Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Volitve sekretarja

Datum: 06.02.2008

POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO

SEVER LJUBLJANA

Vodnikova cesta 43/A, 1000 Ljubljana

 

Datum: 06.02.2008

S K L E P

 

o začetku kandidacijskega postopka za volitve sekretarja

Policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana

Izvršni odbor PVD Sever Ljubljana na podlagi 3. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve PVD »Sever« Ljubljana z dne 20.04.2004 razpisuje

 

 

VOLITVE

-       sekretarja PVD Sever Ljubljana

 

I.

Kandidacijski postopek za volitve se prične 07.02.2008 s tem sklepom., ki ga je izvršni odbor sprejel na korespondenčni seji 06.02.2008 na podlagi III. Odstavka 8. člena Poslovnika izvršnega odbora društva.

 

II.

Določa se kandidacijska komisija, ki jo sestavljajo:

 

  1. Sašo ŠRAJ – predsednik
  2. Anton POZVEK - član
  3. dr. Tomaž ČAS – član

 

III.

V skladu s 17. členom Statuta PVD Sever Ljubljana skupščina voli sekretarja društva. Sekretarju poteče mandat maja 2008. Zato je potrebno v skladu s Statutom in Pravilnikom o kandidacijskem postopku za volitve pričeti s kandidacijskim postopkom. 

 

IV.

Predlagatelj mora v kandidacijski listini navesti:

  • Funkcijo za katero se kandidira
  • Osebne podatke kandidata
  • Navedbo preteklih in trenutnih funkcij ter kvalifikacij kandidata v društvu ali na drugem sorodnem področju
  • Utemeljitev kandidature

 

 

V.

Kandidacijski listini mora biti priložena podpisana izjava kandidata, s katero pristaja na kandidaturo, lahko pa svoje soglasje zapiše tudi na kandidacijsko listino in se nanjo podpiše poleg predlagatelja.

 

VI.

Vloge se vročijo osebno predsedniku ali sekretarju društva, ali se pošljejo na sedež društva.

 

VII.

Rok za vložitev kandidatur je do 19.02.2008.

 

VIII.

Kandidacijska komisija do 22.02.2008 pregleda prispele vloge in preizkusi njihovo skladnost z določili Statuta društva, določili Pravilnika o kandidacijskem postopku ter pripravi kandidacijsko listo. Kandidacijsko listo skupaj z vlogami predloži izvršnemu odboru istega dne.

 

IX.

Izvršni odbor s pisnim sklepom določi volilno listo in jo pošlje vsem predsednikom odborov, priloži pa se tudi gradivu za sklic skupščine.

 

X.

Volitve se opravijo na redni letni skupščini društva.

 

 

 

Emerik PETERKA

PREDSEDNIK

Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024