Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Novice april 2009

Datum: 05.04.2009

N O V I C E

Številka 5, april 2009

Interno glasilo Policijskega veteranskega društva SEVER Ljubljana

Novice v pisni obliki so namenjene tistim, ki nimajo možnosti dostopa do naše internetne strani, v elektronski obliki pa si jih je mogoče ogledati na naši spletni strani http://www.drustvo-sever-lj.si.

Vabimo vas, da nam pomagate soustvarjati novice s svojimi pisnimi in slikovnimi prispevki, ki jih lahko pošiljate na naslov: PVD SEVER LJUBLJANA, Vodnikova 43/a, 1000 Ljubljana, ali uredniškemu odboru na enega od e-naslovov:

info@drustvo-sever-lj.si

anton-pozvek@telemach.net

gojo.kern@gmail.com

LETNA SKUPŠČINA DRUŠTVA


PVDS Ljubljana je 17. 2. 2009, ob 17.00 uri, v Policijski akademiji v Tacnu izvedlo redno letno skupščino.

Skupščine se je udeležilo 27 delegatov od 29 vabljenih, vsi člani izvršnega odbora, 35 dobitnikov priznanj in številni gosti – predstavniki MO ZZBV NOV Ljubljana, OO ZZBV NOV Ljubljana Center, društva Odmev Mokrca, OZVVS Kamnik, OZVVS Mesta Ljubljana, OZVVS Vrhnika-Borovnica, OZVVS Kočevje, OZVVS Litija, Kabineta ministrice za notranje zadeve, PU Ljubljana, PP Vrhnika, aktiva kluba Maksa Perca Ljubljana, PVDS Zasavje in Zveze PVD SEVER. Pregledali smo delo društva v preteklem letu in se dogovorili o aktivnostih v letu 2009. Delegati so poročila za 2008 in programe za 2009 soglasno sprejeli. Z dopolnitvijo 9. člena društvenega statuta smo omogočili sprejemanje kolektivnih članov.

Ob tej priložnosti je podpredsednik ZS dr. Tomaž Čas podelil 6 priznanj za delo v Združenju Sever za leto 2008 in sicer 1 srebrni in 5 bronastih Znakov SEVER. Emerik Peterka je podelil tudi 14 srebrnih in 14 bronastih znakov osamosvojitve novim članom našega društva.


 
NAPOVED DOGODKOV

-   Društveno proslavo ob  dnevu državnosti in dnevu slovenske policije bomo organizirali 6. ali 13. junija v Logatcu.

-    Postavili bomo spominska obeležja na objekte hraniteljev orožja med vojno za Slovenijo v Domžalah (16.4.2009 - BREZNIK) in Ljubljani (24.9.2009 - TOME).

-    Na Maistrovi ulici v Kamniku bomo na občinski pomnik braniteljem 1991 poleg spominskih plošč sorodnih veteranskih organizacij postavili tudi spominsko ploščo ZS (25. ali 27.6.2009).

-    V septembru bomo organizirali svečanost s postavitvijo spominskega obeležja ZS na Rašici.

-    18. aprila bo srečanje članov odbora Kamnik.

-    Spomladi bomo organizirali 2. veteransko ribiško tekmovanje v Litiji.

-    10. maja bomo sodelovali na prazniku občine Vrhnika v Cankarjevem domu na Vrhniki.

-    15. maja bo organiziran zbor članov odbora Vrhnika-Logatec.

-    V maju bo pohod v Kamniške planine za vse člane društva.

-    V maju bo organizirano enodnevno kolesarjenje ob slovenski obali.

-    V maju bomo organizirali redni spomladanski izlet za člane društva.

-    V juniju se bomo udeležili veteranskih iger – po programu ZVVS.

-    10. junija bomo v sodelovanju z OZVVS Logatec in Vrhnika organizirali društveno tekmovanje v balinanju v Logatcu.

-    V juliju se bomo udeležili pohoda veteranov na Triglav.

-    2. julija  bomo sodelovali na proslavi ob obletnici zavzema skladišča JLA v Brezovici pri Borovnici.

-    V septembru  bo srečanje članov odbora Litija.

-    25. septembra se bomo udeležili proslave ob obletnici odhoda zadnjega vojaka z Vrhnike.

-    V septembru se bomo udeležili tradicionalnega vojaškega maratona od Celja do Logarske doline.

-    24.10.2009 bomo odkrili spominsko ploščo na domu LD Banja Loka pri Kočevju, kjer je bila v času preprečevanja mitinga resnice nastanjena enota PEM PM Kočevje in PM Ribnica.

-    V novembru se bomo udeležili pohoda na Krn.

-    Sodelovali bomo pri organizaciji in izvedbi športnih iger veteranov v Litiji.

-    Sodelovali bomo na tradicionalnem pohodu, ki ga organizira občinski odbor ZB za vrednote NOB na Tisje in položili venec na grob padlih borcev II. Štajerskega bataljona.

-    V mesecu decembru bo srečanje članov odbora Vič.

 

15-LETNICA ZDRUŽENJA SEVER

Zveza policijskih veteranskih društev Sever je ob 15-letnici ustanovitve organizacije vojnih veteranov policije organizirala slavnostno akademijo, ki je bila v sredo, 25. marca, ob 18.00 uri, v kongresnem centru hotela Mons v Ljubljani.

Slavnostni govornik je bil dr. Pavel Gantar, predsednik Državnega zbora, udeležencem pa so spregovorili tudi Katarina Kresal, ministrica za notranje zadeve, Zoran Janković, župan mestne občine Ljubljana in Milan Horvat, predsednik Združenja Sever.

V kulturnem programu so sodelovali Jože Vozny, Mojca Kolenc, pevski zbor Osnovne šole Dravlje in Policijski orkester.

Ob tej priložnosti podeljene plakete Sever bivšim ministrom za notranje zadeve (prejemniki Mirko Bandelj, Borut Šuklje in dr. Rado Bohinc, ministri Ivan Bizjak, Andrej Šter, dr. Peter Jambrek in Dragutin Mate pa bodo priznanja prevzeli ob drugi priložnosti),  generalnim direktorjem policije (prejemniki Borut Likar, Andrej Podvršič, dr. Darko Anželj, dr. Bojan Potočnik in Jože Romšek, med tem ko bo Marko Pogorevc priznanje prevzel ob drugi priložnosti) ter Generalštabu Slovenske vojske in Generalni policijski upravi, za pomoč pri delu in uspešno sodelovanje do sedaj.

Naj spomnimo, Združenje Sever je bilo ustanovljeno 26. marca 1994 v Novem mestu. Prva štiri leta je delovalo kot enovito društvo za območje države. V zvezo društev se je preoblikovalo v letu 1998. Danes zveza povezuje 12 društev, ki pokrivajo celotno območje države in imajo trenutno okoli 6500 članov. Naši člani so še vedno predvsem policisti, rezervni policisti in drugi delavci nekdanjih organov za notranje zadeve ter državljani, ki so aktivno sodelovali pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji in v vojni za Slovenijo leta 1991.

Med pomembnejše uspehe v petnajstletnem delovanju štejemo aktivno vlogo pri urejanju področja vojnega veteranstva, tako pri sprejemanju predpisov kot pri uveljavljanju konkretnih pravic, ki izvirajo iz statusa vojnega veterana. Pomembno vlogo smo imeli pri zbiranju in arhiviranju dokumentarnega gradiva o delovanju takratnih organov za notranje zadeve v procesih osamosvajanja Republike Slovenije in v vojni za Slovenijo v letu 1991.

Ponosni smo na razstavno zbirko "Človeka nikar ...", ki predstavlja predvsem vlogo takratnih organov za notranje zadeve v procesih osamosvajanja Slovenije. Nastala je prav leta 1994, ob ustanovitvi Združenja Sever in smo jo v petnajstih letih večkrat dopolnili, pred tremi leti pa tudi popolnoma obnovili. Razstava ima stalno mesto v muzeju policije v Tacnu, združenje pa ima 55 panojev še na rolojih in jo je možno vedno ter enostavno postaviti kjerkoli.

Med uspešnejše dejavnosti sodi tudi skrb za svojce padlih policistov, za ranjene policiste in za vojne veterane, ki jih spremljajo socialne stiske in so pomoči potrebni. Združenje Sever je danes aktiven dejavnik, ki predstavlja policijske vojne veterane v državi in zastopa njihove interese ter skrbi, da težki časi nastajanja slovenske države ne bodo pozabljeni.
 


SKUPŠČINA ZDRUŽENJA SEVER

Združenje Sever je imelo 25.marca, v Kongresnem centru hotela Mons v Ljubljani, redno letno skupščino, katere se je udeležilo 111 delegatov iz vseh policijskih veteranskih društev Sever. Delegati so ocenili delo v letu 2008 in sprejeli programske usmeritve za letošnje leto. Skupščina je delno spremenila statut. Spremenjene so določbe o položaju generalnega sekretarja, ki po novem ni več funkcionar, ni član upravnega odbora, imenuje pa ga upravni odbor.
Skupščina je razrešila generalnega sekretarja Franca Bevca, ki je odstopil že pred tremi meseci.

Leto 2008 je bilo za vojne veterane običajno leto, brez posebnih dogodkov in okroglih obletnic. Še najbolj je izstopal podpis dogovora o sodelovanju osmih domoljubnih in veteranskih organizacij in na tej osnovi ustanovljena koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij. V tem letu je upravni odbor uspel ustanoviti še tri komisije in sicer komisijo za zgodovinsko dejavnost, za organizacijsko kadrovske zadeve in statutarne zadeve. Kljub začetnim težavam bodo komisije vsekakor obogatile dejavnost združenja na področjih, za katere so bile ustanovljene.

Opravljene so bile številne dejavnosti na različnih področjih, ki so stalnica v večletnem delovanju zveze in so v okviru možnosti zadovoljevale interese članov združenja.

Nekaj planiranih nalog ni bilo realiziranih, med njimi je še izstopa zastoj pri ustanavljanju in podeljevanju spominskih znakov, težave pri uveljavljanju statusa vojnega veterana, nespremenjeno stanje pri sofinanciranju veteranskih organizacij, kar je bilo značilno že prejšnja leta.

Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024