Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Pobuda Vladi RS

Datum: 06.04.2020

Avtor/Vir: Anton Pozvek

Danes, 6.4.2020 sta Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever na ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Cigler Kralja naslovili pobudo, da se tudi prejemnikom veteranskega dodatka zagotovi enkratna denarna pomoč, kot že nekaterim ranljivim skupinam prebivalcev in gospodarstvu. 

V nadaljevanju objavljamo celotno besedilo:

Spoštovani,

V Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in Zvezi policijskih veteranskih društev Sever ugotavljamo, da v dosedanjih ukrepih za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu t.i. protikorona ukrepih, niso zajeti prejemniki veteranskega dodatka. Le ti, po naši oceni spadajo med najbolj ranljive skupine prebivalstva, saj mnogim ta dodatek predstavlja edini vir dohodka.

Najvišji veteranski dodatek, ki ga lahko prejme veteran osamosvojitvene vojne je 298 € na mesec in ocenjujemo, da bi denarna pomoč, ki je opredeljena za druge ranljive skupine, morala pripadati tudi tej kategoriji. Pri tem moramo opozoriti, da se cenzus za izračun višine veteranskega dodatka ni spremenil v zadnjih 8 letih, tudi ob upoštevanju minimalne inflacije 1-2% letno.

Prosimo vas, da nam sporočite, ali ministrstvo v tej zvezi predvideva kakšne dodatne ukrepe v načrtovanih antikorona ukrepih 2 in 3, ki jih napoveduje Vlada RS ter v kakšni obliki. V kolikor pa o tem še niste razpravljali, vas prosimo, da našo pobudo obravnavate v naslednjih usklajevanjih pri ukrepih za pomoč prebivalstvu RS.


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024