Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

3. seja IO PVD Sever Ljubljana - sprememba organizacije PVD Sever Ljubljana

Datum: 17.10.2023

Avtor/Vir: Mag. Darko Repenšek

Izvršni odbor (IO) društva je na svoji 3. seji dne 23. 9. 2023, med drugim, obravnaval   tudi predlog sprememb organiziranosti društva in s tem povezanih sprememb Statuta PVDS Ljubljana. Po temeljiti obravnavi in tehtnem premisleku je IO sprejel  sklep, »da se s koncem koledarskega leta 2023 organiziranost društva spremeni tako, da se odbora MNZ in odbor Ljubljana združita v odbor Ljubljana. Člane odbora MNZ se obvesti o združitvi odborov in  se jih pozove k opredelitvi, v katerem odboru želijo delovati v prihodnje. Odločitev društvu sporočijo  do 30. 11. 2023

Nov odbor Ljubljana bo tako štel 513 članov, kar je skoraj polovica članov društva. Ta trenutno  združuje 1072 članic in članov. Zaradi tega bo potrebno spremeniti določbo statuta, ki govori o številu delegatov, ki zastopajo članstvo na skupščini društva. Komisija za statutarna, finančna, kadrovska in organizacijska vprašanja tako že  pripravlja izhodišča za spremembe in morebitne dopolnitve statuta, ki bodo po obravnavi dane v sprejem skupščini marca prihodnje leto. Sprejeta organizacijska sprememba članom odbora MNZ omogoča, da se odločijo, v katerem odboru društva ali v katerem društvu želijo delovati v prihodnje, saj  nekateri ne živijo (ali delajo) na območju delovanja odbora MNZ, nekateri tudi na območju delovanja odbora Ljubljana ne.

 

Predsednik društva mag. Repenšek je skladno s sprejetim sklepom IO v teh dneh s posebnim dopisom, kjer navaja tudi utemeljene razloge za organizacijsko spremembo,  pozval člane društva, ki delujejo v odboru MNZ, da svojo morebitno namero oz. željo po vključitvi v katerega od drugih odborov našega društva pisno v določenem roku (do konca meseca novembra, tj. 30. 11. 2023) sporočijo na e-naslov društva (info@drustvo-sever-lj.si), ali sekretarju Gojislavu Kernu na tel. št. 051 300 517, ki bo o izraženi volji vsakega posameznega člana pripravil uradni zaznamek. Za tiste, ki se v določenem roku ne bodo odzvali se bo smatralo,  da se s prehodom v odbor Ljubljana strinjajo.


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024