Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Izjava vojnih veteranov, združenih v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in Zvezi policijskih veteranskih društev Sever o družbenih razmerah

Datum: 25.01.2024

Avtor/Vir: Gojo Kern

V Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in Zvezi policijskih veteranskih društev Sever z zaskrbljenostjo in ogorčenjem spremljamo družbene razmere, v katerih živimo.R V razmerah, za katere so značilni pohlep, pogoltnost in požrešnost, korupcija, verbalno in fizično nasilje, laži in lažne novice, medijske manipulacije, razgradnja družbenih sistemov in tudi že podsistemov ter neodgovorno ravnanje z javnimi sredstvi. Ogrožajo nas vojne, oboroženi spopadi in teroristična dejanja v ožjem evropskem in tudi širšem geopolitičnem okolju. Nič od naštetega ni dovolj, da bi nas streznilo in vsaj za trenutek zaustavilo v našem divjanju po zaslužku in spravilo na čim višji klin lestvice kvazidružbenega ugleda.

To pa seveda ne pomeni, da komur koli odrekamo pravico do stavke.

Zato obsojamo! Obsojamo tiste, ki vodijo zdravniški sindikat Fides in njihove politične in poslovne botre, ki brezobzirno izkoriščajo stanje v javnem zdravstvenem sistemu, čeprav so za takšno stanje v velikem obsegu krivi prav oni!  S predstavljanjem lažnih razlogov vzrokov stavke in predstavljanjem popolnoma napačnih podatkov o številu zdravnikov, ki odhajajo iz javnega zdravstva v tujino in k zasebnikom zavajajo slovensko javnost. Zavajanje javnosti je njihovo glavno orodje, skrb za bolnike pa prepuščajo tistim v zdravstvenem sistemu, ki imajo sramotno nizke plače in zdravnikom, ki niso podlegli lažem in političnim manipulacijam in teh je še veliko, bistveno več kot tistih, katere »odlikuje« pohlep in požrešnost. Na vse to so seveda pozabili. Višek cinizma pa je izjava, naj bolnikom bolniška spričevala izdajajo na Ministrstvu za zdravje. In kje je tukaj etično poslanstvo zdravstva!

Podobno je z napovedano stavko sodnikov. Res da je Ustavno sodišče odločilo, da je ureditev plač v neskladju z nekaterimi členi Ustave in da so sodniške plače prenizke v razmerju do plač predstavnikov - funkcionarjev zakonodajne in izvršilne veje oblasti. Zato je Vlada RS dolžna spoštovati odločitve Ustavnega sodišča. Sodniki in tožilci pa so dolžni skupaj z Vlado RS iskati rešitve, brez izsiljevanj in groženj pravnim temeljem delovanja države! Tako, kot je vojaška obramba države v prvi vrsti poslanstvo vojakov in zagotavljanje varnosti državljank in državljanov poslanstvo policistov, tako je poslanstvo sodnikov in tožilcev varovanje pravne države in varovanje človekovih pravic in njihovih temeljnih svoboščin. Tako to počnejo v sodobnih demokratičnih družbah!

Zavedati se je potrebno, da v sodni veji oblasti niso vsi funkcionarji, tako kot niso v zakonodajni in izvršilni veji oblasti vsi funkcionarji. In ni prav, da se rešujejo samo določeni zdravniki in da se poskuša ustvarjati samostojne stebre v plačnem sistemu. Plače za funkcionarje in javne uslužbence je potrebno urejati enotno v enotnem plačnem sistemu, saj bo rušenje tega sistema peljala v poglabljanje nezadovoljstva in povzročala nova izsiljevanja.

Obsojanja pa so vredni tudi tisti politični veljaki, ki so po osamosvojitvi odločali o privatizaciji družbenega premoženja, tistega premoženja, ki so ga ustvarjale pridne roke naših prednikov in tudi naše, saj smo delali in živeli v takratni državi in nam naj nihče ne govori o »svinčenih časih«. Bolnice in zdravstveni domovi, kulturni domovi, infrastruktura, tudi tovarne in šole so bile grajene tudi s prostovoljnim delom in samoprispevki vseh državljank in državljanov. Danes pa, razen posameznih izjem, želimo imeti takšno zasebno zdravstvo in zasebno šolstvo ter tudi univerze, katerih programe bi v celoti financirala država. Imamo nekakšno socialistično tržno gospodarstvo, katere država ne sme obremenjevati z dodatnimi davki in kateri na državo ne pomislijo takrat, ko ustvarjajo visoke dobičke.

Seveda pa je po njihovem mnenju država dolžna zanje poskrbeti, ko pride kriza bodisi v obliki naravnih ali drugih nesreč. O družbeni odgovornosti gospodarskih družb smo nehali govoriti in danes država prodaja že posamezne pomembne objekte kritične infrastrukture ter celo naravne vire. Predstavniki in predstavnice gospodarskih zbornic so že zgarani od številnih izjav, s katerimi nam rišejo kataklizmo, če jim država ne bo pomagala, za njihovimi hrbti pa rastejo trgovski in drugi centri kot gobe po dežju.

Razmere, v katerih živimo niso takšne, kot so nam jih risali in opisovali po osamosvojitvi in za kakršne smo izpostavljali svoja življenja, ko smo se borili za demokracijo, spoštovanje človekovih pravic in njihovih temeljnih svoboščin, za vladavino prava oziroma za pravno in socialno državo. Razmere so zaskrbljujoče in tisti, ki so jih povzročili, so vsega obsojanja vredni. Zato pozivava vse k enotnosti in odgovornemu iskanju najbolj sprejemljivih rešitev za življenje v blagostanju in miru. Torej zagotavljanje tistega, za kar so bili predstavniki ljudstva, prav od ljudstva izvoljeni, in kar je njihova temeljna naloga oziroma celo njihovo poslanstvo.

 

Ladislav Lipič, predsednik ZVVS

 

Tomaž Čas, predsednik ZPVD Sever


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024