Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Odmerna osnova 2022 in višine mesečnih denarnih prejemkov po vojnih zakonih v letu 2022 in dodatki po vojni zakonodaji in akontacija

Datum: 10.03.2022

Avtor/Vir: Gojo Kern

Na podlagi 3. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 59/19, 81/19 – ZSDP-1C in 92/21 – ZSDP-1E), se transferji posameznikom in gospodinjstvom iz drugega odstavka tega člena uskladijo enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

Enako kot pretekla leta nas je Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino seznanilo z višino odmerne osnove po Zakonu o vojnih invalidih, višino osnove (cenzusa) za dodatke po vojnih zakonih, z višino letnega prejemka v letu 2022.

 

PRILOGI:

- obvestilo MORS upravnim enotam

- tabela prejemkov


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024