Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Poročilo 2007

Datum: 13.05.2008

POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO
SEVER LJUBLJANA
Vodnikova 43/A, 1000 Ljubljana


POROČILO O DELU V LETU 2007


Spoštovani veterani.

Za nami je leto 2007, še eno leto uspešnega delovanja našega društva. Naše delo je potekalo v skladu z programom dela in sklepi sprejetimi na sestankih izvršnega odbora društva. V vodstvu društva smo si prizadevali realizirati sprejeti program v celoti in pri pregledu opravljenih aktivnosti lahko ugotovimo, da nam je to tudi uspelo. Naše aktivnosti in opravljeno delo so podrobneje razvidne iz posameznih sklopov v nadaljevanju.

 

1.    Organizacijske in kadrovske zadeve

 V lanskem letu smo bili v društvu priča pomembni organizacijski spremembi. Iz našega odbora Zasavje, ki vključuje pododbore Trbovlje, Zagorje in Hrastnik se je ustanovilo novo društvo PVD Sever Zasavje. S tem se je odbor Zasavje izločil iz našega društva, posledično pa se je za okrog 150 članov zmanjšalo tudi članstvo v našem društvu. Izločitev odbora Zasavje in preoblikovanje v samostojno društvo je v skladu z politiko vodstva našega društva, ki predvideva ustanovitev samostojnih društev povsod tam, kjer bodo zagotovljeni pogoji za uspešno samostojno delovanje novih društev. PVD Sever Zasavje že uspešno deluje in je včlanjeno v zvezo policijskih veteranskih društev SEVER. V našem društvu pa smo jim zaželeli uspešno delo in medsebojno sodelovanje v prihodnje;

 • V aprilu sta bila iz Odbora Vič, Vrhnika in Logatec formirana dva odbora in sicer Odbor Vič in Odbor Vrhnika in Logatec z pododborom Vrhnika in pododborom Logatec;
 • V društvu smo nadaljevali aktivnosti za izboljšanje osnovnih pogojev delovanja društva in ureditvi razmer na področju evidenc in notranjega poslovanja. Z aktivnim pridobivanjem članov je naše članstvo kljub trenutnemu zmanjšanju zaradi izločitve odbora Zasavje, ponovno naraslo konec leta na 1036 članov;
 • V skladu z možnostmi, ki jih imamo, smo sproti ažurirali in dopolnjevali društveno spletno stran, čeprav z vsem še nismo zadovoljni;
 • 20.marca smo v Ljubljani organizirali redno letno skupščino društva, združeno s podelitvijo osamosvojitvenih znakov Združenja Sever;
 • Nadaljujejo se težave z blagajnikom društva, saj se je blagajnik po vrnitvi z začasnega dela v tujini smrtno ponesrečil, tako da blagajnika nimamo že tretje leto zapored in te naloge opravlja sekretar in člani vodstva društva;
 • Vodstvo se je tudi v letu 2007 angažiralo pri iskanju članov, ki bi bili pripravljeni aktivno sodelovati pri delu društva in prevzeti posamezne zadolžitve, vendar pri tem nismo imeli dovolj uspeha saj ni bilo pripravljenosti za sodelovanje med članstvom;
 • V novembru smo v sodelovanju z Združenjem Sever organizirali usposabljanje za praporščake našega društva. Usposabljanja se je udeležilo 9 praporščakov;
 • 27. in 28. septembra smo sodelovali na dvodnevnem posvetu Združenja Sever, ki je potekalo na  Policijski akademiji v Ljubljani;
 • Izvršni odbor društva se je sestal na 5-ih rednih sejah, kjer je obravnaval najpomembnejše aktivnosti društva v tem letu.

 

2.    Normativna dejavnost

 • Na tem področju v lanskem letu ni bilo večjih aktivnosti. Zaradi številnih aktivnosti in preobremenjenosti nekaterih članov nismo uspeli pripraviti in oblikovati nekaterih notranjih pravnih aktov društva, za katere sodimo, da jih še potrebujemo, zato bomo s tem nadaljevali v letu 2008.

 

3. Organizacija in udeležba na proslavah, svečanostih in komemoracijah

V letu 2007 smo si v društvu prizadevali, da bi k organizaciji najpomembnejših prireditev pritegnili tudi PU Ljubljana. V zvezi s tem smo opravili tudi več pogovorov z vodstvom PU in se dogovorili za način sodelovanja. Naših predlogov sicer v celoti ni bilo moč upoštevati, vendar pa so bili storjeni prvi koraki k bodočemu medsebojnemu sodelovanju na tem področju. Aktivnosti so bile naslednje:
 
 • Februarja smo v Litiji skupaj z PP Litija organizirali svečanost s podelitvijo spominskih znakov »Za Slovenijo«. Priznanja je prejelo 46 rezervnih policistov, ki so leta 1991 delali na PP Litija;
 • Aprila smo v  Gotenici organizirali svečanost ob podelitvi priznanj »Za Slovenijo«. Priznanja so bila podeljena okrog 100 rezervnim policistom PP Kočevje, Ribnica in Grosuplje;
 • 19. junija smo ob dnevu policije v Tacnu skupaj s PU Ljubljana organizirali svečanost s podelitvijo priznanj policije in združenja Sever;
 • 12. julija smo sodelovali pri organizaciji pogreba blagajnika našega društva Matjaža Komerički in poskrbeli za objavo osmrtnice, venec in poslovilni govor na grobu.
 • 23. junija smo ob dnevu državnosti in dnevu policije organizirali osrednjo društveno proslavo s podelitvijo priznanj, kulturnim in zabavnim programom v Gotenici;
 • 11. oktobra smo se udeležili ponovne otvoritve razstave v spomin na osamosvojitveno vojno v Cekinovem gradu v Ljubljani;
 • 25. oktobra smo sodelovali na proslavi ob 16. obletnici osamosvojitve na Vrhniki;
 • 28. oktobra smo sodelovali na proslavi ob odhodu zadnjega vojaka JLA v Kopru in odkritju »slavoloka samostojnosti« pred vhodom v Luko Koper;
 • Udeležili smo se komemoracij na Žalah, Gramozni jami, pred grobnico narodnih herojev in na pokopališču v Kamniku;
 • 16. novembra smo v Zagorju sodelovali na svečanosti ob razvitju praporja PVDS  »Zasavje«;
 • Sodelovali smo na centralni proslavi združenja sever 1. decembra v Mariboru;
 • 6. decembra smo sodelovali na proslavi ob podelitvi priznanj MSNZ na MO Ljubljana, kjer je priznanja prejelo tudi nekaj naših članov;
 • Sodelovali smo na proslavi ob odkritju spominskega obeležja osamosvojitvene vojne na Rebrnicah;
 • 26.decembra smo sodelovali pri organizaciji proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti na Vrhniki;
 • Poleg tega smo sodelovali ali pa se udeležili številnih drugih prireditev, ki so potekale v lokalnih okoljih.4. Družabne, športne in rekreacijske prireditve

 • 23. junija smo organizirali družabno srečanje za vse člane z zabavnim programom v Gotenici;
 • 1. decembra smo organizirali izlet na štajersko z ogledom muzeja generala Meistra v Voličini, ki se ga je udeležilo 90 članov;
 • Maja smo organizirali balinarski turnir v centru veteranov v Logatcu, ki so se ga udeležile ekipe PVD Sever Ljubljana OZZB Logatec in ZVVS Logatec in Idrija;
 • V maju smo organizirali dva pet dnevna izleta v Črno Goro;
 • Julija smo se udeležili pohoda na Triglav;
 • Novembra smo se udeležili pohoda na Krn;
 • Skupaj z PU Ljubljana in PS Ljubljana smo organizirali šahovski turnir v Ljubljani;
 • Sodelovali smo na šahovskem turnirju, ki ga je organiziral  »PVD Sever Specialna enota«.

 

5. Sodelovanje z drugimi državnimi organi in veteranskimi organizacijami

Sodelovanje z ministrstvom za notranje zadeve in generalno policijsko upravo je bilo lani dobro. Zlasti pri vodstvu GPU je imelo društvo vso podporo za svoje delovanje. To se je odražalo zlasti v tem, da nam je bila omogočena uporaba prostorov in posojena določena tehnična oprema potrebna za naše delovanje.

Na novo smo zastavili tudi sodelovanje s PU Ljubljana. Bili smo na sestanku pri direktorju PU in se dogovorili za bodoče sodelovanje. Ugotovili smo, da pri vodstvu PU obstaja interes za  takšno sodelovanje. Rezultat pa je bil viden že kmalu, saj smo v juniju že organizirali prvo skupno svečanost ob podelitvi priznanj policije in znakov združenja Sever v Tacnu.

Sodelovanje z drugimi veteranskimi organizacijami se iz leta v leto izboljšuje. Tudi lani smo največ sodelovali z OOZVVS Logatec, Vrhnika, Idrija, Grosuplje in Zagorje ter z MO ZZB Ljubljana, nekaj več kontaktov  pa je bilo tudi z drugimi organizacijami z našega območja.

Naš odbor Vrhnika-Logatec pa je podpisal tudi listino o sodelovanju z  OO ZVVS Vrhnika-Borovnica.

 


6. Zaključek

Smatram, da smo z opravljenim delom v letu 2007 vsekakor lahko zelo zadovoljni. Tudi v letu 2008 bomo nadaljevali z delom na vseh navedenih področjih in aktivnosti v društvu skušali še bolj približati vsem članom društva. Bazo aktivnih članov je potrebno razširiti in v aktivno delo na različnih področjih delovanja pritegniti čimveč novih ljudi, ki bodo v tem delu videli tudi svoj interes in  našli zadovoljstvo. Upam, da nam bo to tudi uspelo.

Vsem, ki ste v lanskem letu s svojim delom doprinesli k razvoju našega društva, predvsem pa svojim kolegom v vodstvu društva, predsednikom odborov in delovnih teles društva se ob tej priložnosti zahvaljujem za vložen trud in opravljeno delo.

Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024