Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Odkritje spominske plošče na Zdihovem

Datum: 25.04.2024

Avtor/Vir: Mag. Darko Repenšek

Kljub neprijaznemu vremenu se nas je v četrtek, 25. aprila, na Zdihovem na kočevskem, zbralo lepo število predstavnikov veteranskih in domoljubnih organizacij, ki tvorijo zgodovinski lok slovenskih osamosvojitvenih teženj, ki so bile uresničene z osamosvojitvijo in nastankom samostojne demokratične države Republike Slovenije leta 1991. To je v letu, ko je Slovenija doživela tudi agresijo JA in v desetdnevnem vojaškem odporu takratne milice in Teritorialne obrambe, ob pomoči vsega zavednega slovenskega življa,  tudi s tem preprečila uresničitev velikosrbskih nacionalističnih interesov. Tudi območja Ribnice in Kočevja konflikt ni obšel. Iz kasarne v Ribnici je JA  28. junija 1991 granatirala območje Male gore, Gotenice in proti Jasnici, kjer je takrat deloval Center za usposabljanje vojnih in posebnih enot milice. Pri tem je bil nad centrom za usposabljanje k sreči zadet zgolj transformator, napad pa je bil povod za premik centra RSNZ na rezervno vojno lokacijo na območje Zdihova nad vasjo Škrilj (Kočevska reka).

V spomin (in opomin) na takratno dogajanje se je Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana odločilo na objektu vojne lokacije centra na Zdihovem postaviti spominsko ploščo. O vzroku za raketiranje, katerega posledica je bil premik pripadnikov centra Jasnica na Zdihovo, sta na svečanosti ob odkritju spominske plošče zbranim spregovorila predsednik Policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana mag. Darko Repenšek in takratni poveljnik centra Branko Zlobko. Ob zvokih fanfar pihalnega kvinteta orkestra slovenske policije sta spominsko tablo tudi svečano odkrila. Ta je nameščena na objektu, kjer je center po umiku iz Jasnice deloval nadaljnjih teden dni, vse do popolne prekinitve ognja  na tleh Slovenije.

Svečanosti so se poleg številnih članov PVD Sever Ljubljana iz odborov Ljubljana, Kamnik-Komenda, Vrhnika-Logatec in domicilnega odbora Kočevje-Ribnica s praporščakoma odbora Ribnica-Kočevje Željkom Lavričem in praporščakom društvenega prapora Rajkom Pircem, udeležili tudi podžupan Občine Kočevje Gregor Košir, delegaciji OZ VVS Ribnica in Kočevje s predsednikoma Markom Koširjem in Tonetom Vovkom, predstavniki ZZB za vrednote NOB tega območja ter predstavniki policije in Slovenske vojske, pod katere upravljanje to področje sedaj sodi.


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024