Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Poročilo o delu 2009

Datum: 01.06.2010

POROČILO O DELU V LETU 2009

Spoštovani veterani, spoštovani člani našega društva.

Za nami je leto 2009, še eno leto uspešnega delovanja našega društva.Tudi letos je naše delo temeljilo na letnem programu dela društva in na sklepih, ki jih je na svojih sestankih sprejel izvršni odbora društva. V vodstvu društva smo si prizadevali realizirati sprejeti program v celoti in pri pregledu opravljenih aktivnosti lahko ugotovimo, da nam je to skoraj v celoti uspelo. Vsekakor pa sta izjemen pečat našemu delu v letošnjem letu dala predvsem dva dogodka. To je organizacija slovesnosti ob 15. obletnici Združenja Sever in organizacija slovesnosti ob 20. letnici akcije Sever. Vse naše pomembnejše aktivnosti in opravljeno delo pa je podrobneje razvidno iz posameznih sklopov v nadaljevanju.

 

1.    Organizacijske in kadrovske zadeve

 

 • V lanskem letu za razliko od prejšnjih let  ni bilo pomembnejših organizacijskih sprememb v organizaciji in delovanju društva, tako da le-ta ostaja nespremenjena;

 

 • V društvu smo nadaljevali aktivnosti za izboljšanje osnovnih pogojev delovanja društva in ureditvi razmer na področju evidenc in notranjega poslovanja. Z aktivnim pridobivanjem članstva se je lani v naše društvo na novo včlanilo 24 članov, 1 je prestopil v drugo društvo 4 so izstopili iz društva, 3 člani pa so umrli. Na dan 31/12-2009 ima naše društvo tako 1086 članov;

 

 • V lanskem letu smo delno tudi prenovili spletno stran društva, vendar pa nas temeljita prenova čaka v letošnjem letu. V skladu z možnostmi, ki jih imamo, smo društveno spletno stran sproti ažurirali in dopolnjevali, celovito prenovo pa bo potrebno opraviti v letošnjem letu, seveda v skladu s finančnimi možnostmi;

 

 • 17. februarja smo v Tacnu organizirali redno letno skupščino društva, združeno s podelitvijo osamosvojitvenih znakov in priznanj Združenja Sever;

 

 • 25. marca smo organizirali in izvedli redno letno skupščino Združenja Sever in svečano akademijo ob 15. letnici Združenja Sever v hotelu MONS v Ljubljani. Poleg skupščine in svečane akademije smo izdali tudi bilten in spominsko značko ob 15. letnici Združenja Sever.

 

 • 26. novembra smo v Državnem svetu RS organizirali in izvedli posvet ob 20. letnici akcije Sever. Na posvetu je sodelovalo  večje število referentov s svojimi referati. Posveta pa so se udeležili tudi predsednik DS, ministrica za notranje zadeve, poslanci, predsednik ZZB V NOB in drugi ugledni posamezniki. O posvetu pa bo izdan tudi zbornik referatov.

 

 • 30. novembra smo v Cankarjevem domu organizirali in izvedli proslavo ob 20. letnici akcije Sever. V okviru prireditev ob 20. letnici je bil posnet tudi dokumentarni film o akciji Sever, na to temo je bila pripravljena oddaja Studio ob 17.00 na Radiu Slovenija, izdan je bil bilten, natisnjena spominska znamka in koledar z motivi iz akcije Sever, kar so prejeli vsi člani Združenja Sever.

 

 • V lanskem letu smo  nabavilo 2 veteranski obleki za praporščake odbora Vrhnika-Logatec;

 

 • Izvršni odbor se je sestal na petih rednih in imel štiri korespondenčne seje, na katerih je obravnaval najpomembnejše aktivnosti in naloge v letu 2009;

 

 • Vodstvo se je tudi v lanskem letu angažiralo pri iskanju članov, ki bi bili pripravljeni aktivno sodelovati pri delu društva in prevzeti posamezne zadolžitve, vendar pri tem nismo imeli dovolj uspeha saj ni bilo pripravljenosti za sodelovanje  oziroma za prevzem posameznih funkcij med članstvom;

 

 • Izdali smo eno številko društvenega glasila Novice.

 

 

2.    Normativna dejavnost

 

Na tem področju smo se zlasti angažirali pri,

 

 • pripravi gradiva za spremembo zakona o Policiji. Gre zlasti za člen v zakonu, ki govori o pomoči policije veteranskim organizacijam, in
 • pripravi sporazuma o medsebojnem sodelovanju z GPU.

 

Tako Zakon o Policiji, kot tudi sporazum o medsebojnem sodelovanju med ZS in GPU pa sta bila sprejeta oz. podpisana.

 

 

3. Organizacija in udeležba na proslavah, svečanostih in komemoracijah

 

Predstavniki društva, praporščaki in delegacije društva so sodelovali na številnih prireditvah. Tako smo se:

 

 • 20. februarja smo se udeležili skupščine PVD Sever Zasavje;
 • 28. februarja smo se udeležili občnega zbora društva Odmev Mokrca;
 • 2. marca je odbor Domžale organiziral zbor članov v Domžalah;
 • 4. marca, smo sodelovali pri organizaciji pogreba našega člana Janija Lutharja;
 • 6. marca smo se udeležili zbora veteranov ZVVS Grosuplje;
 • 11. marca smo se udeležili občnega zbora ZZB NOB Komenda;
 • 20. marca smo se udeležili občnega zbora PVD Sever Pomurje;
 • 27. marca smo se udeležili občnega zbora VD Sever za Celjsko območje v Velenju;
 • 28. marca smo se udeležili občnega zbora  OZVVS Kočevje;
 • 31 marca smo se udeležili skupščine ZZB NOB Ljubljana;
 • 3. aprila smo se udeležili občnega zbora OZVVS Domžale;
 • 3. aprila smo se udeležili občnega zbora OZVVS Ribnica;
 • 12.aprila smo se s praporom udeležili proslave ob dnevu slovenske zastave na Geossu;
 • 16. aprila smo odkrili spominsko obeležje hranitelju orožja Hermanu Brezniku v Domžalah;
 • 18. aprila smo organizirali zbor ćlanov odbora Kamnik;
 • 26 aprila smo sodelovali na proslavi ob dnevu upora proti okupatorju v Moravčah;
 • 27. aprila smo sodelovali na državni proslavi ob dnevu upora proti okupatorju;
 • 6. maja smo se udeležili občnega zbora ZZB NOV Vrhnika;
 • 8. maja smo s praporom udeležili slavnostne akademije v Cankarjevem domu na Vrhniki;
 • 9. maja smo sodelovali na dnevu odprtih vrat v vojašnici 26.oktober na Vrhniki;
 • 16. maja smo sodelovali na proslavi ZZB NOB Komenda;
 • 16. maja smo sodelovali na proslavi ZZB NOB Trzin;
 • 16. maja smo se udeležili odkritja več pomnikov osamosvojitvene vojne na Vrhniki in Borovnici, v organizaciji OZVVS Vrhnika-Borovnica;
 • 23. maja smo se s praporjem  udeležili proslave ob dnevu ZVVS v Ljubljani;
 • 30. maja smo se udeležili letnega zbora OZVVS Velike Lašče;
 • 30. maja smo se udeležili slovesnosti ob dnevu poveljnika sil SV na Vrhniki in pripravili razstavo »Človeka nikar«;
 • 5. junija smo sodelovali na proslavi ob 15. obletnici društva vojnih invalidov Ljubljana;
 • 23. junija smo organizirali in v sodelovanju s PU Ljubljana, IPA RK Ljubljana  Klubom Maksa Perca Ljubljana in območnim policijski  sindikatom Ljubljana pripravili proslavo ob dnevu policije in dnevu Državnosti v Tacnu. Prireditve se je udeležilo okrog 600 članov naših organizacij;
 • 23.junija smo sodelovali na proslavi ob Dnevu državnosti na Vrhniki, kjer je ministrica za obrambo na prapor odbora Vrhnika-Logatec pripela spominski trak o odlikovanju občine Vrhnika;
 • 24. junija so se predstavniki društva  s praporščakom udeležili centralne proslave ob dnevu slovenske policije v Tacnu;
 • 24. junija smo se s praporom udeležili državne proslave ob Dnevu državnosti na Trgu republike v Ljubljani;
 • 25.junija smo se udeležili proslave ob dnevu slovenske zastave v Domžalah;
 • 25. junija smo  z  praporom sodelovali na proslavi občinskega praznika občine Domžale;
 • 27. junija smo sodelovali na proslavi ob 18. obletnici zavzetja skladišča MES takratne JLA na Brezovici pri borovnici;
 • 7. julija smo sodelovali pri pogrebu praporščaka Odbora Kočevje-Ribnmica-Grosuplje Momčilovič Jožeta
 • 5. septembra smo organizirali srečanje veteranov odbora Litija;
 • 12. septembra smo pripravili slovesnost z odkritjem spominskega obeležja osamosvojitvene vojne na Rašici pri Velikih Laščah;
 • 14. septembra smo sodelovali na državni proslavi ob priključitvi primorske matični domovini;
 • 19. septembra smo se s praporom udeležili Zbora za mir na Cerju;
 • 24. septembra smo pripravili slovesnost z odkritjem spominskega obeležja hranitelju orožja TOME Dragu v Dolnicah pri Ljubljani;
 • 23. oktobra smo pripravili slovesnost z odkritjem spominskega obeležja ob 20. Obletnici akcije Sever na objektu LD Banja Loka pri Kočevju;
 • 24. oktobra smo se v Vipavi udeležili proslave ob odhodu zadnjega vojaka JLA iz Slovenije;
 • 25. oktobra smo na Vrhniki s slavnostnim govorom sodelovali na proslavi ob odhodu zadnjega vojaka JLA iz Slovenije;
 •  30. oktobra smo se udeležili komemoracij na pokopališčih v Dravljah in na Žalah;
 • 30. oktobra smo sodelovali pri polaganju venca padlim policistom v avli MNZ;
 • 1. novembra smo z dvema praporščakoma sodelovali na komemoraciji na Urhu;
 • 1. novembra smo s praporščakom sodelovali na komemoraciji na Vrhniki;
 • 13. novembra smo se udeležili proslave ob 10. letnici OZVVS Moravče
 • 20. novembra smo se udeležili proslave ob 40. letnici Kluba Maksa Perca v Tacnu
 • 20. novembra smo se udeležili proslave  Rodolfa Maistra v Ravnah na Koroškem
 • 23.novembra smo se udeležili proslave  Rodolfa Maistra v Kamniku
 • 02. decembra smo organizirali zbor članov Odbora Vič v Gabrju
 • 05. decembra smo pripravili slovesnost s podelitvijo znakov osamosvojitve in odkritjem spominske plošče na stavbi, kjer je bil med osamosvojitveno vojno sedež PP Vrhnika
 • 15. decembra smo se udeležili srečanja članov kluba Maksa Perca v Ljubljani
 • 16. decembra smo se s praporom udeležili proslave ob 15. letnici ZDVIS v hotelu Mons v Ljubljani
 • 16. decembra smo se udeležili sprejema pri županu MOL
 • 22. decembra smo se udeležili proslave ob odkritju spominskega obeležja »MANEVRSKE STRUKTURE«. Spominsko obeležje je bilo odkrito na objektu Občine Kočevje,
 • 24. decembra smo skupaj z ZZB V NOB Litija sodelovali pri polaganju venca pri spomeniku na Tisju pri Litiji
 • 24. decembra smo se udeležili proslave v OŠ Ivana Cankarja na Vrhniki ob dnevu državnosti in enotnosti in pripravili predavanje na temo Vojna 1991. Na prireditvi smo pripravili tudi razstavo fotografij iz zbirke »Človeka nikar«
 • 26. decembra smo se udeležili proslave ob Dnevu samostojnosti na Vrhniki

 

 

Večine svečanosti, to je tistih, kjer je bilo glede na vsebino dogodka to primerno, smo se udeleževali s praporom društva.

 

Družabne, športne in rekreacijske prireditve

 

 • 31. januarja smo se s 14 člani našega društva udeležili veteranskega prvenstva v veleslalomu v Cerknem 
 • 5. februarja smo se s 15 člani udeležili državnega prvenstva policije in Združenja Sever v veleslalomu na Mariborskem Pohorju;
 • 10. maja smo organizirali ribiško tekmovanje v Litiji, katerega se je udeležilo 16 naših članov
 • 27. junija je Odbor Litija pripravil izlet na Primorsko
 • 10. in 11. julija se je 20 članov udeležilo tradicionalnega pohoda na Triglav in proslave na Pokljuki;
 • 1. avgusta se je naša ekipa udeležila ribiškega tekmovanja veteranov na Ptuju. Med 43. ekipami smo zasedli 11. mesto, med ekipami PVD Sever pa 1. mesto.
 • 19. septembra smo sodelovali na zaključku medobčinske balinarske lige v Logatcu, kjer smo zasedli 3. mesto
 • 26. septembra smo sodelovali na pohodu Po potek vojne za Slovenijo v Domžalah
 • 4. oktobra smo organizirali veteranski balinarski turnir v Logatcu, katerega se je udeležilo 10 ekip
 • 11.oktobra smo za člane društva izvedli enodnevni izlet na Koroško
 • 16. decembra smo se z ekipo 6 članov udeležili novoletnega  šahovskega turnirja v organizaciji PVDS SE
 • 19. decembra smo se udeležili novoletnega balinarskega turnirja trojk v Šiški, kjer je tekmovalo 16 ekip, zmagala ekipa Odbora Vrhnika-Logatec.

 

 

5. Sodelovanje z drugimi državnimi organi in veteranskimi organizacijami

 

 

Tudi v lanskem letu smo z MNZ in GPU dobro sodelovali.. Zlasti pri vodstvu GPU je imelo društvo vso podporo za svoje delovanje. To se je odražalo zlasti v tem, da nam je bila omogočena uporaba prostorov in posojena določena tehnična oprema potrebna za naše delovanje. Dobro medsebojno sodelovanje tako na regionalnem kot tudi na državnem nivoju pa se je odrazilo tudi v sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med GPU in Združenjem Sever, ki je bil podpisan v lanskem letu.

 

V lanskem letu so obrodila rezultate tudi naša prizadevanja za tesnejše sodelovanje s PU Ljubljana.

To se je odrazilo v sodelovanju pri organizaciji skupnih prireditev kot so podelitev priznanj policistom in članom Združenja Sever, organizaciji skupne proslave ob dnevu policije in udeležbi na raznih prireditvah. Upamo, da se bo to sodelovanje v prihodnje še krepilo.

 

Sodelovanje z drugimi veteranskimi organizacijami se iz leta v leto izboljšuje. Število veteranskih  organizacij, s katerimi sodelujemo se iz leta v leto veča. Različne oblike sodelovanja smo tako imeli z OZVVS Domžale, Logatec, Vrhnika, Grosuplje, Ribnica, Velike Lašče, Kočevje, Kamnik  ter z MO ZZB za vrednote NOB Ljubljana. Naš Odbor Vrhnika – Logatec pa je tudi podpisal izjavo o sodelovanju z OZVVS Logatec. Dobro smo sodelovali tudi z Upravnima enotama v Ljubljani in  Ribnici. Več sodelovanja in kontaktov kot v preteklosti pa je bilo z MO Ljubljana, ter občinami Vrhnika, Kamnik, Domžale, Kočevje, Medvode ter Log Dragomer. To sodelovanje se je odražalo zlasti pri soorganizaciji in finančni ter organizacijski pomoči pri pripravi prireditev, ki jih je organiziralo društvo.

 

 

6. Zaključek

 

Smatram, da smo z opravljenim delom v letu 2009 vsekakor lahko zelo zadovoljni. Število aktivnosti je v društvu iz leta v leto večje in ko nam bo uspelo izboljšati delo v nekaterih odborih društva in k delu pritegniti še več članov, bodo rezultati še boljši. Tudi v letu 2010 bomo nadaljevali z delom na vseh navedenih področjih in aktivnosti v društvu skušali še bolj približati vsem članom društva. Bazo aktivnih članov je potrebno razširiti in v aktivno delo na različnih področjih delovanja pritegniti čimveč novih ljudi, ki bodo v tem delu videli tudi svoj interes in  našli zadovoljstvo. Upam, da nam bo to tudi uspelo.

 

Ob tej priložnosti želim opozoriti, da se v naslednjem letu izteka mandat vodstvu našega društva. To pomeni, da bo naslednja skupščina volilna in da je potrebno že v tem letu pričeti razmišljati o možnih kandidatih za prevzem vodstvenih funkcij v društvu, ki jih bomo v postopku kandidiranja kasneje na skupščini izvolili. Zato naj se vsi predsedniki odborov v svojih odborih angažirajo tudi na tem področju.

 

Vsem, ki ste v lanskem letu s svojim delom doprinesli k razvoju našega društva, predvsem pa svojim kolegom v vodstvu društva, predsednikom odborov in delovnih teles društva se ob tej priložnosti zahvaljujem za vložen trud in opravljeno delo.

 

 

 

Emerik PETERKA

P R E D S E D N I K

Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024