Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 428 50 47
E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si
Uporabnik:
Geslo:
Predsednikov uvod
Povezave
Sponzorji in donatorji

Predsednikov uvod

Mag. Darko Repenšek, predsednik

 

Telefon v društveni pisarni: (01) 428 50 47

Mobilni telefon:041 651 192

Elektronska pošta: info@drustvo-sever-lj.si

 

Spoštovane in spoštovani.

 

Uvodoma mi dovolite, da se zahvalim članicam in članom Policijskega veteranskega društva SEVER Ljubljana (PVDS Ljubljana) za izkazano zaupanje, ki ste ga izrazili, ko ste me na skupščini društva 21. marca 2023 izvolili za svojega predsednika. Nadomestiti nekdanjega sodelavca, veteranskega kolega in prijatelja Emerika Peterko, ki je društvo vodil kar 20 let, mi predstavlja veliko obveznost, predvsem pa veliko odgovornost.

 

Voditi policijske vojne veteranke in veterane društva, ki deluje na velikem območju nekdanje Uprave za notranje zadeve (UNZ) Ljubljana, današnje Policijske uprave Ljubljana, območja, ki obsega kar 32 občin upravnih enot Ljubljana, Domžale, Kamnik, Grosuplje, Kočevje, Ribnica, Litija, Logatec in Vrhnika, ni preprosto iz številnih vidikov. Zato, ali tudi zato, je delo v društvu organizirano po teritorialnem principu. Poleg temeljnih organov društva, v katerih delujejo naši člani, društveno življenje in delo poteka preko članov v devetih območnih odborih, ki delujejo na območju nekdanjih (in današnjih) policijskih postaj. Gre za odbore Ljubljana, Kočevje - Ribnica, Grosuplje, Litija, Domžale, Kamnik - Komenda, Vrhnika – Logatec, pod našim okriljem deluje tudi odbor Ministrstva za notranje zadeve in odbor Poklicne gasilske brigade Ljubljana. Znotraj nekaterih posameznih odborov so organizirani tudi pododbori, kar njih 17. Društvo je skupaj z enajstimi policijskimi veteranskimi društvi Sever iz območja celotne države Republike Slovenije združuje v  Zvezo policijskih veteranskih društev SEVER (ZPVD Sever).

 

PVDS Ljubljana je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in nepolitično združenje fizičnih oseb, ki so kot pripadniki organov za notranje zadeve (ONZ) Republike Slovenije ali kot prostovoljci sodelovali pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji ali pa so bili neposredno vključeni v vojno za osamosvojitev Slovenije. Člani društva so lahko pripadniki aktivnega in rezervnega sestava organov za notranje zadeve, ki so sodelovali v aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji ter pripravah  in aktivnostih v osamosvojitveni vojni, posamezniki, ki so v teh dogodkih pomagali pripadnikom ONZ in svojci umrlih pripadnikov ONZ, ki so v osamosvojitveni vojni izgubili življenje.

 

Poleg prej navedenih posameznikov lahko člani društva postanejo tudi posamezniki, ki sprejemajo in se zavzemajo za vrednote, na katerih je temeljilo delovanje organov za notranje zadeve pri zaščiti demokratičnih procesov v Sloveniji oziroma med vojno za osamosvojitev Republike Slovenije.

 

Eden najpomembnejših ciljev našega delovanja je ohranjanje zgodovinske resnice o vlogi milice in pripadnikov organov za notranje zadeve pred, med in takoj po osamosvojitveni vojni. Naša pomembna naloga je seznanjanje strokovne in širše javnosti z vlogo in aktivnostmi članov društva v času demokratičnih procesov v Sloveniji ter pridobivanje, hramba in razlaga pisnega, slikovnega in drugega gradiva, arhivskega gradiva ter ohranjene dokumentacije članov o aktivnostih v tem obdobju. Organiziramo razne oblike predavanj in strokovnih srečanj, kjer analiziramo, predstavljamo in osvetljujemo dogodke takratnega časa. S tem ohranjamo, utrjujemo in obujamo spomin na priprave in neposredne aktivnosti v vojni za osamosvojitev Slovenije. Naša prizadevanja so usmerjena v vzpostavljanje, ohranjanje in  spodbujanje prijateljskih vezi tako med člani, kot tudi člani sorodnih veteranskih in domoljubnih organizacij, ki delujejo na območju našega delovanja, pa tudi širše. Nudimo prijateljsko pomoč ranjenim policistom in svojcem padlih policistov v vojni za  Slovenijo. Organiziramo in se udeležujemo različnih svečanosti, družabnih in športnih prireditev in skrbimo za uveljavljanje interesov svojih članov.

 

Cenjene veteranke in veterani.

 

Dolžnost nas vseh, vsake članice in vsakega člana,  prostovoljno vključenega v naše vrste je, da skladno s svojimi možnostmi, zmožnostmi  in sposobnostmi prispevamo k uresničevanju načel, izvajanju nalog in doseganju ciljev, ki smo si jih zapisali v najvišjem aktu društva, t. j. v Statutu PVDS Ljubljana in si jih naložimo vsako leto posebej z letnim načrtovanjem aktivnosti. Prizadevno in vzorno vas bom pri tem  vodil.

 

                                                                                    

                                                                       Mag. Darko REPENŠEK

                                                                                PREDSEDNIK

 

 


Politika zasebnosti in varstva podatkov

PVD Sever Ljubljana
Vodnikova cesta 43 A
Ljubljana 1000

E-pošta: info@drustvo-sever-lj.si


2024