Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

7. seja izvršnega odbora PVD Sever Ljubljana

Datum: 18.06.2024

Avtor/Vir: Mag. Darko Repenšek

18. junija so se na 7. seji sestali člani izvršnega odbora PVD Sever Ljubljana. Seje so se poleg predsednikov odborov, kot je to običajno, udeležili tudi predsedniki komisije za statutarna, finančna, kadrovska in organizacijska vprašanja Andrej Rupnik, predsednik nadzornega odbora Antona Pozveka, predsednik častnega razsodišča Janko Koprivšek in blagajnik Sašo Šraj

Predsednik društva mag. Darko Repenšek je uvodoma čestital Andreju Rupniku za izvolitev na mesto predsednika na novo konstituirane komisije za statutarna, finančna, kadrovska in organizacijska vprašanja, ki je bila po odstopu Aladarja Belca dopolnjena s Konradom Kraškom, izvoljenim za člana  komisije na skupščini društva meseca marca letos.

Člani IO so soglasno potrdili predlagani dnevni red seje in so v nadaljevanju obravnavali naslednje vsebine:

 1. pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 6. seje IO PVDS z dne 9. 4. 2024;
 2. pregled aktivnosti vodstva društva in odborov od zadnje seje IO (poročevalci predsednik, sekretar in predsedniki odborov);
 3. finančno poročilo (poročevalca sekretar in blagajnik);
 4. izvedba aktualnih aktivnosti društva:
 • slovesnost ob dnevu državnosti in ob 33. obletnici osamosvojitve pri spomeniku braniteljem Ljubljane, na Trgu MDB v Ljubljani, dne 19. 6. ob 13. uri,
 • slovesnost z dvigom zastave ob dnevu državnosti pri spominskem obeležju v spomin na prvo blokado v Ljubljani v križišču na Brezovici pri Gorjancu, 26. 6. ob 10. uri,
 • spominska slovesnost v spomin na Stanka Straška na Aškerčevi ul. v Ljubljani, 28.6. ob 11. uri,
 • državna prvenstva ZPVD Sever:
 • DP v tenisu – Rečica ob Savinji, 7. september,
 • DP v ribolovu – Rače, 25. september,
 • DP v taroku – Kočevje (mi organizatorji), 16. november;
 1. predstavitev in 1. obravnava Pravilnika o varstvu osebnih podatkov in informacijski varnosti PVD Sever Ljubljana;
 2. izvedba naloge »Akcija »SKALA«;
 3. Razno.

 

Ugotovili so, da so bili vsi sklepi od prejšnje seje izvedeni, zelo pozitivno ocenili organizacijo in izvedbo dveh pomembnih aktivnosti v tem času, t.j. svečano akademijo ob 30 letnici delovanja društva v Tacnu 14. maja in pred tem odkritje spominske plošče na Zdihovem. Potrjena je bila odločitev, da v prihodnjem letu ali letu 2026 (odvisno od finančnih možnosti) na objektu Jasnica prav tako namestimo spominsko tablo. Postavili smo dve razstavi  (v Kočevju 15. aprila in na PP Moste 7. maja), bili smo uspešni na športnem področju, saj so kegljači na DP ZS v Radencih 20. aprila ekipno zmagali, na DP ZS v streljanju z zračno puško v Brežicah 25. maja smo bili tretji, za 23. Veteranske športne igre v Postojni nam je uspelo sestaviti ekipe za nastop v vseh razpisanih športnih panogah, v kategoriji Sever pa smo zasedli odlično 2. mesto. Tudi sicer je bilo izvedenih veliko aktivnosti, o čemer so poročali predsednik društva in predsedniki odborov. Izpostavljena je bila pasivnost članov odbora Gasilska brigada Ljubljana in težave z zagotavljanjem prisotnosti praporščakov na vseh dogodkih po območjih delovanja odborov. Zlasti je to izpostavljen v odboru Grosuplje-Ivančna Gorica.

 

Ključna na seji je bila obravnava osnutka Pravilnika o varstvu osebnih podatkov in informacijski varnosti PVD Sever Ljubljana, ki ga je, izhajajoč iz spremenjenega  in dopolnjenega statuta društva, pripravila pristojna komisija. Njen predsednik Rupnik je predstavil vsebino in namen predlaganega pravilnika ter način njegovega izvajanja. Po temeljiti razpravi je bil pravilnik s prilogami sprejet, s čemer stopi v veljavo in izvajanje. Obveljalo je stališče, da smo s tem društvo, ki ima zagotovo najbolje zagotovljeno varovanje in ravnanje z osebnimi podatki ter arhivskim gradivom.

V nadaljevanju je predsednik Repenšek, ki se je kot predstavnik društva pred nedavnim udeležil seje komisije za zgodovinsko dejavnost pri ZPVDS v Brežicah, predstavil skupno nalogo veh članic Zveze Sever in se nanaša na aktivnosti v zvezi z akcijo Skala iz leta 1991. Predstavil je predlog izvedbe naloge po območjih odborov, dogovorjeni so bili tudi roki za izvedbo aktivnosti.

Ob koncu seje je predsednik vse udeležence pozval k udeležbi vseh številnih dogodkov  v mesecu juniju, ki jih bomo izvedli kot organizatorji, soorganizatorji ali je primerno, da se jih udeležimo v čim večjem številu, s čemer nenazadnje pripomoremo k prepoznavnosti našega delovanja in PVD Sever Ljubljana kot dejavnega društva v družbenem okolju.


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024