Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Letna skupščina ZPVD Sever v Čatežu

Datum: 09.03.2024

Avtor/Vir: Mag. Darko Repenšek

9. marca 2024 je v hotelu Terme Čatež na Čatežu ob Savi potekala letna skupščina Zveze policijskih veteranskih društev Sever (ZPVD Sever).

Skupščina se je začela z prihodom prapora ZPVD Sever in 12 praporov društev Sever, popestril pa jo je nastop instrumentalnega kvinteta policijskega orkestra. Uvodni pozdrav je bil namenjen predsedniku ZPVD Sever dr. Tomažu Času in podžupanu občine Brežice Bogdan Palovšniku. Delovno  predsedstvo je vodil predsednik veteranskega društva, na katerega območju je bila skupščina, predsednik PVD Sever Posavje Roman Kržan, v njem pa je sodeloval tudi predsednik PVD Sever Ljubljana mag. Darko Repenšek, saj je naše društvo prihodnje leto domačin letne skupščine zveze Sever.

Na skupščini je 114 delegatov (od 120) iz 12 društev Sever obravnavalo in potrdilo poročilo o delu in finančno poročilo ZPVD Sever za leto 2023, ter sprejelo program dela in finančni načrt ZPVD Sever za leto 2024.

Skupščine so se udeležili gostje: Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve, Erik Pagon, generalni sekretar MNZ, mag. Senad Jusić, generalni direktor policije, Igor Juršič, direktor Policijske uprave Novo Mesto, predstavnik Uprave RS za vojaško dediščino mag. Matjaž Ravbar, Božo Majcen, podpredsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, mag. Lučka Lazarev Šerbec, predsednica Zveze društev general Maister, Marijan Križman, predsednik ZZB za vrednote NOB, Janez Podržaj, predsednik Zveze društev vojnih invalidov Slovenije in predsedujoči KoDVOS, Adil Huselja, predsednik Sindikata policistov Slovenije in Rok Cvetko, predsednik Policijskega sindikata Slovenije. Vsi so nagovorili zbor delegatov in v en glas pohvalili sodelovanje s policijskimi vojnimi veterani, izrazili podporo delovanju in zagotovili sodelovanje tudi v prihodnje. Minister Poklukar pa je še posebej izpostavil skorajšnjo prestavitve muzeja policije na Kotnikovo ulico v Ljubljani in njegovo intenzivnejšo izvajanje muzealike na našem področju.

PVD Sever Ljubljana je na skupščini zastopalo 10 delegatov,  poleg predsednika Repenška še Marija Čas, Emerik Peterka, Tomaž Pečjak, Anton Balant, Ivo Jereb, Janko Končar, Rajko Pirc, Tomo Čelesnik in Saško Šraj.


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024