Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Redna letna skupščina društva

Datum: 24.02.2021

Avtor/Vir: Emerik Peterka

V pogojih COVID-19 epidemije, ki ogroža zdravje in življenje ljudi, in ob ukrepih, ki jih je za preprečevanja širjenja epidemije predpisala Vlada Republike Slovenije,  ni mogoče izvesti zasedanja Skupščine PVD Sever Ljubljana na način, kot ga predpisujeta Zakon o društvih in Statut društva. Skupščino je potrebno vseeno izvesti zaradi oddaje zakonsko določenega letnega poročila na AJPES do konca marca.

Družba se je zapletenim zdravstvenim razmeram poslovno prilagodila tako, da se del dejavnosti, ki so se prej izvajale z neposrednim stikom med ljudmi sedaj izvaja v tako imenovanem virtualnem svetu z uporabo sodobnih informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij. Nekatera orodja omogočajo sinhrono komunikacijo skupine ljudi, druga pa temeljijo na asinhronem komuniciranju. V prvo kategorijo sodijo spletna orodja kot so Zoom, Skype, GoToMeeting, WebEx in podobna, v drugo pa elektronska pošta, portali za skupinsko delo z dokumenti in hrambo podatkov v oblaku, kot so Google Drive, OneDrive, iCloud, WeTransfer in podobna orodja.

 

Glede na opravljene pogovore s člani društva lahko ugotovimo, da mnogi med njimi nimajo možnosti za sodelovanje na spletnem zasedanju skupščine društva, prav tako tudi društvo nima licence za uporabo ustrezne spletne platforme. Čeprav so nekatere na volj brezplačno, pa ima uporaba v tem modusu veliko omejitev. Te so lahko časovne, glede maksimalnega številka udeležencev, glede funkcionalnosti in zanesljivosti.

 

Izvršni odbor društva ugotavlja, da večina članov društva za medsebojno komuniciranje uporablja elektronsko pošto, zato je mogoče skupinsko delo organizirati na asinhroni način v določenem časovnem razponu in v več fazah.

 

Društvo lahko iz razlogov varstva javnega zdravja izjemoma upraviči izvedbo zbora članov na daljavo, četudi  je v statutu predvidena samo izvedba s fizičnim srečanjem v živo. Objektivne razmere namreč terjajo in upravičujejo prilagojeno uporabo veljavnih pravil društva (kot je na primer upoštevanje priporočil inštitucij s področja javnega zdravja in pravnih pravil).

 

Ker naše društvo možnosti izvedbe seje skupščine na daljavo nima neposredno opredeljene v statutu in nato podrobneje konkretizirane v poslovniku, ni pa mogoče sklicati redne skupščine v fizični obliki, da bi sprejela ustrezno dopolnitve statuta, je mogoče v skladu s trenutno pravno dopustno prakso skupščino izvesti asinhrono po elektronski pošti.

Za sodelovanje na skupščini so posamezni odbori društva, skladno s Statutom PVD Sever Ljubljana,  delegirali skupno 30 delegatov, ki bodo prejeli vsa gradiva potrebna za razpravo in odločanje na skupščini.

Skupščina bo potekala v več fazah in bo trajala od 1/3-2021 do 12/3-2021.


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024