREDITVE

 

 • 26. januarja se bomo udeležili državnega prvenstva v veleslalomu v Kranjski Gori

                             Nosilec: Kern Gojislav;

 • 30. januarja se bomo udeležili veleslaloma veteranov v Cerknem

                             Nosilec: Kern Gojislav;

 • Organizirali bomo enodnevno smučanje na Soriški planini za člane društva - februar- marec

                 Nosilec: Šraj Sašo

 • Organizirali bomo pohod na Ključ člane društva - maj

                 Nosilec: Šraj Sašo

 • Organizirali bomo spomladanski izlet za člane društva – april ali maj

                             Nosilec: IO;

 • 30. maja bomo organizirali društveno tekmovanje v balinanju v Logatcu.

                             Nosilec: Godnjavec Zdravko;

 • V času od aprila do septembra bomo sodelovali v medobčinski ligi v balinanju;

                             Nosilec: Godnjavec Zdravko;

 • V skladu s programom ZVVS in interesom med članstvom se bomo udeležili veteranskih iger

                 Nosilec: Vodstvo društva

 • Organizirali bomo izlet v neznano za člane odbora Vič - september

                 Nosilec: Šraj Sašo

 • Organizirali bomo izlet na primorsko za člane odbora Litija

                 Nosilec: Juvan Jože

 • Organizirali bomo tradicionalno veteransko ribiško tekmovanje v Litiji

                 Nosilec: Juvan Jože

 • V juliju se bomo udeležili pohoda veteranov na Triglav.

                             Nosilec: Ravnikar Matjaž , Kern Gojislav;

 • V septembru se bomo udeležili tradicionalnega vojaškega maratona od Celja do Logarske doline;

Nosilec: Ravnikar Matjaž

 • V novembru se bomo udeležili pohoda na Krn.

                             Nosilec: Kern Gojislav in odbor Kamnik;

 • Sodelovali bomo pri organizaciji in izvedbi športnih iger veteranov v Litiji.

Nosilec: odbor Litija;

 • Spomladi bomo organizirali 2. veteransko ribiško tekmovanje v Litiji

Nosilec: Juvan Jože

 • Sodelovali bomo na tradicionalnem pohodu, ki ga organizira občinski odbor ZB za vrednote NOB na Tisje in položili venec na grob padlih borcev II. Štajerskega bataljona

Nosilec: Juvan Jože

 • 1.decembra se bomo udeležili osrednje proslave dneva Združenja SEVER in ta dan popestrili z enodnevnim članskim izletom.

            Nosilec: Vodstvo PVD;

 

 • Udeleževali se bomo športnih in rekreacijskih prireditev, ki jih bodo organizirale druge veteranske organizacije in Združenje SEVER;

 

Za vse večje in zahtevnejše prireditve, ki jih organizira društvo dobo imenovani organizacijski odbori, ki morajo pripraviti vse potrebno za izvedbo posamezne prireditve.

 

 

6. SODELOVANJE Z MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJO IN DRUGIMI VETERANSKIMI ORGANIZACIJAMI

 

 • Prizadevali si bomo za dobro sodelovanje z MNZ in Policijo tako na državnem, regionalnem in lokalnem nivoju. Zlasti bomo skušali intenzivirati stike med posameznimi odbori društva in policijskimi postajami. Z vodstvom PU in GPU se bomo dogovarjali za nudenje pomoči v zvezi z delovanjem društva, organizacijo prireditev, prevozov za potrebe društva ipd.

                             Nosilec: vodstvo PVD in predsedniki odborov;

 

 • Sodelovali bomo z vsemi organizacijami ZVVS IN ZB na območju delovanja našega društva, kakor tudi z drugimi društvi Združenja Sever in lokalnimi skupnostmi.

                             Nosilec: Vodstvo PVD in predsedniki odborov;

 

 

 

Emerik PETERKA

P R E D S E D N I K

Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024