Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Poročilo o delu 2008

Datum: 14.01.2009

POROČILO O DELU V LETU 2008

Spoštovani veterani in vsi člani našega društva.

Ponovno je leto mimo in zaključili smo še eno obdobje uspešnega delovanja našega društva.
Tudi letos je bila temeljna podlaga za naše delo programom dela in sklepi, ki jih je na svojih sestankih sprejel izvršni odbora društva. V vodstvu društva smo si prizadevali realizirati sprejeti program v celoti in pri pregledu opravljenih aktivnosti lahko ugotovimo, da nam je to skoraj v celoti uspelo. Vse naše pomembnejše aktivnosti in opravljeno delo pa je podrobneje razvidno iz posameznih sklopov v nadaljevanju.

 

 1. 1.    Organizacijske in kadrovske zadeve

 

 • V lanskem letu za razliko od prejšnjih let  ni bilo pomembnejših organizacijskih sprememb v organizaciji in delovanju društva, tako da le-ta ostaja nespremenjena;

 

 • Pomembnejša kadrovska sprememba pa je imenovanje novega blagajnika društva g. Saša Šraja. Izvršni odbor društva je to imenovanje opravil zaradi smrti prejšnjega blagajnika društva g. Matjaža Komerički;

 

 • Drug pomemben kadrovski dogodek pa so bile volitve sekretarja društva, ki smo jih izvedli zaradi poteka mandata dotedanjemu sekretarju. Na volitvah je bil za sekretarja ponovno izvoljen g. Gojislav Kern;

 

 • V društvu smo nadaljevali aktivnosti za izboljšanje osnovnih pogojev delovanja društva in ureditvi razmer na področju evidenc in notranjega poslovanja. Z aktivnim pridobivanjem članstva se je lani v naše društvo na novo včlanilo 53 članov, 14 jih je prestopilo v druga društva 12 pa jih je izstopilo iz društva, 2 člana pa sta umrla. Na dan 31/12-2008 ima naše društvo tako 1068 članov;

 

 • V programu dela smo imeli v lanskem letu tudi prenovo naše spletne strani, vendar pa ta ni bila v celoti opravljena. V skladu z možnostmi, ki jih imamo, smo društveno spletno stran sproti ažurirali in dopolnjevali, celovito prenovo pa bo potrebno opraviti v letošnjem letu;

 

 • 13. marca smo v Ljubljani organizirali redno letno skupščino društva, združeno s podelitvijo osamosvojitvenih znakov in priznanj Združenja Sever;

 

 • 28. marca sej 10 delegatov našega društva udeležilo oz. sodelovalo na redni letni skupščini združenja Sever v Zagorju;

 

 • V mesecu maju smo v sodelovanju z Združenjem Sever organizirali usposabljanje za praporščake našega društva. Usposabljanja se je udeležilo 7 praporščakov;

 

 • V lanskem letu je društvo za potrebe društva iz sredstev Združenja Sever nabavilo 7 veteranskih oblek in jih razdelilo članom;

 

 • Izvršni odbor se je sestal na petih rednih in imel dve korespondenčni seji, na katerih je obravnaval najpomembnejše aktivnosti in naloge v letu 2008;

 

 • Vodstvo se je tudi v lanskem letu angažiralo pri iskanju članov, ki bi bili pripravljeni aktivno sodelovati pri delu društva in prevzeti posamezne zadolžitve, vendar pri tem nismo imeli dovolj uspeha saj ni bilo pripravljenosti za sodelovanje  oziroma za prevzem posameznih funkcij med članstvom;

 

 • Izdali smo tri številke društvenega glasila Novice

 

 

 1. 2.    Normativna dejavnost

 

 • Na tem področju sta pomembna predvsem dva dogodka. Tako smo v lanskem letu pripravili in na seji izvršnega odbora tudi sprejeli Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju;

 

 • Drug pomemben dogodek pa je priprava novega člena za spremembo zakona o policiji, ki smo ga pripravili v našem društvu in posredovali v nadaljnjo proceduro. S tem novim členom želimo doseči, da bi zakon o policiji vseboval pravno podlago, ki bi ministrstvu za notranje zadeve in policiji omogočal nuditi ustrezno finančno in materialno pomoč veteranskim organizacijam. Kot veste, je bila doslej ta pomoč vedno osporavana ravno iz razlogov, ki so govorili, da za to ni pravne podlage v zakonu;

 

 

3. Organizacija in udeležba na proslavah, svečanostih in komemoracijah

 

Kot veste smo si v vodstvu društva že v letu 2007 prizadevali, da bi k organizaciji najpomembnejših prireditev pritegnili tudi PU Ljubljana. V zvezi s tem smo opravili tudi več pogovorov z vodstvom PU in se dogovorili za način sodelovanja. Z veseljem lahko ugotovim, da so naši napori obrodili tudi sadove in rezultati so tudi že vidni.

 

 • 28. januarja smo se udeležili komemoracije pri spomeniku padlih borcev NOB v Bukovici pri Vodicah;
 • 16. februarja smo se udeležili zbora članov PVD Sever Zasavje v Zagorju;
 • 16. februarja je naš odbor Kamnik organiziral  zbor članov v Volčjem potoku pri Kamniku;
 • 25. februarja se je delegacija društva vpisala v žalno knjigo umrlega predsednika države Janeza Drnovška;
 • 28. februarja smo se udeležili občnega zbora OZVVS Grosuplje. Na slovesnosti je predsednik našega društva prejel plaketo OZVVS Grosuplje;
 • 7. marca smo se udeležili občnega zbora OZVVS Domžale;
 • 19. marca smo se s praporom udeležili pogreba našega člana KOKALJ Marka;
 • 21. marca smo se udeležili občnega zbora OZVVS Kočevje;
 • 27. marca smo se udeležili skupščine ZZB za vrednote NOB Ljubljana;
 • 5. aprila smo se udeležili občnega zbora OZVVS Logatec;
 • 13. aprila smo se udeležili slovesnosti ob dnevu slovenske zastave na Geosu;
 • 27. aprila smo se udeležili proslave ob dnevu upora proti okupatorju v Begunjah ;
 • 10. maja smo se udeležili proslave ob prazniku občine Trzin;
 • 17. maja je naš odbor Vrhnika-Logatec organiziral zbor članov z razvitjem prapora in podelitvijo priznanj v veteranskem centru v Logatcu;
 • 17. maja smo se udeležili proslave društva Tigr na Mali gori pri Ribnici;
 • 26. maja smo pripravili pomembno svečanost v Ljubljani. na Adamič Lundrovem nabrežju 2 smo odkrili spominsko obeležje koordinacijski podskupini za Ljubljano in ljubljansko pokrajino, ki je med vojno usklajevala obrambne, varnostne in zaščitne aktivnosti na tem območju. Svečanosti so se udeležili pomembni akterji tedanjih dogodkov in predstavniki SV MNZ ter političnega življenja države in mesta Ljubljane;
 • 07. junija smo se udeležili prireditve »Samo en cvet« v Cankarjevem domu;
 • 19.junija smo skupaj s PU Ljubljana v Tacnu organizirali svečanost, na kateri smo poleg policistov tudi  sedmim članom našega društva podelili znake osamosvojitve združenja Sever;
 • 20. junija so se predstavniki društva udeležili centralne proslave ob dnevu slovenske policije v Gotenici;
 • 21.junija smo v sodelovanju z PU Ljubljana in klubom upokojenih delavcev MNZ organizirali našo centralno društveno proslavo ob dnevu policije in dnevu državnosti, katere se je udeležilo okrog 500 članov teh organizacij;
 • 23.junija smo se udeležili odkritja spominskega obeležja na PU Kranj;
 • Prav tako 23.junija je bilo društvo preko našega odbora Vrhnika-Logatec skupaj z občino Vrhnika, zavodom Ivana Cankarja in OZVVS Vrhnika-Borovnica, soorganizator proslave ob dnevu državnosti na Vrhniki;
 • 24. junija smo v Domžalah ob dnevu državnosti organizirali svečanost v parku ob stavbi občine Domžale. Ob tej priložnosti smo na pomniku braniteljem slovenske samostojnosti odkrili nove spominske plošče, ki simbolizirajo tudi aktivnosti in udeležbo policije v času osamosvajanja;
 • 25. junija smo se udeležili proslave OZVVS Grosuplje na Polževem;
 • 28. junija smo se udeležili proslave OZVVS Vrhnika-Borovnica na Brezovici;
 • 9. avgusta smo se udeležili proslave v Ljutomeru ob 140. obletnici 1. slovenskega tabora;
 • 9. avgusta smo se udeležili slovesnosti ob 10. obletnici OZVVS Velike Lašče v Krvavi peči. Na tej svečanosti je naše društvo prejelo tudi spominsko plaketo za sodelovanje;
 • 6. septembra smo se udeležili proslave ob 500 letnici rojstva Primoža Trubarja, 65 letnici ustanovitve X. SNOUB in 60 letnici ustanovitve ZZB za vrednote NOB, ki jo je pripravila ZZBV za vrednote NOB na Golem;
 • 8. septembra smo sodelovali pri odkritju obnovljenega spomenika borcem Rašiške čete v Selu pri Vodicah;
 • 13. septembra je naš odbor Litija organiziral srečanje članov odbora Litija na Grilovcu;
 • 14. septembra smo se udeležili proslave ob obletnici vrnitve primorske k matični domovini v Kopru;
 • 17. septembra smo se udeležili otvoritve spominskega parka ZZB za vrednote NOB V Črnučah;
 • 23. oktobra smo bili soorganizatorji svečanosti v Ribnici, kjer smo skupaj z ZVVS Ribnica in Občino Ribnica na pročelju stavbe UE odkrili spominsko obeležje osamosvojitvene vojne;
 • Ob dnevu spomina na mrtve so se delegacije društva udeležile komemoracij na ljubljanskih Žalah, na Vrhniki in v Kamniku;
 • Cvetje in sveče pa smo položili tudi na grobove Plohl Staneta, Matjaža Komerički in padlega policista Strašek Stanislava;
 • 22. novembra se je predstavnik društva udeležili državne proslave ob dnevu generala Rudolfa Maistra na Ptuju
 • 23.novembra smo se udeležili proslav ob državnem prazniku generala Rudolfa Maistra v Kamniku;
 • 1. decembra smo se v večjem številu udeležili centralne proslave ob dnevu Združenja Sever v Portorožu;
 • 5. decembra se je delegacija društva udeležila proslave ob opkdritju spominskega obeležja na mejnem prehodu Šentilj;
 • 11. decembra smo se udeležili zbora upokojenih delavcev MNZ;
 • 12. decembra je odbor Vič organiziral zbor članov odbora v Zaklancu
 • 16. decembra se je predsednik društva udeležil novoletnega sprejema pri županu MO Ljubljana
 • 22. decembra se je predsednik društva udeležil sprejema pri županu MO Ljubljana ob dnevu samostojnosti in enotnosti
 • Poleg tega smo sodelovali ali pa se udeležili številnih drugih prireditev, ki so potekale v lokalnih okoljih.

 

Večine svečanosti, to je tistih, kjer je bilo glede na vsebino dogodka to primerno, smo se udeleževali s praporom društva.

 

Družabne, športne in rekreacijske prireditve

 

 • 17. januarja so se člani našega društva udeležili prvenstva policije in Združenja Sever v veleslalomu na Mariborskem Pohorju;
 • 8. maja smo organizirali štiridnevni izlet po Bosni in Hercegovini;
 • 25. maja smo organizirali ribiško tekmovanje na ribniku Mačkovna v Litiji;
 • 31. maja smo za člane društva organizirali kolesarjenje po Barju
 • 14. junija so sle člani društva udeležili pohoda po Zasavskem hribovju
 • 11. in 12. julija smo se udeležili tradicionalnega pohoda na Triglav;
 • 15. novembra smo se udeležili pohoda na Krn;
 • 22. novembra se je ekipa našega odbora Vrhnika-Logatec udeležila strelskega tekmovanja v Litiji, ki ga organizira ZVVS Litija in osvojila prvo mesto;
 • 1. decembra smo organizirali izlet na primorsko, ki se ga je udeležilo 92 članov;
 • 9. decembra se je ekipa društva udeležila novoletnega šahovskega turnirja, ki ga je organizirala SE GPU;
 • odbor Vrhnika-Logatec je preko celega leta organiziral več balinarskih tekmovanj in tekmoval tudi v medobčinski ligi, kjer je na koncu zasedel odlično 5. mesto;
 •  

 

 

5. Sodelovanje z drugimi državnimi organi in veteranskimi organizacijami

 

Tudi v lanskem letu smo z MNZ in GPU dobro sodelovali.. Zlasti pri vodstvu GPU je imelo društvo vso podporo za svoje delovanje. To se je odražalo zlasti v tem, da nam je bila omogočena uporaba prostorov in posojena določena tehnična oprema potrebna za naše delovanje.

 

V lanskem letu so obrodila rezultate tudi naša prizadevanja za tesnejše sodelovanje s PU Ljubljana.

To se je odrazilo v sodelovanju pri organizaciji skupnih prireditev kot so podelitev priznanj policistom in članom Združenja Sever, organizaciji skupne proslave ob dnevu policije in udeležbi na raznih prireditvah. Upamo, da se bo to sodelovanje v prihodnje še krepilo.

 

Sodelovanje z drugimi veteranskimi organizacijami se iz leta v leto izboljšuje. Število veteranskih  organizacij, s katerimi sodelujemo se iz leta v leto veča. Različne oblike sodelovanja smo tako imeli z OZVVS Domžale, Logatec, Vrhnika, Grosuplje, Ribnica, Velike Lašče, Kočevje, Kamnik  ter z MO ZZB za vrednote NOB Ljubljana. Dobro smo sodelovali tudi z Upravnima enotama v Ljubljani in  Ribnici. Več sodelovanja in kontaktov kot v preteklosti pa je bilo z MO Ljubljana, ter občinami Vrhnika, Kamnik, Domžale, Kočevje, Medvode ter Log Dragomer. To sodelovanje se je odražalo zlasti pri soorganizaciji in finančni ter organizacijski pomoči pri pripravi prireditev, ki jih je organiziralo društvo.

 

Veseli smo, da se je v lanskem letu tudi intenziviralo sodelovanje s slovensko vojsko. Tako nam je SV nudila logistično podporo pri organizaciji nekaterih prireditev.

 

6. Zaključek

 

Smatram, da smo z opravljenim delom v letu 2008 vsekakor lahko zelo zadovoljni. Število aktivnosti je v društvu iz leta v leto večje in ko nam bo uspelo izboljšati delo v nekaterih odborih društva in k delu pritegniti še več članov, bodo rezultati še boljši. Tudi v letu 2009 bomo nadaljevali z delom na vseh navedenih področjih in aktivnosti v društvu skušali še bolj približati vsem članom društva. Bazo aktivnih članov je potrebno razširiti in v aktivno delo na različnih področjih delovanja pritegniti čimveč novih ljudi, ki bodo v tem delu videli tudi svoj interes in  našli zadovoljstvo. Upam, da nam bo to tudi uspelo.

 

Vsem, ki ste v lanskem letu s svojim delom doprinesli k razvoju našega društva, predvsem pa svojim kolegom v vodstvu društva, predsednikom odborov in delovnih teles društva se ob tej priložnosti zahvaljujem za vložen trud in opravljeno delo.

 

 

Emerik PETERKA

P R E D S E D N I K


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024