Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predstavitev
Povezave
Sponzorji in donatorji

Predstavitev

Emerik PETERKA

 

 

PREDSEDNIK

Telefon v uradu društva:(01) 428 5047

Mobilni telefon:051 300-515

Elektronska pošta: info@drustvo-sever-lj.si

 

Policijsko veteransko društvoSEVER Ljubljana je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in nepolitično združenje fizičnih oseb, ki so kot pripadniki organov za notranje zadeve republike Slovenije ali kot prostovoljci sodelovali pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji ali pa so bili neposredno vključeni v vojno za osamosvojitev Slovenije.

Društvo je pravna oseba in deluje na območju Policijske uprave Ljubljana. To območje obsega 32 občin, ki jih pokrivajo upravne enote Ljubljana, Domžale, Kamnik, Grosuplje, Kočevje, Ribnica, Litija, Logatec in Vrhnika.

Delo v društvu je organizirano po teritorialnem principu. Tako imamo v društvu poleg temeljnih organov društva organiziranih devet območnih odborov v katerih delujejo naši člani. To so odbori Ljubljana, Ministrstvo za notranje zadeve, Kočevje-Ribnica, Grosuplje, Litija, Domžale, Kamnik-Komenda, Vrhnika-Logatec  in Poklicna gasilska brigada. Znotraj posameznih odborov so organizirani tudi pododbori.

Eden najpomembnejših ciljev našega delovanja je seznanjanje strokovne in širše javnosti z vlogo in aktivnostmi članov društva v času demokratičnih procesov v Sloveniji ter pridobivanje in hramba pisnega, slikovnega in drugega gradiva, ter dokumentacije članov o aktivnostih v tem obdobju. Organiziramo razne oblike strokovnih srečanj, ohranjamo in obujamo spomin na dogodke iz časa osamosvajanja, priprav in neposrednih aktivnostih v vojni za osamosvojitev Slovenije. V ta namen si prizadevamo ohranjati in  vzpodbujati prijateljske vezi med člani, nudimo prijateljsko pomoč ranjenim in svojcem padlih policistov, organiziramo in se udeležujemo različnih svečanosti, družabnih in športnih prireditev in skrbimo za uveljavljanje interesov svojih članov.

Člani društva so lahko pripadniki aktivnega in rezervnega sestava organov za notranje zadeve, ki so sodelovali v aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji ter pripravah  in aktivnostih v osamosvojitveni vojni, posamezniki, ki so v teh dogodkih pomagali pripadnikom ONZ in svojci umrlih pripadnikov ONZ, ki so v osamosvojitveni vojni izgubili življenje.

 

Poleg posameznikov iz prejšnjega odstavka lahko člani društva postanejo tudi posamezniki, ki sprejemajo in se zavzemajo za vrednote, na katerih je temeljilo delovanje organov za notranje zadeve pri zaščiti demokratičnih procesov v Sloveniji oziroma med vojno za osamosvojitevb Republike Slovenije.

Naše društvo je vključeno v Zvezo policijskih veteranskih društev SEVER.

Emerik PETERKA

PREDSEDNIK


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2022