Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Novice januar 2008

Datum: 10.02.2008

N O V I C E

Številka 1, februar 2008

Interno glasilo Policijskega veteranskega društva SEVER Ljubljana

VSEBINA:
·   Prva številka
·   Status vojnega veterana
·   Knjiga  osamosvojitveni vojni
·   Leto 2007 je bilo uspešno
·   Društvo v letu 2008

PRVA ŠTEVILKA

 

Glasilo društva je pomembna vez med člani društva. Prinaša splošne informacije in obvestila članom, omogoča pa tudi informiranje širšega okolja o društvu, njegovem delu, uspehih in problemih.

 

Poleg želja igrajo pomembno vlogo tudi možnosti. Brez denarja se žal ne da veliko narediti. Skromna izvedba in sam obseg sta že odraz tega problema.

 

Novice v pisni obliki bodo prejeli tisti, ki nimajo možnosti dostopa do naše internetne strani, v elektronski obliki pa si jih je mogoče ogledati na naši spletni strani http://www.drustvo-sever-lj.si.

 

Brez vaše pomoči ne bo šlo. Prosimo, da nam pomagate soustvarjati novice s svojimi pisnimi in slikovnimi prispevki, ki jih lahko pošiljate na naslov:

 

PVD SEVER LJUBLJANA, Vodnikova 43/a, 1000 Ljubljana, ali uredniškemu odboru na enega od e-naslovov:

info@drustvo-sever-lj.si

anton-pozvek@telemach.net

gojo.kern@gmail.com

 

 

STATUS VOJNEGA VETERANA

 

Članom, ki si še niso uredili status vojnega veterana, ki ga podeljuje država, predlagamo, da to uredijo čimprej. Ugotavljamo, da ima država pomanjkljive evidence in bo s potekom časa vedno težje dokazovati svojo udeležbo. O problemih seznanite društvo. Po podatkih, ki so jih sporočili člani društva, ima urejen status vojnega veterana 338 članov.

 

KNJIGA O OSAMOSVOJITVENI VOJNI

 

Da jo začnemo pisati, se pripravljamo že dve leti. Vse, ki  bi radi predstavili svojo vlogo v času osamosvajanja, pozivamo, da pobrskajo po svojem arhivu in čimprej kaj napišejo ali kaj zanimivega za objavo odstopijo društvu, ali pa samo sporočijo vodstvu društva svoje možnosti za sodelovanje.

 

LETO 2007 JE BILO USPEŠNO


Za nami je še eno leto uspešnega delovanja našega društva. Naše delo je potekalo v skladu z programom dela in sklepi sprejetimi na sestankih izvršnega odbora društva. V vodstvu društva smo si prizadevali realizirati sprejeti program v celoti in pri pregledu opravljenih aktivnosti lahko ugotovimo, da nam je to tudi uspelo. Naše aktivnosti in opravljeno delo so podrobneje razvidne iz posameznih sklopov v nadaljevanju.

 

V lanskem letu je bilo iz našega odbora Zasavje, ki vključuje pododbore Trbovlje, Zagorje in Hrastnik ustanovljeno novo društvo PVD Zasavje. S izločitvijo odbora Zasavje se je za okrog 150 članov zmanjšalo tudi članstvo v našem društvu. Izločitev odbora Zasavje in preoblikovanje v samostojno društvo je v skladu z politiko vodstva našega društva, ki predvideva ustanovitev samostojnih društev povsod tam, kjer bodo zagotovljeni pogoji za uspešno samostojno delovanje novih društev. PVD Sever Zasavje že uspešno deluje in je včlanjeno v zvezo policijskih veteranskih društev SEVER. V našem društvu pa smo jim zaželeli uspešno delo in medsebojno sodelovanje v prihodnje.

 

Ob koncu leta smo imeli 1036 članov, kar je 83 več kot po izločitvi članov iz Zasavja.Večina članov izpolnjuje članske obveznosti, tako da tudi v lanskem letu ni bil nihče obravnavan kot kršitelj društvenih pravil. Članarine za leto 2007 še ni plačalo 182 članov, za leto prej pa še 177 članov.

 

Pomembnejše aktivnosti so bile:

 • 10.februarja smo skupaj z PU Ljubljana in PS Ljubljana organizirali šahovski turnir v Ljubljani;
 • 23.februarja smo v Litiji organizirali svečanost s podelitvijo spominskih znakov »Za Slovenijo« 46 rezervnim policistom, ki so leta 1991 delali na PP Litija;
 • 20.marca smo v Tacnu organizirali redno letno skupščino društva in podelili podelitvijo osamosvojitvenih znakov Združenja Sever.
 • 20.aprila smo v Gotenici organizirali svečanost s podelitvijo priznanj »Za Slovenijo«, ki ga je prejelo 100 rezervnih policistov PP Kočevje, Ribnica in Grosuplje;
 • Maja smo organizirali balinarski turnir v centru veteranov v Logatcu, ki so se ga udeležile ekipe PVD Sever Ljubljana OZZB Logatec in ZVVS Logatec in Idrija;
 • V maju smo organizirali dva pet dnevna izleta v Črno Goro, ki se ju je skupaj udeležilo 90 članov;
 • Julija smo se udeležili pohoda na Triglav;
 • 19.junija smo ob dnevu policije v Tacnu skupaj s PU Ljubljana organizirali svečanost s podelitvijo priznanj policije in združenja Sever;
 • 23.junija smo v počastitev dneva državnosti in dneva policije organizirali osrednjo društveno proslavo s podelitvijo priznanj, kulturnim in zabavnim programom ter družabnim srečanjem za vse člane v Gotenici;
 • 27.oktobra smo sodelovali smo na proslavi ob odhodu zadnjega vojaka JLA v Kopru in odkritju »slavoloka samostojnosti« pred vhodom v Luko Koper;
 • Sodelovali smo na proslavi ob podelitvi priznanj MSNZ na MO Ljubljana, kjer je priznanja prejelo tudi nekaj naših članov;
 • Novembra smo v Zagorju sodelovali na svečanosti ob razvitju prapora PVDS  Zasavje;
 • Sodelovali smo na proslavi ob odkritju spominskega obeležja osamosvojitvene vojne na Rebrnicah;
 • Novembra smo se udeležili pohoda na Krn;
 • V novembru se je 9 praporščakov našega društva udeležilo usposabljanja za praporščake v Tacnu;
 • Sodelovali smo na dvodnevnem posvetu Združenja Sever, ki je potekalo na  Policijski akademiji v Tacnu;
 • Sodelovali smo na šahovskem turnirju, ki ga je organiziral  PVDS Specialna enota;
 • Sodelovali smo na proslavi ob 16. obletnici osamosvojitve na Vrhniki;
 • 1.decembra smo se udeležili centralne proslave Združenja Sever v Mariboru; to pa smo združili z enodnevnim izletom v Slovenske gorice z ogledom muzeja generala Maistra na Zavrhu pri Voličini, ki se ga je udeležilo 90 članov;
 • 26.decembra smo sodelovali pri organizaciji proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti na Vrhniki;
 • Udeležili smo se komemoracij na Žalah, Gramozni jami, pred grobnico narodnih herojev, na pokopališču v Kamniku;
 • Sodelovali smo pri organizaciji pogreba blagajnika našega društva Matjaža Komerički in poskrbeli za objavo osmrtnice, venec in poslovilni govor na grobu;
 • Poleg tega smo sodelovali ali se udeležili številnih drugih prireditev, ki so potekale v lokalnih okoljih.

 

Sodelovanje z ministrstvom za notranje zadeve in generalno policijsko upravo je bilo lani dobro. Zlasti pri vodstvu GPU je imelo društvo vso podporo za svoje delovanje. To se je odražalo zlasti v tem, da nam je bila omogočena uporaba prostorov in posojena določena tehnična oprema potrebna za naše delovanje.

 

Na novo smo zastavili sodelovanje s PU Ljubljana. Bili smo na sestanku pri direktorju PU in se dogovorili za bodoče sodelovanje. Ugotovili smo, da pri vodstvu PU obstaja interes za takšno sodelovanje. Rezultat pa je bil viden že kmalu, saj smo v juniju že organizirali prvo skupno svečanost ob podelitvi priznanj policije in znakov združenja Sever v Tacnu.

 

Sodelovanje z drugimi veteranskimi organizacijami se iz leta v leto izboljšuje. Tudi lani smo največ sodelovali z OO ZVVS Logatec, Vrhnika, Litija in Grosuplje ter z MO ZZB Ljubljana, nekaj več kontaktov pa je bilo tudi z drugimi organizacijami z našega območja. Naš odbor Vrhnika-Logatec je podpisal tudi listino o sodelovanju z OO ZVVS Vrhnika.


 

DRUŠTVO V LETU 2008


Organi društva in člani bodo svojo dejavnost usmerili k realizaciji naslednjih nalog:

 

 • Pridobivanje novih članov;
 • Priložnostne svečanosti s podelitvijo osamosvojitvenih znakov novim članom in tistim, ki jih še niso prejeli;
 • Redna letna skupščina društva v Tacnu – 21.marec;
 • Centralna proslava z družabnim srečanjem za vse člane društva in njihove družinske partnerje ob dnevu policije in dnevu državnosti – 21.junij;
 • Postavitev spominske plošče na Adamič Lundrovem nabrežju, kjer je med osamosvojitveno vojno delovala koordinacijska podskupina za ljubljansko pokrajino – 26.maj;
 • Postavitev spominske plošče na občinski pomnik osamosvojitvene vojne v Domžalah - junij; 
 • Postavitev spominske plošče na občinski pomnik osamosvojitvene vojne v Kamniku;
 • Postavitev spominskega obeležja v VC Gotenica - oktober;
 • Evidentiranje in začetek postavljanja spominskih obeležij na objekte hraniteljev orožja med vojno za Slovenijo;
 • Polaganje cvetja na grobove, ob spominska obeležja in na pokopališčih;
 • Pohod v Kamniške planine za vse člane društva maj ali junij;
 • Turnir v balinanju v Logatcu - maj;
 • Redni spomladanski izlet za člane društva – maj;
 • Udeležba na pohodu policistov na Triglav – avgust;
 • Kolesarjenje po Barju – september;.
 • Srečanje veteranov v Centru VV v Logatcu – september;
 • Udeležba na pohodu na Krn – november;
 • Srečanje veteranov v Volčjem potoku – november;
 • Srečanje veteranov v Horjulu – december;
 • Srečanje veteranov v Litiji – december;
 • Organizacija in izvedba športnih iger veteranov v Litiji;
 • Udeležba na osrednji proslavi dneva Združenja SEVER združeno z enodnevnim članskim izletom – 1.december;
 • Udeležba na športnih in rekreacijskih prireditev, ki jih bodo organizirale druge veteranske organizacije in Združenje SEVER;

 

Za nekatere prireditve bodo napisana vabila in bodo poslana članom v odborih, kjer bodo potekale. Želimo si še čimvečje udeležbe na teh prireditvah.

Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024