Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Čestitka predsednika ZPVDS ob dnevu suverenosti

Datum: 23.10.2021

Avtor/Vir: dr. Tomaž Čas

25.    oktobra praznujemo Dan suverenosti, praznik, ki je nadomestil obeleževanje odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske armade iz Slovenije. Takrat je v Sloveniji še vedno pod budnim nadzorom obrambnih in varnostnih sil Republike Slovenije delovala Jugoslovanska armada. 25. oktobra 1991 pa je ob 23.45 uri slovensko ozemlje zapustil zadnji vojak Jugoslovanske armade. Na ta dan je Slovenija dejansko postala suverena država, na katero smo bili in smo ponosni tudi danes. Od tega trenutka naprej je samo teritorialna obramba skrbela za obrambno varnost, slovenska milica in drugi organi pa za notranjo varnost Republike Slovenije.

Zato smo vojni veterani 91 združeni v Zvezi policijskih veteranskih društev Sever in v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo predlagali poslankam in poslancem Državnega zbora, da razglasil 25. oktober za državni praznik Dan suverenosti, ki je sedaj za vojne veteranke in veterane ter državljanke in državljane prazničen in slavnosten dan, ko smo si po stoletjih boja izborili suvereno državo.

Suverenost je mogoče razumeti v povezavi z narodom, ljudstvom, državo ali človekovimi pravicami in njihovimi temeljnimi svoboščinami. Vendar le pri človekovih pravicah in svoboščinah ter načelih lahko govorimo o dejanski in pristni suverenosti. Pri ostalih konceptih gre bolj za teoretično predpostavko o suverenosti, kot suvereni pravici naroda oziroma ljudstva, saj po izvolitvi to pravico izvaja izvoljena državna oblast, na katero pa kasneje ljudstvo nima več posebnega vpliva, kar pomeni, da je oblast bolj ali manj avtonomna, ne pa dejanska suverenost ljudstva. In to se nam kaže danes, ko obstoječa oblast zavestno krši človekove pravice in njihove temeljne svoboščine, ko aktualna vlada odloča z odloki, namesto, da bi državni zbor sprejemal zakone, ko se nedopustno posega v medije in ne financira STA. Ne spoštuje se odločitev sodišč ter izvaja kadrovski cunami tudi pri represivnih organih in ko se s silo in vsemi prisilnimi sredstvi preprečuje mirne proteste, ki pomenijo uresničevanje ustavne pravice do svobode izražanja mnenj, tudi do trenutne oblasti.

Zato naj nas in predvsem obstoječo oblast, Dan suverenosti, opozarja na spoštovanje človekovih pravic in njihovih temeljnih svoboščin ter človečnost, kar je cilj dejanske suverenosti pri uresničevanju naše ustavne demokracije. Dan suverenosti naj nas spominja tudi na to, da moramo, kar nas je ohranilo skozi stoletja, v današnjem času ohranjati in negovati demokratične pridobitve bolj zavzeto, kot kadar koli prej v svoji burni zgodovini, kajti narodova samobitnost, samostojnost, enotnost in dejanska suverenost je še kako pomembna v teh časih, ko se srečujemo s sovražnim govorom, avtokratskim vodenjem države in protesti, kjer mirni protestniki nimajo sogovornikov.

 

Letos moramo ob Dnevu suverenosti ustrezno pozornost nameniti tudi 30. obletnici državnosti in osamosvojitvene vojne, kjer je padlo 19 pripadnikov teritorialne obrambe, milice in drugih na naši strani. V tej vojni pa niso sodelovali samo pripadniki teritorialne obrambe in milice, temveč tudi mnogi drugi v različnih vlogah ter državljanke in državljani Slovenije. Osamosvojitev torej ni delo le neke peščice ljudi in nekaterih takratnih ministrov, ampak gre za delo vrste intelektualcev, takratnih poslancev, miličnikov, teritorialcev, pripadnikov narodne zaščite, civilne zaščite, gasilcev, zdravstvenega osebja, državljank in državljanov. Naj omenim, da sta ZPVD Sever in ZVVS ob 30. obletnici Dneva suverenosti pripravila film in ga financirala, ki prikazuje prav vlogo zgoraj omenjenih v vojni za Slovenijo. In glej ga zlomka, dogovorjen termin predvajanja našega filma na TV Sloveniji je novo vodstvo RTV Slovenije iz 26. 10. 2021 prestavilo na 23. 11. 2021.

Znano mi je, da je bila že predvajana premiera drugega filma »Hrepenenje naroda« za izbrance v Cankarjevem domu, ki ga je podprla in financirala vlada, nastopa pa peščica tako imenovanih »najzaslužnejših osamosvojiteljev«. In ta film bo predvajan takoj po proslavi 25. oktobra 2021, ob 21. uri na nacionalni TV. Tudi v tem filmu še kar naprej razpredajo, da je bila teritorialna obramba razorožena, kljub temu, da smo imeli jeseni leta 1990 preko 80.000 kosov orožja. Ne povejo pa ti osamosvojitelji, zakaj so v letu 1990, pred vojno, prodajali naše orožje Hrvaški. TO ni bila nikoli razorožena v celoti.

Strinjam pa se s tistimi, ki trdijo, da je uspela popolna razorožitev pripadnikov jugoslovanske armade, ki so s sklonjeno glavo poraženi zapuščali Slovenijo. Za to gre zasluga predvsem slovenski milici in teritorialni obrambi. Pa tudi sicer oboroženost slovenskega naroda ni bila samo v oborožitvi z orožjem, temveč tudi v državljankah in državljanih, ki so svojo moč in odločnost pokazali na barikadah s tovornjaki, avtobusi, službenimi in svojimi vozili, traktorji in svojimi lastnimi telesi, ko so varovali orožje na skrivnih mestih in nudili milici in teritorialni obrambi logistično pomoč.

 

Spoštovane veteranke in veterani,

pripadnost in vrednote vsakega naroda in s tem tudi teritorialne obrambe ter milice se morajo obravnavati in negovati z ustreznim vrednotenjem in spoštovanjem nacionalne preteklosti, predvsem tiste, ki zaznamuje izgradnjo njene državnosti in suverenosti. In žalostno je, da so nekateri začeli precenjevati svoje prispevke v osamosvojitvenih procesih in vojni za Slovenijo in hkrati zaničevati zasluge drugih.

Citiram avtorja, ki je v odmevih Nedeljskega dnevnika 13. oktobra 2021 pod naslovom »Pogrebci ljudske milice« zapisal: »Pa smo se znebili socialistične ljudske milice! Je vzhičeno izjavil gospod Grims in nadaljeval, da smo sedaj dobili pravo policijo, ki bo kos nalogam. Ob tem je pozabil, da je ta socialistična ljudska milica v akciji Sever onemogočila izvedbo mitinga resnice v decembru 1989. V osamosvojitveni vojni pa je skupaj s teritorialno obrambo in hrabrimi občani odvrnila agresijo Jugoslovanske armade na Slovenijo in s tem omogočila odcepitev Slovenije od Jugoslavije z minimalnimi žrtvami. Omogočen je bil prehod v demokracijo. Če takrat socialistična ljudska milica ne bi tako odločno nastopila, bi se znašli v vrtincu jugoslovanske morije, Evropa pa bi neprizadeto gledala, kako se bojujejo »plemena« v Jugoslaviji, kot je takrat izjavil italijanski zunanji minister«.

Če k temu dodam, v akciji Sever je bila milica pripravljena uporabiti vsa prisilna sredstva, tudi vodni top in plinska sredstva. Zoper lastni narod oziroma proti slovenskim državljanom pa teh sredstev nikoli ni uporabila, ker ji takšnega ukaza ni nihče izdal. V omenjenemu filmu pa se ponovna navaja, da je miting resnice preprečil sindikat strojevodij, da se je TO oborožila šele, ko je bilo zaseženo orožje v Borovnici in podobno.

 

Zato se moramo vojni veterani 91 odločno zoperstavljati vsem poskusom razvrednotenja in prirejanja zgodovine in poveličevanja le nekaterih njim všečnih dogodkov in posameznikov. Ne glede na to, da eni sedaj intenzivno potvarjajo našo novejšo zgodovino, tudi z omenjenim filmom in odkrivajo vzporedna spominska obeležja ter imajo vzporedne proslave s podporo vlade, sem prepričan, da bo na dolgi rok vsekakor obveljala naša resnica o zgodovini slovenskega naroda, o osamosvojitvenih procesih in o osamosvojitveni vojni 91. 

 

Letos je praznovanje Dneva suverenosti v pristojnosti države. Zato smo dobili osebna vabila za proslavo v Kopru, na proslavi ne bo praporščakov in naša udeležba na proslavi je omejena baje zaradi naše skupne varnosti. Zato predlagam, da mi policijski veterani, ne glede na povedano in določeno s strani države, naš praznik praznujemo tudi v drugih okoljih ponosno skupaj z veterani vojne za Slovenijo, s praporščaki in na način, ki si ga zasluži praznik Dan suverenosti.

Ob državnem prazniku Dnevu suverenosti, ki smo ga mi vojni veterani 91 predlagali in bili glavni akterji zapustitve zadnjega vojaka Jugoslovanske armade iz Slovenije, vam čestitam in izrekam zahvalo za vse storjeno v osamosvojitvenih procesih in vojni za samostojno, neodvisno in suvereno Republiko Slovenijo.

 

Naj živi demokratična, pravna in socialna država, v kateri mora imeti oblast ljudstvo in kjer se spoštuje z ustavo določena demokracija ter človekove pravice in njihove temeljne svoboščine.

Naj živi suverena, samostojna in neodvisna Slovenija! Mi smo k temu veliko prispevali in zato bomo tudi v bodoče storili vse, da takšna tudi ostane.

 

 dr.    Tomaž Čas, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024