Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Program 2008

Datum: 16.01.2008

POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO

SEVER LJUBLJANA

Vodnikova cesta 43/A, 1000 Ljubljana

PROGRAM DELA PVD SEVER LJUBLJANA

ZA LETO 2008

 

Program dela PVD Sever Ljubljana za leto 2008 temelji določilih statuta društva, programih dela odborov, sklepih izvršnega odbora in pregledu nerealiziranih nalog iz leta 2007.

 

 1.    ORGANIZACIJSKE IN KADROVSKE ZADEVE

 

 • Sproti bomo obnavljali in dopolnjevali evidenco članov in evidenco dobitnikov priznanj društva in združenja Sever;

                      Nosilec: Kern Gojislav in predsedniki odborov

 • Aktivno si bomo prizadevali za pridobitev čim večjega števila novih članov, zlasti tistih, ki so bili aktivni udeleženci osamosvojitvenih procesov

                      Nosilec: vodstvo društva in vsi predsedniki odborov

 • Prenovili bomo spletno stran društva;

                      Nosilec: Iskra Tomislav

 • Poiskali in imenovali bomo novega blagajnika društva;

                      Nosilec: vodstvo društva

 • V skladu z razmerami bomo sproti prilagajali organiziranost društva razmeram na terenu;

                       Nosilec: predsednik društva in člani IO

 • Vse člane, ki  ne plačujejo društvene članarine bomo pozvali, da se izjasnijo ali še želijo biti člani društva in poravnajo svoje obveznosti, ali pa jih bomo izključili iz društva;

                       Nosilec: Kern Gojislav in člani IO

 • Pripravili bomo katalog promocijskih artiklov društva in jih ponudili članom v nakup;

                       Nosilec: Pozvek Anton

 

 

2. NORMATIVNA DEJAVNOST

 

 • Izdelali  bomo  nov pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju in ga predložili v sprejem izvršnemu odboru;

                       Nosilec: Pozvek Anton

 • Sodelovali bomo v procesih morebitnega  spreminjanja vojne zakonodaje in v procesu sprejemanja aktov združenja Sever;

                      Nosilec: Vodstvo društva in člani IO

 

 

3. MATERIALNI POGOJI DELOVANJA DRUŠTVA

 

 • Nabavili bomo nekaj nujne pisarniške opreme in inventarja za potrebe društva;

                          Nosilec: Peterka Emerik

 

 

4. ORGANIZACIJA IN UDELEŽBA NA SVEČANOSTIH PROSLAVAH IN                    KOMEMORACIJAH

 

 • Organizirali bomo redno letno skupščino društva – 13. marec;

                       Nosilec: IO

 • Pripravili bomo svečanosti s podelitvijo osamosvojitvenih znakov novim članom in tistim, ki znakov še niso prejeli;

                       Nosilec: IO in predsedniki odborov

 • Organizirali bomo centralno proslavo v Tacnu in družabno srečanje za vse člane društva ob dnevu policije in podelili priznanja za delo v društvu– 21. junij;

Nosilec: IO in odbor ……………..

 • Organizirali bomo svečanost s postavitvijo spominske plošče na Adamič Lundrovem nabrežju, kjer je med osamosvojitveno vojno delovala koordinacija za ljubljansko pokrajino - 26. maj;

Nosilec: Peterka Emerik, IO in odbor Ljubljana

·       Organizirali bomo svečanost s postavitvijo spominske plošče na občinskem pomniku osamosvojitvene vojne v Domžalah  - 24. junij;

Nosilec: Karba Maks, IO in odbor Domžale

 • Organizirali bomo svečanost s postavitvijo spominskega obeležja v VC Gotenica - oktober;

Nosilec: Peterka Emerik, IO in odbor Kočevje - Ribnica - Grosuplje

 • Evidentirali bomo in pričeli postavljati spominska obeležja na objekte hraniteljev orožja med vojno za Slovenijo

Nosilec: Kupnik Drago, IO in odbori 

 • Organizirali bomo delegacije za polaganje cvetja na grob Plohl Stanislava, ob spominski plošči padlega policista Strašek Stanka  in na pokopališčih;

Nosilec: IO in odbori

 • Sodelovali bomo na drugih svečanostih, ki jih organizirajo Združenje SEVER ali druge veteranske organizacije.

Nosilec: IO in odbori

 

 

5. DRUŽABNE, ŠPORTNE IN REKREACIJSKE PRIREDITVE

 

 • 16. februarju bo srečanje članov odbora Kamnik.

Nosilec: Ravnikar Matjaž in vodstvo PVD

 • V sodelovanju z OZVVS Logatec in Vrhnika bomo v maju organizirali turnir v balinanju v Logatcu.

                             Nosilec: Godnjavec Zdravko in odbor Vrhnika-Logatec;

 • V maju ali juniju bo pohod v Kamniške planine za vse člane društva.

                             Nosilec: Ravnikar Matjaž in odbor Kamnik;

 • V maju bo enodnevno kolesarjenje po Barju (Ljubljana-Polhov Gradec).

                             Nosilec: odbor Vič;

 • V maju bomo organizirali redni spomladanski izlet za člane društva.

                             Nosilec: Peterka Emerik;

 • 21. junija bo v Tacnu družabno srečanje za vse člane PVD skupaj z njihovimi družinskimi člani.

            Nosilec: organizacijski odbor;

 • V avgustu se bomo udeležili pohoda policistov na Triglav.

                             Nosilec: Ravnikar Matjaž , Kern Gojislav in odbor Kamnik;

 • V septembru bo tekmovanje v streljanju z pištolo velikega kalibra.

Nosilec: Odbor Vič;

 • V septembru bo srečanje veteranov v Centru VVS v Logatcu.

Nosilec: odbor Vrhnika-Logatec;

 • V novembru se bomo udeležili pohoda na Krn.

                             Nosilec: Kern Gojislav in odbor Kamnik;

 • V novembru bo srečanje veteranov Odbora Kamnik v Volčjem potoku.

Nosilec: Odbor Kamnik;

 • V decembru bo srečanje veteranov Odbora Vič v Horjulu.

Nosilec: odbor Vič;

 • Organizirano bo 10. tradicionalno srečanje veteranov Odbora Litija v Litiji.

Nosilec: odbor Litija;

 • Sodelovali bomo pri organizaciji in izvedbi športnih iger veteranov Odbora Litija v Litiji.

Nosilec: odbor Litija;

 • 1.decembra se bomo udeležili osrednje proslave dneva Združenja SEVER in ta dan popestrili z enodnevnim članskim izletom.

            Nosilec: Vodstvo PVD;

 • Udeleževali se bomo športnih in rekreacijskih prireditev, ki jih bodo organizirale druge veteranske organizacije in Združenje SEVER;

 

 

6. SODELOVANJE Z MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJO IN DRUGIMI VETERANSKIMI ORGANIZACIJAMI

 

 • Prizadevali si bomo za dobro sodelovanje z MNZ in Policijo tako na državnem, regionalnem in lokalnem nivoju. Zlasti bomo skušali intenzivirati stike med posameznimi odbori društva in policijskimi postajami. Z vodstvom PU in GPU se bomo dogovarjali za nudenje pomoči v zvezi z delovanjem društva, organizacijo prireditev, prevozov za potrebe društva ipd.

                             Nosilec: vodstvo PVD in predsedniki odborov;

 • Sodelovali bomo z vsemi organizacijami ZVVS IN ZB na območju delovanja našega društva, kakor tudi z drugimi društvi Združenja Sever in lokalnimi skupnostmi.
                             Nosilec: Vodstvo PVD in predsedniki odborov;

Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024