Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Ali smo res suverena drževa

Datum: 24.10.2020

Avtor/Vir: Anton Pozvek

V Dnevnikovem Objektivu 24. oktobra 2020 (https://www.dnevnik.si/1042941789/Objektiv/ali-smo-res-suverena-drzava) je bil objavljen članek, ki sta ga podpisala predsednika ZPVD Sever dr. Tomaž Čas in ZVVS general major Ladislav Lipič, ki ga lahko preberete v nadaljevanju.

Petindvajsetega oktobra praznujemo dan suverenosti, praznik, ki je nadomestil praznovanje odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske armade iz Slovenije. Pravno formalno je postala Slovenija suverena država 25. junija 1991 z razglasitvijo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Takrat je v Sloveniji še vedno pod budnim nadzorom obrambnih in varnostnih sil Republike Slovenije delovala Jugoslovanska armada. V oktobru 1991, natančneje 25. oktobra 1991 pa je ob 23.45 uri slovensko ozemlje zapustil zadnji vojak Jugoslovanske armade, takrat že nam tuje vojaške sile oziroma, ko se je zadnji vojak poražene Jugoslovanske armade vkrcal na malteški trajekt Venus in s tem zapustil slovensko ozemlje. Na ta dan je Slovenija tudi dejansko postala suverena država, na katero smo bili in smo ponosni tudi danes. Od tega trenutka dalje je samo teritorialna obramba oziroma slovenska vojska skrbela za obrambno varnost, slovenska milica in drugi državni organi pa za notranjo varnost Republike Slovenije.

V mesecih, ki so sledili odhodu zadnjega vojaka jugoarmade iz Slovenije, je naša država postala mednarodno priznana članica skupnosti evropskih narodov in polnopravna članica organizacije združenih narodov. Uresničile so se želje naših prednikov, da bodo nekoč sami ali pa vsaj njihovi potomci živeli v svoji lastni in suvereni državi. Prav izraze suverenost in suvereni so poudarjali številni družbeno politični predstavniki Slovenije v svojih nastopih ob državnih in drugih pomembnih praznikih, tako doma, kot tudi v mednarodnih organizacijah in združenjih, katerih polnopravna članica je postala naša država. Žal nam je bilo, da je vsa vznesenost takratnega časa ob omembi besed »suvereni na svoji zemlji« bila le spomin na tiste čase in le za nekatere.

Zato smo vojni veterani, združeni v Zvezi policijskih veteranskih društev Sever in Zvezi veteranov vojne za Slovenijo, predlagali poslankam in poslancem državnega zbora, da storijo vse, da ohranimo našo Slovenijo suvereno v skupnosti enakopravnih in demokratičnih evropskih narodov. In na naš predlog je državni zbor razglasil 25. oktober za državni praznik Dan suverenosti. Za vojne veteranke in veterane ter državljanke in državljane je to prazničen in slavnosten dan, ko smo si po stoletjih boja izborili suvereno državo.

Veterani vojne 1991 želimo, da je ta dan, dan spomina na čase enotnosti, samozavesti in ponosa na vse, kar nas je kot narod ohranjalo in ohranilo skozi stoletja.

Suverenost je mogoče razumeti v povezavi z narodom, ljudstvom, državo ali človekovimi pravicami in svoboščinami. Vendar le pri človekovih pravicah, svoboščinah in načelih lahko govorimo o dejanski in pristni suverenosti. Pri ostalih konceptih gre bolj za teoretično predpostavko o suverenosti, kot suvereni pravici naroda oziroma ljudstva, saj to pravico po izvolitvi izvaja izvoljena državna oblast, na katero pa kasneje ljudstvo nima več posebnega vpliva. To pomeni, da je oblast bolj ali manj avtonomna, ne pa dejanska suverenost ljudstva. Zato naj nas Dan suverenosti opozarja na spoštovanje človekovih pravic in svoboščin ter človečnost, kar je cilj dejanske suverenosti pri uresničevanju naše ustavne demokracije.

Dan suverenosti naj nas spominja tudi na to, da moramo zgodovinske pridobitve danes ohranjati in negovati bolj zavzeto kot kadar koli prej v svoji burni zgodovini. Narodova samobitnost, samostojnost, enotnost in dejanska suverenost je še kako pomembna v teh časih, ko se po koščkih odrekamo suverenosti, kakor je to všeč vsakokratnim vladam Republike Slovenije, ki v nasprotju z ustavo Republike Slovenije obvladujejo tudi zakonodajno oblast in neupravičeno posegajo v sodno vejo oblasti. Zato mora Slovenija ostati v skupini jedrnih držav Evrope in ne v skupini avtokratsko vodenih držav, katerim so korupcija in poglabljanje razlik v bogastvu in družbeni moči med politično–kapitalsko elito edino merilo uspeha.

Slovenci, ki smo si izborili svojo samostojnost z mnogimi žrtvami, želimo živeti v samostojni, neodvisni in suvereni Republiki Sloveniji. Dogodki in ravnanja, katerim smo priča v zadnjem obdobju na področju nacionalne varnosti, pravosodja, policije ter erozije demokracije in pravne države, se morajo takoj nehati. To velja tudi za medijske manipulacije, sovražni govor in razprodajo težko ustvarjenega premoženja, kar nas vodi v neoliberalni kapitalizem ter kršenje človekovih pravic in njihovih temeljnih svoboščin ter razpad pravne države.

Zato moramo jasno in glasno povedati, da se državna politika za stabilnost države, za blaginjo njenih državljank in državljanov in njihovo varnost ne vodi na twiterju in instagramu, temveč z modrostjo in daljnovidnostjo tistih, katerim je začasno zaupano vodenje in upravljanje države. Žalostno je, da sedanja oblast tudi v času Covid 19 ni sposobna povezati vseh potencialov naše države za kvalitetno obvladovanje nevarnosti za zdravje in življenje ljudi, sposobna pa je na avtokratičen način te razmere zlorabiti za vse svoje rabote in nadaljnje utrjevanje avtoritarnega vladanja naše države.

Takemu vodenju Republike Slovenije se vojni veterani 91 odrekamo in javno povemo, da bomo storili vse, kar je potrebno, da začne obstoječa oblast delati za državljanke in državljane Slovenije in ne samo za uresničevanje svojih osebnih in strankarskih interesov.

Pri naših nadaljnjih aktivnostih za doseganje ciljev bomo izhajali iz vrednot, ki nas zavezujejo, da bomo zahtevali dosledno spoštovanje varstva temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ohranjanje in razvijanje Slovenije kot pravne države, ohranjanje in razvijanje Slovenije kot socialne države, ohranjanje in razvijanje Slovenije kot strpne in vključujoče družbe, ohranjanje javnega dobra, naravnega bogastva in zdravega življenjskega okolja, zagotavljanje ustrezne varnostne in obrambne zmogljivosti Slovenije, tovarištvo in solidarnost v okviru zveze, društev in v razmerju do drugih sorodnih veteranskih organizacij ter domoljubje in patriotizem, kot aktivno državljanstvo in državljansko vzgojo.

Tako bomo ravnali, ker Slovenija po osamosvojitvi še vedno nima izdelane vizije, kakšna država želi biti in kateri so njeni ključni politični, ekonomski in predvsem socialni cilji, ki bodo določali prihodnost njenih državljank in državljanov, ki si želijo živeti v demokratični, pravni in socialni državi, vključeni v skupini jedrnih držav Evrope.


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024