Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Redna letna programsko volilna skupščina

Datum: 21.03.2023

Avtor/Vir: Gojo Kern

V torek, 21. marca 2023, je v M hotelu v Ljubljani potekala redna letna programsko volilna  skupščina društva.

 

Skupščine se je udeležilo 30 delegatov, vsi člani izvršnega odbora, delovnih teles, dobitniki priznanj Združenja Sever in gostje.

 

Med zasedanjem smo opravili pregled dela društva v preteklem letu in predstavili program dela za leto 2023 in 2024 in finančni načrt za leto 2023. Delegati so vsa poročila za leto 2022 in programa dela za leti 2023 in 2024 ter finančni načrt za leto 2023 soglasno sprejeli.

 

Ker je v tem letu dosedanjim organom potekel mandat, so delegati izvolili tudi novo vodstvo društva, za predsednika so izvolili mag. Repenšek Darka, za podpredsednike Peterka Emerika, Pečjak Tomaža in Škulj Ivana, ter za sekretarja Kern Gojislava.

 

Izvolili so tudi nove člane nadzornega odbora in sicer Pozvek Antona, Čas Marijo, Avdič Ibrota, Rom Janeza in Štrucl Franca, častnega razsodišča Brinovec Ivana, Koprivšek Janka in Mihelič Igorja , ter člane komisije za statutarna, finančna, kadrovska in organizacijska vprašanja Belec Aladarja, Čelesnik Tomislava in Rupnik Andreja.

 

 

Ob tej priložnosti je predsednik PVD Sever Ljubljana Emerik Peterka štirim novim članom društva podelil srebrne Znaka osamosvojitve.

 

Po skupščini je sledilo družabno srečanje udeležencev skupščine.


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2023