Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Organi društva

ORGANI DRUŠTVA

 

ORGAN

POŠTNI NASLOV

STIK

TELEFON

E-POŠTA

IZVRŠNI ODBOR

Vodnikova 43/A
1000 Ljubljana

Mag. Darko REPENŠEK, predsednik

Emerik PETERKA, podpredsednik

Tomaž PEČJAK, podpredsednik

Ivan ŠKULJ, podpredsednik

GojislavKERN, sekretar

01 428 5047

051 300 515

041 781 847

031 373 917

051 300 517

info@drustvo-sever-lj.si

KOMISIJA ZA STATUTARNA, FINANČNA,
KADROVSKA IN ORGANIZACIJSKA VPRAŠANJA

Vodnikova 43/A
1000 Ljubljana

Aladar Belec - predsednik

01 428 5047

info@drustvo-sever-lj.si

ČASTNO RAZSODIŠČE

Vodnikova 43/A
1000 Ljubljana

Janko KOPRIVŠEK - predsednik

040 820 627

info@drustvo-sever-lj.si

NADZORNI ODBOR

Vodnikova 43/A
1000 Ljubljana

Anton POZVEK – predsednik

041 725 397

info@drustvo-sever-lj.si

 

ODBORI IN PODODBORI

ORGAN

POŠTNI NASLOV

STIK

TELEFON

E-POŠTA

Odbor Kočevje - Ribnica

 

Stanislav TEKAVČIČ

031 629 420

stanislavtekavcic@gmail.com

Pododbor PP Kočevje

Pododbor PP Ribnica

Odbor Grosuplje

   Andrej Škrajnar  041 414 672

 Andrej.skrajnar@gmail.com

Pododbor PP Grosuplje

Pododbor Ivančna Gorica

Odbor Litija - Šmartno pri Litiji

Koške poljane 1
1129 Ljubljana Zalog

Janko Končar

041 665 867

Janko.avto@gmail.com

Odbor Domžale

Prešernova 46/B
1235 Radomlje

Ivo Jereb

041 796 869

ivo.jereb@siol.net

Odbor Kamnik-Komenda

Zikova 5
1240 Kamnik

Ivan Brinovec

041 406 049

krvines55@gmail.com

Odbor Vrhnika-Logatec

Blatna Brezovica 52
1360 Vrhnika

Rajko Pirc

031 311 354

rajko.pirc@gmail.com

Pododbor PP Vrhnika

Pododbor PO Logatec

Odbor Ljubljana

Vodnikova 43/A Ljubljana

Rado Kerč

041 471 487

info@drustvo-sever-lj.si

Pododbor PU Ljubljana

Pododbor PP Center

Pododbor PP Bežigrad

Pododbor PP Moste

Pododbor PP Šiška

Pododbor Vič

Pododbor PPP Ljubljana

Pododbor PPVSP Ljubljana

Odbor Ministrstvo za notranje zadeve

Štefanova 2,
1501 Ljubljana

Mihael Burilov

051 384 881

mihael.burilov@siol.net

Pododbor Ministrstvo za notranje zadeve

Pododbor Generalna policijska uprava

Pododbor Urad za varnost in zaščito

Odbor gasilska brigada Ljubljana

Vojkova 19
1000 Ljubljana

Anton Balant

041 686 363

anton.balant@gmail.com


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024