Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Podpis sodelovanja z OZVVS

Datum: 20.11.2007

PODPIS IZJAVE O SODELOVANJU Z OZVVS VRHNIKA-BOROVNICA  Vrhnika - 08. 11. 2007

Avtor: Godnjavec Zdravko
Datum: 20.11.2007
Na ustanovitvenem sestanku Odbora Vrhnika-Logatec, ki je bil 12.5.2007 v Logatcu, je bil sprejet tudi sklep o pobudi za boljše sodelovanje med veteranskimi organizacijami na območju delovanja odbora, predvsem pa z OZVVS Vrhnika-Borovnica. Predsedstvo Odbora je namreč ocenilo, da je obstoječe sodelovanje nekoliko »hladno« (neusklajenost aktivnosti, pomanjkanje medsebojnih informacij ipd.) in se odločilo, da prvo da pobudo o sodelovanju.

18.8.2007 je Odbor pripravil Informacijo o delovanju Združenja SEVER, PVD SEVER Ljubljana in njenega Odbora Vrhnika-Logatec. V tej informaciji je opisano dosedanje delo, načrti, kontaktne osebe in pobuda o sodelovanju.

19.9.2007 je OZVVS Vrhnika-Borovnica pisno obvestil, da so Informacijo obravnavali na svoji seji 18.9.2007 in da z »odprtimi rokami« sprejemajo pobudo o sodelovanju.

9.10.2007 je bil uskladitveni sestanek članov obeh predsedstev Odborov, kjer so bile dogovorjene vse podrobnostih omenjene pobude. Na tem sestanku je bil prisoten tudi gospod Škulj Ivan, podpredsednik PVDS Ljubljana.

Sledila je faza pripravljanja in usklajevanja IZJAVE o sodelovanju.

8.11.2007 ob 18. uri je bil organiziran sestanek v prostorih OZVVS Vrhnika, na katerem sta predsednika obeh odborov slavnostno podpisala IZJAVO o sodelovanju. Na sestanku so bili prisotni tudi člani predsedstva obeh odborov, gospod Škulj Ivan, podpredsednik PVDS Ljubljana in novinar «Našega časopisa«. Dogodku je prisostvoval tudi gospod dr. Marjan Rihar, župan občine Vrhnika, ki je letos postal tudi član našega Odbora.

Gospod Jesenko Tone, predsednik OZVVS je v svojem govoru poudaril pomembnost te IZJAVE o sodelovanju in jo je ocenil kot zgodovinsko. Kot potrditev temu je predstavil odlomek iz diplomske naloge »Trzinska bitka«.

Gospod Zdravko Godnjavec, predsednik Odbora Sever je opisal letošnje aktivnosti odbora, pobudo o sodelovanju in se zaobljubil, da IZJAVA ne bo samo »črka na papirju«.

Župan dr. Marjan Rihar je v nagovoru pozdravil pobudo in izrazil zadovoljstvo ob tem dogodku. Take akcije bi morale biti povsod po Sloveniji, saj bi z njimi preprečili poudarjanje lastnih zaslug posamezne veteranske organizacije med osamosvojitveno vojno in s tem razne delitve nasploh v naši družbi. Obema veteranskimi organizacijama je zaželel uspešno delovanje in ponudil svojo pomoč in podporo pri tem.

V nadaljevanju: IZJAVA o sodelovanju in nekaj fotografij dogodka.

Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024