Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Program dela 2009

Datum: 14.01.2009

PROGRAM DELA PVD SEVER LJUBLJANA
ZA LETO 2009

Program dela PVD Sever Ljubljana za leto 2009 temelji določilih statuta društva, programih dela odborov, sklepih izvršnega odbora in pregledu nerealiziranih nalog iz leta 2008.
1.    ORGANIZACIJSKE IN KADROVSKE ZADEVE

 

 • Sproti bomo obnavljali in dopolnjevali evidenco članov in evidenco dobitnikov priznanj društva in združenja Sever;

                      Nosilec: Kern Gojislav in predsedniki odborov

 • Aktivno si bomo prizadevali za pridobitev čim večjega števila novih članov, zlasti tistih, ki so bili aktivni udeleženci osamosvojitvenih procesov

                      Nosilec: vodstvo društva in vsi predsedniki odborov

 • Prenovili bomo spletno stran društva;

                      Nosilec: Iskra Tomislav

 • V skladu z razmerami bomo sproti prilagajali organiziranost društva razmeram na terenu;

                       Nosilec: predsednik društva in člani IO

 • Vse člane, ki  ne plačujejo društvene članarine bomo pozvali, da se izjasnijo ali še želijo biti člani društva in poravnajo svoje obveznosti,

                 Nosilec: Kern Gojislav in člani IO

 • Pripravili bomo katalog promocijskih artiklov društva in jih ponudili članom v nakup;

                       Nosilec: Pozvek Anton

 • Predstavnik društva se bo udeležil seminarja o aktualnem finančnem poslovanju društev

                       Nosilec: Peterka Emerik

 • Izdajali bomo interno glasilo Novice

 

2. NORMATIVNA DEJAVNOST

 

 • Sodelovali bomo pri pripravah vsebin za morebitno spremembo Zakona o policiji;

                       Nosilec: Vodstvo društva

 • Sodelovali bomo v procesih morebitnega  spreminjanja vojne zakonodaje in v procesu sprejemanja aktov združenja Sever;

                      Nosilec: Vodstvo društva in člani IO

 • Pripravili bomo še druge akte, za katere bomo ocenili, da so potrebni za delovanje društva;

                      Nosilec: Vodstvo društva in člani IO

 

 

3. MATERIALNI POGOJI DELOVANJA DRUŠTVA

 

 • Nabavili bomo nekaj nujne pisarniške opreme in inventarja za potrebe društva;

                          Nosilec: Peterka Emerik

 • Prizadevali si bomo za zamenjavo zastarelega prenosnega računalnika z novim;

                          Nosilec: Peterka Emerik

 

 • Nadaljevali bomo z zbiranjem sredstev za nabavo kombija za potrebe društva;

                          Nosilec: Peterka Emerik in člani IO

 • Nabavili bomo veteranske obleke za praporščaka Odbora Vrhnika-Logatec

                          Nosilec: Kern Gojislav

 

 

4. ORGANIZACIJA IN UDELEŽBA NA SVEČANOSTIH PROSLAVAH IN                    KOMEMORACIJAH

 

 • Organizirali bomo redno letno skupščino društva – 17 februar

                       Nosilec: IO

 • Organizirali bomo proslavo z odkritjem spominskega obeležja v spomin na dogodke v Gotenici - junij;

Nosilec: IO in odbor Kočevje-Ribnica-Grosuplje.

 • Organizirali bomo centralno proslavo ob 15. letnici Združenja Sever – 25. marec

Nosilec: Peterka Emerik, IO in odbor Ljubljana

·       Organizirali bomo centralno proslavo ob dnevu Združenja Sever – 1. decembra

Nosilec: Vodstvo PVD

 • Postavili bomo spominska obeležja na objekte hraniteljev orožja med vojno za Slovenijo v Domžalah, Ljubljani, Zapogah

Nosilec: Kupnik Drago, IO in odbori

 • Postavili bomo spominsko ploščo na dom LD Banja Loka pri Kočevju, kjer je bila v času preprečevanja mitinga resnice nastanjena enota PEM PP Kočevje in PP Ribnica,

Nosilec: Novak Franc

 • V Kamniku na Maistrovi ulici bomo poleg spominskih plošč sorodnih veteranskih organizacij postavili tudi spominsko ploščo ZS;

Nosilec: Ravnikar Matjaž in vodstvo PVD

 • V septembru bomo organizirali svečanost s postavitvijo spominskega obeležja ZS na Rašici

Nosilec: Odbor Vič in vodstvo PVD

 • Organizirali bomo delegacije za polaganje cvetja na grob Plohl Stanislava, ob spominski plošči padlega policista Strašek Stanka  in na pokopališčih;

Nosilec: IO in odbori

 • 10. maja bomo sodelovali na prazniku občine Vrhnika v Cankarjevem domu na Vrhniki.

                             Nosilec: Odbor Vrhnika-Logatec

 • Udeležili se bomo vseh proslav ob dnevu državnosti, ki bodo organizirana v posameznih občinah.

                             Nosilec: Vodstvo PVD in odborov;

 • 2. julija  bomo sodelovali na proslavi ob obletnici zavzema skladišča JLA v Brezovici pri Borovnici

                 Nosilec: Obor Vrhnika-Logatec;

 • 25. septembra se bomo udeležili proslave ob obletnici odhoda zadnjega vojaka z Vrhnike.

                             Nosilec: Obor Vrhnika-Logatec;

 • Sodelovali bomo na drugih svečanostih, ki jih organizirajo Združenje SEVER ali druge veteranske organizacije.

Nosilec: IO in odbori

 • Skrbeli bomo za vzdrževanje spominskih obeležij in okolice spomenikov, ki jih je postavilo naše društvo;

Nosilec: IO in odbori

 

5. DRUŽABNE, ŠPORTNE IN REKREACIJSKE PRIREDITVE

 

 • V mesecu marcu bo srečanje članov odbora Kamnik.

Nosilec: Ravnikar Matjaž in vodstvo PVD

 • V mesecu septembru bo srečanje članov odbora Vič.

                          Nosilec: Šraj Sašo in vodstvo PVD

 • V mesecu septembru  bo srečanje članov odbora Litija.

Nosilec: Juvan Jože in vodstvo PVD

 • V mesecu februarju bo srečanje članov odbora Domžale.

Nosilec: KARBA Maksimiljan in vodstvo PVD

 • 15. maja bo organiziran zbor članov odbora Vrhnika.-Logatec

Nosilec: Godnjavec Zdravko in vodstvo PVD

 • 10. junija  bomo organizirali v sodelovanju z OZVVS Logatec in Vrhnika društveno tekmovanje v balinanju v Logatcu.

                             Nosilec: Godnjavec Zdravko;

 • V času od aprila do septembra bomo sodelovali v medobčinski ligi v balinanju;

                             Nosilec: Godnjavec Zdravko;

 • Sodelovali bomo v veteranski ligi v različnih športih, ki jih preko celega leta organizira OZVVS Logatec.

                             Nosilec: Godnjavec Zdravko;

 • V mesecu oktobru bomo organizirali piknik odbora Vrhnika-Logatec

                             Nosilec: Godnjavec Zdravko;

 • V skladu s programom ZVVS in interesom med članstvom se bomo udeležili veteranskih iger

                 Nosilec: Vodstvo društva

 • V maju bo pohod v Kamniške planine za vse člane društva.

                             Nosilec: Ravnikar Matjaž;

 • V maju bo organizirano enodnevno kolesarjenje.

                             Nosilec: odbor Vič;

 • V maju bomo organizirali redni spomladanski izlet za člane društva.

                             Nosilec: Peterka Emerik;

 • V juliju se bomo udeležili pohoda veteranov na Triglav.

                             Nosilec: Ravnikar Matjaž , Kern Gojislav;

 • V septembru se bomo udeležili tradicionalnega vojaškega maratona od Celja do Logarske doline;

Nosilec: Ravnikar Matjaž

 • V novembru se bomo udeležili pohoda na Krn.

                             Nosilec: Kern Gojislav in odbor Kamnik;

 • Sodelovali bomo pri organizaciji in izvedbi športnih iger veteranov v Litiji.

Nosilec: odbor Litija;

 • Spomladi bomo organizirali 2. veteransko ribiško tekmovanje v Litiji

Nosilec: Juvan Jože

 • Sodelovali bomo na tradicionalnem pohodu, ki ga organizira občinski odbor ZB za vrednote NOB na Tisje in položili venec na grob padlih borcev II. Štajerskega bataljona

Nosilec: Juvan Jože

 • 1.decembra se bomo udeležili osrednje proslave dneva Združenja SEVER in ta dan popestrili z enodnevnim članskim izletom.

            Nosilec: Vodstvo PVD;

 • Udeleževali se bomo športnih in rekreacijskih prireditev, ki jih bodo organizirale druge veteranske organizacije in Združenje SEVER;

 

Za vse večje in zahtevnejše prireditve, ki jih organizira društvo dobo imenovani organizacijski odbori, ki morajo pripraviti vse potrebno za izvedbo posamezne prireditve.

 

6. SODELOVANJE Z MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJO IN DRUGIMI VETERANSKIMI ORGANIZACIJAMI

 

 • Prizadevali si bomo za dobro sodelovanje z MNZ in Policijo tako na državnem, regionalnem in lokalnem nivoju. Zlasti bomo skušali intenzivirati stike med posameznimi odbori društva in policijskimi postajami. Z vodstvom PU in GPU se bomo dogovarjali za nudenje pomoči v zvezi z delovanjem društva, organizacijo prireditev, prevozov za potrebe društva ipd.

                             Nosilec: vodstvo PVD in predsedniki odborov;

 

 • Sodelovali bomo z vsemi organizacijami ZVVS IN ZB na območju delovanja našega društva, kakor tudi z drugimi društvi Združenja Sever in lokalnimi skupnostmi.

                             Nosilec: Vodstvo PVD in predsedniki odborov;

 

 

Emerik PETERKA

P R E D S E D N I K

Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024